Práce z domova není pro každého

Práce z domova byla do nedávna pouze privilegiem mála šťastlivců. Dnes je však díky rozvoji komunikačních technologií situace jiná. Doma může teoreticky pracovat řada zaměstnanců, zaměstnavatelé však v této souvislostí také čelí novým problémům. Práce z domova totiž není pro každého. Článek uvádí, kdo je vhodným kandidátem na tuto pružnou formu práce.

- Disciplinovaní a schopní pracovníci. Měli by být schopni efektivně řídit svůj čas a pracovat nezávisle.

- Zaměstnanci s dobrými záznamy o výkonnosti. Kvalifikovaní zaměstnanci by měli prokázat svou tvrdou práci, dovednosti a oddanost dříve, než budou uvažovat o práci z domova

- Pracovníci s dobrými komunikačními dovednostmi. Měli by nejen umět komunikovat, ale také znát různá komunikační média.

- Zaměstnanci, kteří se nepotřebují tváří v tvář stýkat se zákazníky či kolegy. Pokud někdo závisí na neustálém kontaktu s druhými, není pro něho práce na dálku vhodná.

- Pracovníci, kteří nepotřebují speciální vybavení nebo přístup ke specifickým složkám a zdrojům. Pokud závisejí na zdrojích, které mají pouze v kanceláři, měli by tam i zůstat.

Zaměstnavatel by se měl přesvědčit, za zaměstnanci, kteří chtějí pracovat z domova, splňují všechna výše uvedená kritéria. Dále je třeba, aby dohoda o pružné práci byla přínosná pro obě strany. Sestavte ji se zaměstnancem v písemné formě a jasně specifikujte pravidla. Zvažte také, zda bude třeba provést nějaké školení, například v otázce bezpečnosti práce nebo komunikačních dovedností.

Zaměstnanec pracující z domova by měl dodržovat všechna ujednaná pravidla a profesionální normy. Doma by si měl vyčlenit speciální místo pro výkon své práce. Měl by si jasně ohraničit pracovní a osobní čas. Důležité je, aby udržoval pravidelné vztahy s firmou a účastnil se všech důležitých porad a společenských událostí.

Měl by zůstat pružný i v tom smyslu, že pokud jej zaměstnavatel vyzve, aby přišel do kanceláře, učiní tak. V neposlední řadě je třeba informovat zaměstnavatele o všech změnách týkajících se místa výkonu práce a dalších kontaktních údajů.

-kk-

Zdroj: HR World - on-line komunita pro odborníky na lidské zdroje
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR World