Jak na řízení diverzity

Anglický pojem „diversity“ se do češtiny nejčastěji překládá jako „diverzita“ neboli různorodost. Z pohledu řízení firmy znamená snahu umožnit plné rozvinutí potenciálu všech zaměstnanců bez ohledu na jejich individuální rozdíly z hlediska pohlaví, věku, národnosti, náboženství, zdravotního stavu apod. Smyslem diverzity je podporovat a rozvíjet zástupce různých menšin, a obohacovat tak většinové osazenstvo firmy. Má vést k větší toleranci, lepším vzájemným vztahům, ale také k vyšší míře inovací a lepším pracovním výkonům. To ostatně dokládají výzkumy i praxe z USA, Velké Británie či Skandinávie, kde již řízení diverzity patří k běžným postupům v rámci řízení firem.

Ve velkých firmách mají řízení diverzity na starosti většinou samostatní manažeři diverzity, v menších pak často lidé z oddělení HR. Ať už je tedy diverzita dlouhodobou hlavní náplní vaší práce nebo jste dostali na starost jen určitý projekt rozvoje diverzity, právě vám je určen tento článek s doporučeními, jak se v roli manažera diverzity chovat, respektive nechovat. Vycházíme z článku Roberta Rodrigueze, který byl nedávno zveřejněn na serveru diversity-executive.com. Autor v něm popsal společné vlastnosti úspěšných manažerů diverzity na základě svých poradenských zkušeností ze spolupráce s více než stovkou velkých firem.

Zapojte ředitele firmy

Nejvyšší představitel firmy by měl diverzitu nejen podporovat, ale osobně se ní podílet. Vy mu předložíte strategii, ale on bude jejím vykonavatelem. Pokud se nebude zapojovat dostatečně, nebojte se jej upozornit. Stejně tak učte i nižší manažery, že řízení diverzity je pro ně stejně důležitá odpovědnost jako dosahování obchodních výsledků a že na své úspěchy v diverzitě mohou být stejně hrdí.

Učte se ovlivňovat druhé

Vaším úkolem bude překonávat obtížné překážky, zejména nezájem a neochotu. Musíte dokázat přesvědčit manažery i zaměstnance, aby začali dělat něco, co doposud nedělali. Pomůže vám strategie prosazování pozitivních změn.

Neotáčejte se zpět

Samozřejmě musíte znát minulost své firmy a poučit se z ní, primárně však hleďte dopředu a učte témuž i ostatní. Vytvářejte pozitivní vizi budoucnosti a ukazujte, jak jí můžete dosáhnout díky diverzitě. Aktivně vystupuje proti manažerům, kteří se snaží změnu neustále odsouvat. Zdůrazňujte, že není na co čekat. S určitými kroky můžete začít už dnes.

Zaměřte se na talenty

Prosazujte diverzitu z pohledu talentů, o které soupeříte s konkurencí. Přesvědčete vaše manažery, že díky diverzitě získají přístup k širším skupinám talentů, a tudíž i konkurenční výhodě. Vyhodnocujte a zlepšujte své iniciativy.

Oslavujte všechna vítězství

Udržujte motivaci zapojených zaměstnanců. Nevynechávejte žádnou příležitost k oslavě dílčích pokroků a zlepšení v diverzitě firmy.

-kk-

Zdroj: Diversity Executive - portál amerického magazínu věnovaný řízení diverzity
Zobrazit přehled článků ze zdroje Diversity Executive