Jaké jsou role současného HR profesionála?

Trocha historie

Někteří samozvaní odborníci na současný průmysl nazývají roli řízení lidských zdrojů poslední baštou byrokracie. Tradičně totiž spočíval úkol personality především ve vnášení zákonného systému do řízení zaměstnanců a v tvorbě organizační struktury společnosti. Znám i případy, kde si výkonné vedení udělalo z profesionála na lidské zdroje kladivo na čarodějnice, co bdí nad dodržováním pracovní legislativy či vlastních firemních pravidel.

Radek Havelka, ICT Pro s.r.o.

Funkce personalisty byla často omezena na administrativní zajištění personální agendy, což vedení firmy vnímalo jako zbytečné, ale zároveň nutné papírování. I proto funkci personalisty často vykonávali lidé rekrutovaní z finančního či správního oddělení nebo to prostě dostala za úkol stávající účetní. Moderní HR management však již dávno není jen o náboru zaměstnanců, odměňování a řešení pracovních smluv a dotovaných stravenek na oběd.

Jak je to s řízením HR dnes?

Dnešní svět businessu vyžaduje, aby se vedení firmy i se svou podnikovou strategií co nejvíce přizpůsobilo pokrokovým trendům v oblasti řízení. Do popředí hodnot úspěšné organizace vstupují atributy jako přizpůsobivost, pružnost, schopnost rychleji měnit směr a více se orientovat na zákazníky.

Moderní organizace tudíž potřebuje, aby také oddělení lidských zdrojů podporovalo toto novodobé myšlení a přispělo aktivně ke zvýšení ziskovosti společnosti. V tomto kontextu se s potřebami měnící se společnosti analogicky mění i role HR profesionálů. Jaké jsou tedy role současného HR profesionála?

Tradiční role HR jako výkonné personální agendy

V této roli slouží pracovník HR jako výkonný agent vedení pro zajištění zaměstnanecké administrativy a delegování pravidel a firemních směrnic mezi zaměstnance.

I když je v této roli personalista mnohým trnem v oku a návštěva HR oddělení může být vnímána jako polibek smrti, výplatní pásky i zaměstnanecké výhody prostě vyžadují administrativu, stejně jako lidské zdroje vyžadují řízení. Určité byrokracii se prostě vyhnout nelze.

Role strategického partnera

Pokud chcete, aby vaše společnost byla životaschopná a produktivní, potřebujete mimo jiné i HR manažera, který sám sebe považuje za strategického partnera. Jen v této roli dokáže efektivně přispívat k rozvoji společnosti a dosažení firemních cílů. Strategické cíle HR jsou úzce spjaty s celofiremními obchodními plány a kvalitní HR profesionál zná do hloubky pracovní postupy, kterými se lidé realizují a kterými přispívají k celofiremnímu obratu.

Strategické partnerství se v rámci služeb HR projevuje kupříkladu v definování pracovních pozic na základě kompetenčních modelů, systematickém náboru, strategickém odměňování, plánování kariérního růstu, cíleném zlepšování výkonnosti, rozvoji lidského potenciálu, propracovaném systému motivace, a dále ve vytvořeném obchodním plánu HR oddělení a promyšlené přidané hodnotě pro společnost.

HR manažer se v této roli musí vnímat a chovat jako obchodník. Musí přemýšlet ekonomicky, k rozvoji HR přistupovat zodpovědně a být maximálně vykazatelný. HR profesionál si prostě musí svým obchodním důvtipem zasloužit i svoji pozici na poradě vedení.

Role zastánce zaměstnanců

V roli reprezentanta a zastánce zaměstnanců přispívá HR manažer k celofiremnímu úspěchu tvorbou takového pracovního prostředí, ve kterém jsou zaměstnanci dlouhodobě motivováni a spokojeni. Podporou efektivních metod stanovování osobních cílů a týmové komunikace mohou personalisté dosáhnout toho, že lidé považují úspěch firmy i za svůj vlastní.

V této roli pomáhá HR manažer nastavovat zdravou firemní kulturu a prozákaznickou atmosféru. Buduje strategii rozvoje a řízení lidského potenciálu, systém firemních benefitů a sdílení firemních úspěchů, pomáhá řešit problémy a stížnosti zaměstnanců a podporuje otevřenou vnitrofiremní komunikaci.

Role přeborníka na změny

Průběžné hodnocení výsledků a efektivity organizace vede k častým změnám potřeb a strategie v oblasti řízení lidských zdrojů. HR profesionál je pro firmu k nezaplacení, pokud je schopen pružně reagovat na změny, implementovat změnové strategie do řízení lidských zdrojů a propojit je s potřebami organizace. Přispívá tím nejen ke zvýšení agility společnosti, ale i ochoty zaměstnanců změnu podpořit.

Rozvoj společnosti, jenž je zastřešován strategickým řízením změn, je pro současného HR manažera důležitou výzvou. Promyšleným spoluvytvářením firemní kultury, monitorováním zaměstnanecké spokojenosti a měřením výsledků firemních aktivit a efektivity lidských zdrojů i pracovních postupů napomáhá HR manažer strategickému rozvoji společnosti a zavedení nezbytných změn.

Moderní HR manažer významně napomáhá celkovému úspěchu společnosti: zvládá průběžně identifikovat firemní mise, cíle, vize a akční plány a podporuje jejich převzetí všemi zaměstnanci napříč společností. A nejen to, přispívá rovněž ke stanovení kritérií, pomocí kterých dnešní organizace měří, jak úspěšná vlastně je.

Jaký to má celé smysl?

Bez ohledu na rychlost a intenzitu vývoje dnešního podnikání, pořád je ještě ve firmách hodně lidí, kteří vůbec netuší, co vlastně HR oddělení celé dny dělá. Pokud totiž řízení lidských zdrojů nemá ve firmě potřebnou osvětu, ani nezbytnou podporu vedení, těžko si získává respekt zaměstnanců a ještě hůře pak může vejít do nových rolí, které by mělo v moderní společnosti hrát.

Když však HR profesionál pochopí a zároveň i převezme své novodobé role ve společnosti a nezbytnou podporu shora dostane, může tím firmu značně posunout v mnoha oblastech, jako jsou efektivní nábor, motivace jednotlivců i týmů, vzdělávání a výcvik talentů, strategické využití zaměstnanců k plnění obchodních plánů, rozvoj firemní kultury a konečně i podpora cílů a vizí společnosti a tím i její celkové ekonomické stability a konkurenceschopnosti.