Pět taktik pro udržení silné morálky zaměstnanců v těžkých časech

Silná morálka není luxus, je to nezbytnost – nejen v náročnějším období. Společnosti, které dokážou udržet morálku zaměstnanců, zatímco koronavirus ohrožuje jejich podnikání, budou mít nakonec lepší výsledky než ty ostatní. Nedokážeme sice předpovídat, jak moc aktuální situace zahýbe s ekonomikou, ale jisté je, že pokud se postaráte o své zaměstnance, postarají se oni o vás. Zde je pět základních taktik, které vám pomohou udržet jejich silnou pracovní morálku:

Ilustrační snímek

1. Určete hlavní priority, omezte nepodstatné projekty

Priority se rychle a často nepředvídatelně mění. Vy však potřebujete mít věci plně pod kontrolou. Je proto v pořádku nahlédnout na váš byznys s odstupem, abyste získali perspektivu. Určete si, co je jádrem vašeho podnikání, a všechny nedůležité úkoly i menší projekty nechte stranou. Zapojte manažery a teamleadery, aby zrevidovali práci se svými týmy a každému odebrali minimálně jednu nepodstatnou činnost, kterou se nyní nebude zabývat. Získáte tak volné ruce pro klíčové projekty. Společnost Pepsi například takto požádala každého ze svých zaměstnanců, aby samostatně pojmenoval jeden z procesů, který ho brzdí v tom, aby mohl svou práci odvádět rychleji.

2. Dejte zaměstnancům flexibilitu

Distanční způsob práce rozhodně vyžaduje flexibilitu od společností i od zaměstnanců. Vaše firma může dlouhodobě stavět například na pevné pracovní době od 9 do 17 hodin, což nemuselo každému vyhovovat. Řadu pracovníků mohlo toto nastavení dokonce skrytě brzdit v produktivitě. Nyní je příležitost to změnit. Dejte svým lidem možnost nastavit si vlastní způsob práce. Udělejte z nich manažery vlastních rozvrhů, aby byli schopni vykonávat nejen své úkoly, ale zároveň se postarat i o svou rodinu a blízké.

3. Naslouchejte zpětné vazbě od zaměstnanců

Potřeba sounáležitosti je jednou ze základních lidských potřeb. Jak můžete ale svým lidem pomoci, když pracují na dálku? Požádejte zaměstnance o zpětnou vazbu, například formou průzkumu s několika otázkami. Ptejte se opakovaně. Můžete zvolit formu hodnocení spokojenosti podle škály. Zkuste zapojit například tato tvrzení:

  • Jsem spokojen s reakcí mého zaměstnavatele v průběhu nouzových opatření.
  • V tuto chvíli se cítím dobře podporován svým zaměstnavatelem.
  • Vím, na co bych se teď měl soustředit.
  • Mám zdroje, které potřebuji k výkonu své práce.
  • Připojte zároveň otevřenou otázku pro zaměstnance, například: „Co dalšího by vám právě nyní pomohlo ve vaší práci?“

Úspěch neleží v dokonale sestaveném dotazníku, nýbrž v jeho pravidelném vyhodnocování a flexibilním přizpůsobení podmínek.

4. Využijte zábavné aktivity k utužení vazeb se svými týmy

Společnosti vedle běžných konferenčních hovorů a schůzek prostřednictvím aplikací, jako jsou Microsoft Teams, Google Hangouts nebo Skype, podporují své lidi, aby využívali i další chatovací nástroje jako například Slack nebo Twist aj. a sdíleli i nepracovní záležitosti. Příkladem jsou soutěže o nejlepší fotku domácí kanceláře, virtuální obědy, výměna receptů, tipů na četbu a další. Veškeré tyto aktivity velmi pomáhají utužovat sociální vazby.

5. Podpořte CSR aktivity a dobrovolnictví

Průzkum dobrovolnictví společnosti Deloitte v roce 2017 ukázal, že 89 % pracovníků věří, že tyto programy vytvářejí lepší pracovní prostředí. Vaše společnost tak může například zorganizovat program hmotné pomoci formou darů pro neziskové organizace. Například společnosti Apple, Salesforce, Facebook a Johnson&Johnson darovaly ochranné masky pro zdravotnické pracovníky. Společnost Uber Eats darovala 300 000 jídel lidem v přední linii i zdravotníkům a firma U-Haul nabídla 30 dní bezplatného úložiště studentům vysokých škol. Způsobů, jak můžete pomoci, je bezpočet a jistě snadno vymyslíte příklad i pro vaše podnikání.       

 

-bb-

Zdroj: LinkedIn Talent Blog - blog profesní sociální sítě LinkedIn zaměřený na nábor a rozvoj talentů
Zobrazit přehled článků ze zdroje LinkedIn Talent Blog