Odpovědný přístup k návratu nemusí být nuda

Druhá část rozhovoru s HR ředitelkou ING Hedvikou Holou s Tipy a triky pro návrat do nového normálu aneb Jak může mumie pomoci?

Hedvika Holá, HR ředitelka ING

Jakým způsobem probíhá návrat zaměstnanců banky do nového normálu?

Spolu s uvolňováním vládních opatření probíhá postupný návrat zaměstnanců do kanceláří. Kromě českých vládních nařízení bereme v potaz také globální politiku ING. V pondělí 18. května jsme zahájili testovací provoz, o týden později 25. 5. se vrátila první vlna zaměstnanců a 8. 6. druhá vlna. Zaměstnanci jsou rozděleni do dvou skupin – Orange and White, které se střídají po týdnech. Pro přehlednost je na intranetu umístěn kalendář. Nejdůležitější je pro nás bezpečnost. Nový normál bereme odpovědně, ale to neznamená, že by se teď ze všeho měla vytratit jiskra a zábava. I proto jsme pravidla komunikovali takovým způsobem, který vykouzlí i úsměv na rtech.

Pokud si dokážete přiťuknout, jste příliš blízko

„Pokud si dokážete přiťuknout, jste příliš blízko,“ připomíná vtipnou formou ING

Také jsme dvojnásobili počet uklízecích kapacit. Každé patro má své uklízeče. Zaměstnanci od nás dostali brandované roušky, které mohou používat například v MHD či při jiných příležitostech, a v budově je nově všudypřítomná dezinfekce. Pořídili jsme speciální dezinfekční jednotky s LCD displejem.

Roušky, vtipné plakáty i samolepky ukazující bezpečné rozestupy a pomáhají snáz dodržovat pravidla

Roušky, vtipné plakáty i samolepky ukazující bezpečné rozestupy a pomáhají snáz dodržovat pravidla

Speciální dezinfekční jednotka

Speciální dezinfekční jednotka

Návratový balíček ING

Návratový balíček ING

Příprava návratových balíčků v praxi

Příprava návratových balíčků v praxi

Část našich lidí zůstává stále na home office z osobních důvodů. Žijí například s příbuznými, kteří patří do zranitelné skupiny, nebo jsou to cizinci, kteří se ještě před uzavřením hranic přesunuli do svých domovských zemí, ale jsou to i lidé, kteří dojíždějí do práce ze vzdálenějších lokalit.

Jako firma děláme vše, co je v našich silách, abychom práci z domova lidem usnadnili, ale zároveň společně hledáme cesty, v jakém režimu se bude odehrávat naše budoucí práce. Byla vytvořena i pracovní skupina, jejímž úkolem je nastavit pravidla pro tzv. new normal. Zatím to necháváme zcela na rozhodnutí našich zaměstnanců, zda chtějí i nadále pracovat z domova, či využijí možnost zajít do kanceláře.

Plánujete tedy na home office přesunout některé pracovníky trvale? Firmy v uplynulých měsících zaznamenaly, kolik ušetřily například jenom za kávu díky tomu, že lidé pracovali z domova.

Zajistit, aby zaměstnanci mohli kvalitně a bezpečně pracovat z domova, není jednoduché a v prvních měsících to byla naše hlavní priorita. Nyní začínáme promýšlet, jak co nejlépe využít to nejlepší z práce z domova a v kanceláři a jak namixovat budoucí model práce.

Ideální koktejl by měl zaměstnance motivovat, umožnit jim dostatek prostoru pro setkávání i pro soustředěnou práci, a to vše při rovnováze pracovního a osobního života. Na to potom naváže podoba kanceláří, ale je ještě brzy předjímat přesnou podobu. Já osobně si myslím, že se posílí význam kanceláří jako místa pro setkávání a meetingy a přibude míst umožňující soustředěnou práci.

A co lidé, kterým home office nevyhovuje?

Pro nás v ING je klíčová diverzita, ta přitom nepředstavuje (jen) odlišnosti, které přináší kultura, pohlaví či sexuální orientace, ale vycházíme z toho, že každý člověk je jedinečný a potřebuje a baví ho něco jiného. Zatímco někdo vymyslí to nejúžasnější řešení v kuchyňce u kafe, jiného napadne doma na balkoně a další pro to potřebuje kancelář plnou kolegů, kteří chrlí nápady. Máme kolegy, kteří by skutečně chtěli pracovat pouze z domova, a jsme rádi, že ti, kterým home office nevyhovuje, mohou polovinu měsíce pracovat opět z kanceláře.

Všichni se ale musíme adaptovat na nové podmínky. Hodně nám pomáhá, že jsme přibližně před rokem přešli na tzv. agilní způsob řízení, kde máme zavedené užitečné rituály, jako jsou denní krátká setkání menších týmů, preciznější plánování a určování priorit či pravidelná setkání, kdy týmy vyhodnocují, jak efektivně spolupracovaly.

Měřili jste spokojenost zaměstnanců i v době pandemie a po ní?

Ano, sami jsme si realizovali dva celofiremní průzkumy. První už zhruba po dvou týdnech práce na home office, na jehož výsledky jsme zareagovali právě distribucí monitorů, headsetů a kancelářských židlí do domácího prostředí a vytvořením podpůrného programu #WeAreING a druhý zhruba po měsíci. Tam jsme si spíše potvrdili, že náš přístup naši zaměstnanci oceňují a postupně si hledají svoji vlastní cestu, jak se s novou situací vyrovnat. Máme také výsledky globálního průzkumu, podle nějž vidíme, že úroveň spokojenosti i energie našich lidí je stále vysoká. Nárůst spokojenosti jsme zaznamenali ve všech sledovaných oblastech, což nás velmi těší, a jsem hrdá na všechny kolegy, kteří k tomu přispívají a dávají nám zpětnou vazbu.

Zpátky k agile. Jaké agilní nástroje a rituály v době návratu do nového normálu vyžíváte?

Pro agilního kouče, který nemá svůj tým po ruce, znamenala doba karantény období mimořádné improvizace a nasazení. Fyzické meetingy a všudypřítomné tabule v kancelářích nahradily postupně podobné online nástroje jako white boardy či ranní skype meetingy. Pokud vím, většina týmů si své rituály, jako jsou sprinty a review uchovala v potřebné podobě. Agilní způsob řízení je i o zkoušení a experimentování, což je nastavení, které nám v době změn hodně pomáhá.

Martina Žatecká, agilní kouč ING

Martina Žatecká, agilní kouč ING

 

Články v sérii

Aktuální

Mít #heslo nestačí. Podpora zaměstnanců v novém normálu má desítky aspektů

Aktuální

Odpovědný přístup k návratu nemusí být nuda