Když investiční společnost vyžaduje CSR (1/2)

Někteří lidé si myslí, že společenská odpovědnost firem (CSR) nemůže fungovat jako skutečně funkční obchodní model. Vidí v ní jen společensky a environmentálně zaměřené PR, které se používá pro účely přilákání širšího publika a díky tomu i oslovení nových zákazníků.

Ilustrační snímek

V případě společnosti BlackRock, světově největší investiční firmy, se její generální ředitel Larry Fink ve svém výročním dopise ostatním generálním ředitelům vyjádřil pro sociální odpovědnost firem. Pokud firma chce, aby o její akcie měla společnost BlackRock zájem, musí být společenský přínos jedním z jejích cílů. Podle Finka musí společnosti přinášet užitek všem zúčastněným stranám (akcionářům, zaměstnancům, zákazníkům i komunitám, ve kterých daná firma působí).

A co hazard?

Společnost BlackRock investovala i do akcií firem působících v průmyslových odvětvích, které mnozí považují za kontroverzní. Fink však říká, že jeho cílem není stáhnout investice z těchto tzv. hříšných odvětví. Takže i když se společnost BlackRock pravděpodobně nebude zbavovat své účasti ve firmách hříšných odvětví (to je hlavně zbrojařský, tabákový a hazardní průmysl), může a patrně se i bude snažit přimět firmy v těchto odvětvích, aby se chovaly více společensky odpovědně, píše článek na webu obchodní školy INSEAD.

Společnost BlackRock tedy netvrdí, že by firmy měly považovat za svůj jediný cíl maximalizaci hodnoty pro akcionáře. Fink souhlasí s tím, že je třeba vzít v úvahu i další zúčastněné strany. Firma by měla být prospěšná všem. A aby bylo možné dosáhnout dobrých dlouhodobých a udržitelných výnosů, musí se firmy starat i o pozitivní společenský dopad svých aktivit. Pokud je tento přístup blízký pravdě, potom společenská odpovědnost může skutečně pomoci maximalizovat hodnotu i pro akcionáře – přinejmenším v dlouhodobém horizontu.

CSR má světlou budoucnost

Fink se snaží do investičních firem přinést trochu aktivnější postoj k této problematice. Lidé zajímající se o CSR reagovali na jeho dopis velmi pozitivně. Dopis byl přijat jako oznámení toho, co bude do budoucna od firem vyžadováno, pokud má BlackRock investovat do té které firmy.

Co přesně investiční společnost BlackRock pokládá za společenskou odpovědnost a co v této oblasti podnikne dál? Co může udělat, aby naplnila prohlášení svého generálního ředitele? Na to se zaměříme v druhé části článku.

-jk-

Zdroj: INSEAD Knowledge - znalostní portál mezinárodní MBA školy INSEAD
Zobrazit přehled článků ze zdroje INSEAD Knowledge

Články v sérii

Aktuální

Když investiční společnost vyžaduje CSR (1/2)

Aktuální

Když investiční společnost vyžaduje CSR (2/2)