Jak inspirovat zaměstnance

Rozhlédněte se kolem sebe. Jsou vaši zaměstnanci apatičtí, nebo plní energie? Vypadá to, že nemají o svou práci zájem, nebo pracují s využitím veškerého svého potenciálu? Většina zaměstnavatelů se maximálním nasazením zaměstnanců chlubit nemůže. Pokud je to i váš případ, tak vězte, že to můžete napravit. Měli byste své zaměstnance dokázat inspirovat. Inspirovaný zaměstnanec je totiž oddaný a snaží se ze sebe vydat to nejlepší.

Důležité je uvědomit si, že peníze navzdory představám některých zaměstnavatelů nehrají v inspiraci zaměstnanců zásadní roli. Podstatnější je smysluplná práce, možnost přijít s něčím novým a přispět společnému cíli.

- Začněte u sebe. Jste vy sami zapálení pro cíle vaší firmy. Pokud ne, těžko vás bude někdo následovat.

- Sdílejte svou představu se zaměstnanci. Dejte jim možnost patřit a přispět ke společným cílům.

- Umožněte zaměstnancům rozšiřovat jejich talent, učit se a rozvíjet. Soustřeďte se na silné stránky každého zaměstnance.

- Chvalte a odměňujte. Zpětná vazba je velice důležitá. Nesoustřeďujte se na slabiny zaměstnanců, ale na to, v čem jsou úspěšní.

- Podporujte názory a nápady zaměstnanců. Dejte jim pocit, že jsou součástí rozhodování a směřování organizace.

- Buďte firmou, na kterou mohou být zaměstnanci hrdí. Pomáhají vaše produkty a služby dělat svět lepším?

- Vytvořte pracovní prostředí autonomie a důvěry. Zaměstnanci potřebují nasměrovat, nemohou však pracovat naplno pod neustálým dohledem.

-kk-

Zdroj: Business Know-How - americký server věnovaný různým aspektům řízení malých podniků
Zobrazit přehled článků ze zdroje Business Know-How