Po čem zaměstnanci touží?

Vedení zaměstnanců si žádá čas a energii. Naučit se pracovat s jejich pocity, postoji, jednáním a chováním není jednoduché. Článek proto přichází se shrnutím základních očekávání zaměstnanců.

- Vysvětli mi mou roli, řekni, co mám dělat a vymez pravidla. Zaměstnancům byste měli dát jasný směr a vytyčit parametry, v jejichž rámci mají pracovat.

- Ukázni kolegu, který se nechová vhodně. Zaměstnanci si často přejí, aby jejich šéfové vysvětlili kolegům, že určité chování je již nepřijatelné. Každý by to měl vědět.

- Nadchni mě. Získejte své lidi pro firmu, produkt, projekt nebo práci. Podpořte je.

- Nezapomeň mě odměnit. Motivujte zaměstnance tím, že vyzdvihnete jejich silné stránky. Nevracejte se stále k jejich slabostem.

- Nestraš mě. Zaměstnanci nepotřebují vědět, co všechno vás znepokojuje. Neztrácejte také nervy na poradách, protože nesplnili vaše očekávání. Většinou je to neproduktivní. Zachovejte spravedlnost a konzistentnost.

- Zapůsobte na mě. Silný vůdce působí na své lidi mnoha způsoby. Přináší vlastnosti, které ostatní nemají a firma je velmi potřebuje.

- Dej mi určitou autonomii. Nabídněte zaměstnancům zajímavou práci. Věřte jim, že této příležitosti využijí.

- Připrav mě na vítězství. Nikdo nechce selhat. Nerozhodní vůdcové, kteří drží zaměstnance ve špatných rolích, určují nereálné cíle, udržují si neproduktivní členy týmu nebo mění směr nespravedlivě vůči ostatním, jen přispívají k pocitu frustrace a rezignace.

-kk-

Zdroj: Harvard Business Review - zpravodajský portál vydavatelství přední americké obchodní školy Harvard Business School
Zobrazit přehled článků ze zdroje Harvard Business Review