Leaders Driven Forum objasnilo klíčové faktory úspěšného leadershipu

Rostislav Benák, Assessment Systems

18. dubna se v pražském Hotelu Grand Majestic Plaza uskutečnila konference Leaders Driven Forum s podtitulem: Inspirujte se leadershipem budoucnosti.

Pořadatelem celého setkání byla personálně-poradenská společnost Assessment Systems patřící do mezinárodní sítě Assessment Systems International. Ta působí také v řadě dalších zemí střední a východní Evropy a v České republice nabízí své služby klientům už od roku 2001.

Vedle nejnovějších poznatků z oblasti leadershipu a vedení lidí mělo téměř 150 účastníků možnost načerpat inspiraci od předních odborníků a profesionálů ve svém oboru působících nejen na českém trhu, ale i daleko za jeho hranicemi. Klíčovým řečníkem konference byla totiž mezinárodní autorita v oblasti psychologie práce a organizace (business psychologie), profesor Robert Hogan, prezident a zakladatel Hogan Assessment Systems ve Spojených státech. Tento světoznámý odborník na oblast personální psychodiagnostiky, vedení lidí a organizační efektivitu se zároveň orientuje na zkoumání tzv. stinných stránek osobnosti, které mohou potenciálně ohrozit mnohem více než jen kariéru jednotlivce.

Podívejte se na reportáž z konference Assesment Systems, kde vystoupil Robert Hogan

Leaders Driven Forum: Co skutečně dělá lídra lídrem a pomáhá firmě se rozvíjet?

 

Jeho úvodní přednáška se zaměřila na klíčové faktory osobnosti ovlivňující samotnou angažovanost a tím i organizační efektivitu a výkonnost. Těmi klíčovými jsou především chování, hodnoty a rozhodnutí, utváří náš vlastní úsudek. Podle Hogana sama osobnost predikuje způsob vedení a tento způsob vedení následně také týmovou výkonnost, a to vše v pozitivním nebo negativním smyslu. „Osobnost CEO je mnohem důležitějším determinantem ziskovosti než odvětví, kde působí,“ říká Robert Hogan. Zároveň dodává, že odhadem 50-75 % současných manažerů (v USA) je považováno za nekompetentní, a to často z důvodu, že jsou najímáni spíše na základě technických znalostí a znalosti dané oblasti podnikání, nikoliv na základě vůdčího talentu a schopností.

Psychologický pohled na profil jedince a úspěšnost celé společnosti obohatil svým výstupem také Rostislav Benák, zakladatel Assessment Systems v České republice. Ten se ve své prezentaci zaměřil na roli dat a jejich účelné využití ve prospěch výkonu firmy i jednotlivce. Podle něj drtivá většina rozhodnutí založených na konkrétních poznatcích či algoritmech jako primitivních mechanikách dává mnohem lepší výsledky než znalosti založené na selském rozumu. Data jsou tedy podle Rostislava Benáka velmi dobrou oporou lídrům v utváření dobrých rozhodnutí.

Úvodní blok přednášek následně uzavřel Jan Sadil, generální ředitel Hypoteční banky, s tématem Lidé jako naše největší hodnota a poté také následovala jedna z panelových diskuzí, v rámci nichž měli účastníci možnost diskutovat s dalšími významnými zástupci řady úspěšných společností.


Během odpoledního programu vystoupil Milan Vašina, který z pozice generálního ředitele společnosti T-Mobile pro Českou a Slovenskou republiku přiblížil problematiku leadershipu v kontextu změn na telekomunikačním trhu. Z jeho vystoupení také plyne klíčová myšlenka, že lídr musí být především autentický a věřit tomu, co říká a dělá, protože jinak lidé poznají, že není upřímný.

Změny, avšak z pohledu dění v energetické společnosti, následně nastínila také Erika Vorlová, personální ředitelka RWE, která představila i firemní projekt Nový styl. Projekt ve společnosti funguje již dva roky a vznikl v reakci na vyvíjející se potřeby zaměstnanců, kteří stále více dbají na to, v jakém prostředí, s kým a jak pracují. Jeho smyslem je primárně přinést do práce více flexibility, důvěry a kreativity.

Setkání završil Robert Hogan představením testovací platformy Judgement, která je nástrojem hloubkové analýzy osobnosti ve smyslu jejího utváření úsudku a následného jednání.

Úplný závěr konference poté obohatilo malé duševní občerstvení v podobě symbolického sázení stromu v duchu motta Assessment Systems „Grow by growing human capital“.

Videorozhovory s řečníky a ostatními hosty naleznete na www.Managementtv.cz

Články v sérii

Aktuální

Leaders Driven Forum: Inspirujte se leadershipem budoucnosti

Aktuální

Leaders Driven Forum objasnilo klíčové faktory úspěšného leadershipu