Pět mýtů z oblasti HR, talent managementu a náboru, kterým nesmíte věřit

Stejně jako v kterékoliv jiné oblasti přetrvávají i v personalistice určité mýty a představy, které jsou již dávno překonané a které se ukázaly jako nepravdivé. Přesto někteří lidé těmto mýtům stále věří, většinou z určité setrvačnosti nebo neochoty přijímat nové myšlenky a přístupy. Vy byste mezi podobné konzervativní lidi ale neměli chtít patřit. Zde je pět překonaných mýtů z oblasti personalistiky, talent managementu a náboru.

Ilustrační snímek

Tyto překonané mýty uveřejnila webová stránka HRZone.

Zaměstnance stačí motivovat pouze penězi

Motivace je mnohovrstevná a složitá věc. Jestliže se budete snažit pracovníky motivovat pouze penězi, brzy narazíte na strop. Spokojení zaměstnanci jsou totiž ti, kteří nejenom vydělávají dostatek peněz, ale i kterým je nasloucháno, kteří věří, že dělají práci, která má smysl, a kterým je umožněno efektivně skloubit pracovní a rodinný život.

Na individuální přístup k zaměstnancům není čas

Jestliže byste přijali tento přístup za svůj, můžete očekávat, že se fluktuace pracovníků brzy utrhne ze řetězu. Paušální řešení v talent managementu nefungují a pokud chcete mít loajální a spokojené zaměstnance, budete k nim muset zaujmout individuální přístup.

Jenom mladí pracovníci to umí s technologiemi

I když se může zdát, že s moderními a nejnovějšími technologiemi umí pouze mladí lidé, není tomu tak. Těm díky nízkému věku naopak někdy chybí rozhled, zkušenosti a schopnost přemýšlet inovativně. Nedopouštějte se tedy stereotypního myšlení a nepředpokládejte, že s technologiemi to umí jen mladí lidé.

Práce na dálku a jiné flexibilní formy práce snižují produktivitu

Opět další mýtus. Pokud to náplň práce zaměstnance umožňuje, ukazuje se, že práce na dálku dělá zaměstnance naopak produktivnějším, vděčnějším a tím pádem i loajálnějším. To vše díky možnosti lépe vyvážit svůj soukromý a pracovní život.

Bilanční schůzky manažera s podřízeným jednou za rok stačí jako nástroj talent managementu

Mnoho manažerů si „odbývá“ péči o své podřízené tím, že se s nimi jednou ročně sejde na bilanční schůzce a možná se pobaví o nějakých dlouhodobých cílech a vidinách zvýšení peněz. Pokud se však jedná o jediný nástroj talent managementu, věřte, že vaše podřízené toho může hodně trápit a nemají možnost tuto svoji frustraci komunikovat.

 

-mm-

Zdroj: HR Zone - britský portál zaměřený na lidské zdroje
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR Zone