Měření dopadu a návratnosti investic do online vzdělávání musí být důslednější

Abyste zajistili podporu a financování virtuální vzdělávání v nové době, musí programy přinést reálné obchodní výsledky. Zejména v období útlumu a snižování rozpočtů se faktor měřitelnosti stává naprosto kritickým. Níže je několik poznatků, které vám mohou pomoci zrevidovat stávající stav a zajistit měřitelnost dopadu a návratnost investic do online vzdělávání.

Ilustrační snímek

Poskytovatelé vzdělávání nemají nebo nesbírají data, která prezentovala dopad a efektivitu programů

Vzdělávání bez využití v praxi nebude mít žádný dopad. Mnoho odborníků na oblast L&D bohužel na této úrovni ani neměří předchozí a následný stav, a tedy nejsou schopni nijak doložit změnu a odpovídající dopad na podnikání. Nepovažujte online trénink za jednorázovou záležitost. Měřte úroveň znalostí či schopností před i po programu a sledujte dopady do praxe na základě předem stanovených kritérií.

Mnoho vedoucích pracovníků považuje učení za náklad, nikoli za investici

Jakmile manažeři považují rozvoj za náklad, stává se, že zejména v nejistých dobách tento náklad škrtají z nezbytných položek. Chyba! Rozpočet na učení lze snížit, snížit, pozastavit, minimalizovat nebo kontrolovat. Vidí-li vedoucí pracovníci učení jako investici, mohou ho během útlumu chránit, podporovat a dokonce vylepšovat. Výzvou pro specialisty rozvoje je ukázat vedoucím pracovníkům, že učení přináší pozitivní návratnost investic. Nejlepším způsobem, jak toho dosáhnout, je měřit ROI z programu po ekonomickém vzoru. Tímto způsobem odstraníte pochybnosti, že učení je investice.

Využijte řetězec tvorby hodnot pro váš online vzdělávací program

Je důležité pochopit, jak je prostřednictvím online vzdělávání dosahováno úspěchu. Jak dodáváte větší produktivitu, zlepšujete kvalitu služeb, inovujete nebo lépe komunikujete se zákazníky? Pokud je nedostatek znalostí nebo dovedností překážkou úspěchu, pak jej zavedení těchto procesů podpoří. Pokud je učení na začátku spojeno s obchodní metrikou, transformuje se do vhodného řešení, které je navrženo tak, aby mělo dopad.

Efektivního měření úspěšnosti vzdělávacího programu můžete docílit pomocí hodnototvorného řetězce:

Úroveň

Metrika

Typická měřítka

0 – Vstup

Vstupní parametry programů, které zahrnují indikátory jako strávený čas, náklady, rozsah aj.

Typ programu

Počet programů

Počet účastníků

Strávený čas

Náklady

1 – Reakce a plánovaná akce

Reakce na programy zahrnující hodnotu vnímanou účastníky a plánované akce, které podnítí úspěšnost

Relevance

Důležitost

Užitečnost

Vhodnost

Záměr využít věci v praxi

Motivace

Doporučení

2 – Vzdělávání

Znalosti a úspěšnost. Zaměření se na koncepty a způsoby, jak využít znalosti a dovednosti, které podpoří úspěšnost

Schopnosti

Znalosti

Dovednosti

Kompetence

Důvěra

3 – Aplikace a implementace

Aplikace a využití znalostí v praxi

Chování

Rozsah využití

Dokončení úkolů

Frekvence využití

Úspěšnost při využití

Bariéry využití

Aktivátory využití

Angažovanost

4 - Dopad

Dopad vzdělávacího programu

Produktivita

Zisk

Kvalita

Inovace

Efektivita

Retence

Zákaznická spokojenost

5 – ROI

Porovnání dopadu s finančními aspekty

Poměr náklady-výnosy

ROI (%)

Doba návratnosti

Studie ukazují, že mnoho virtuálních vzdělávacích programů se rozpadá právě při měření na úrovni obchodních dopadů a aplikace poznatků do praxe. Vedoucí pracovníci ale chtějí a potřebují vidět obchodní vazby na učení, ať už je učení poskytováno osobně nebo na dálku. Nepodceňte přípravu, samotné školení nebo kurz je už jen vrcholek celého ledovce.

 

 

-bb-

 

Zdroj: Chief Learning Officer - americký časopis a server pro manažery vzdělávání
Zobrazit přehled článků ze zdroje Chief Learning Officer