Perspektiva personalistiky

Všechny firmy, které chtějí uspět v lítém ekonomickém boji dnešního tržního prostředí, si dobře uvědomují, kde je jejich síla. Vědí, že ve správném řízení talentu a dobré personální politice je veliká perspektiva. V lidském kapitálu největší potenciál pro konkurenční boj a úspěch firmy.

Budoucí vývoj a uplatnění oblasti lidských zdrojů bude záviset na schopnosti podílet se na vývoji strategického plánu firmy a přijímat adekvátní rozhodnutí. Odborníci na lidské zdroje by měli umět jednat s lidmi, mít znalosti z oblasti ekonomiky, obchodu, marketingu, práva nebo výroby. Také by měli ovládat nejnovější personalistické nástroje znát dodavatelsko-odběratelský řetězec své firmy.

Oddělení pro lidské zdroje by přitom mělo pracovat rychle, objektivně, agilně a správně. Musí být schopné správně vyhodnocovat a zpracovávat geografické, demografické a personální údaje. Musí řídit talenty takovým způsobem, aby zvyšovalo konkurenceschopnost firmy a efektivitu práce všech zaměstnanců.

**Datum vydání: IV/2002**

Zdroj: RRHH - španělský server pro personalisty
Zobrazit přehled článků ze zdroje RRHH