Jak vybrat správný nástroj pro testování zaměstnanců? (1/2)

Existují různé nástroje pro vyhodnocování různých lidských schopností, dovedností a předpokladů. V HR se nejčastěji používají pro hodnocení uchazečů o práci a při rozvoji zaměstnanců. Ne každý nástroj je však vhodný pro každou firmu a každou příležitost.

Ilustrační snímek

S výběrem vhodného nástroje pro posouzení kvalit stávajících zaměstnanců či uchazečů o práci ve vaší firmě mohou pomoci následující otázky, které zveřejnil server TLNT.com.

1. Jaká data chcete získat?

Existují dva základní typy diagnostiky jednotlivců – behaviorální a osobnostní. Osobnostní pomáhá lépe poznat člověka jako osobnost. Behaviorální jsou podrobnější a ukazují individuální styl práce a chování na pracovišti. Osobnostní diagnostika může, ale nemusí, být jejich součástí.

Dále můžete využít diagnostiku zaměřenou na konkrétní dovednosti či znalosti nebo různé simulace, které dokáží předvídat úspěch konkrétního člověka v konkrétní roli. Nejdůležitější je vědět, co vlastně chcete – jaká data budou pro vaši firmu nejpřínosnější.

2. Jak moc lze na získaná data spoléhat?

Než se rozhodnete pro konkrétní nástroj, měli byste požadovat předložení validačních studií, které doloží, do jaké míry odpovídá předvídané chování skutečnému. Z vědeckého hlediska lze za spolehlivá považovat pouze data, která měří to, co slibují, že budou měřit a vykazují stejné výsledky, které se opakují v delším časovém horizontu.

Zásadní je, aby měřená data dokázala předvídat firemní cíle, které vás zajímají (např. vliv na tržby, spokojenost zákazníků, fluktuaci apod.).

3. Jak budete za vybrané řešení platit?

Zpravidla můžete platit buď paušálně, za každého uživatele nebo za každé provedené hodnocení. Zvažte, který model pro vás bude nejvýhodnější. Pokud budete provádět opakovaná hodnocení, pravděpodobně se vám vyplatí spíše paušál. Pro užší skupinu uživatelů jsou výhodnější individuální platby.

4. Jak časově náročné bude hodnocení?

Může to být pět, ale i 90 minut. Zvažte proto časové možnosti testovaných zaměstnanců. Mějte však také na paměti, že delší čas strávený testováním nemusí znamenat větší přesnost a spolehlivost získaných dat. Proto musíte předem vědět, jaké výsledky může dané řešení nabídnout a jak s nimi hodláte dále naložit.

5. Jak bude probíhat sběr dat?

Testy mohou být postaveny na otázkách s volnou nebo nucenou volbou. Volná volba znamená výběr pouze těch odpovědí, které testovaný považuje za relevantní (např. pomocí bodové škály). V případě nucené volby musí testovaný zvolit vždy jednu z nabízených odpovědí. Volná volba obecně vykazuje objektivnější výsledky. Opět je třeba zvážit, která formát otázek vám poskytne užitečnější a přesnější data pro vaše konkrétní potřeby.

V druhé části článku se zaměříme na způsob prezentace výsledků testů, nabízenou podporu, možnost globálního využití jednotlivých řešení, týmová řešení a také související právní otázky.

-kk-

Zdroj: TLNT - americký blog pro odborníky z oblasti HR a talent managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje TLNT

Články v sérii

Aktuální

Jak vybrat správný nástroj pro testování zaměstnanců? (1/2)

Aktuální

Jak vybrat správný nástroj pro testování zaměstnanců? (2/2)