Pracujete s personálními daty ve prospěch lidí i celé organizace?

Když vloni publikovala společnost Deloitte svou rozsáhlou výroční studii Global Human Capital Trends 2019, některé závěry nebyly překvapením. Opakovaně se totiž potvrdilo, že mezi kritické faktory úspěchu a výkonnosti firmy řadí především společenská hlediska, jako je diverzita, rovnost, spravedlnost nebo porozumění. Pozornost se tak stále více upíná k lidskému faktoru. Pochopení jeho významnosti v dnešní době je nicméně jen jednou stránkou mince.

SAP Analytics Cloud: HR Solution (zdroj: www.sapanalytics.cloud/solutions/human-resources/)

Poznání, jak moc jsou sociální aspekty důležité, je potřeba dostat přímo do firemní kultury, recruitmentu, práce s talenty a dalších procesů. Digitalizace, která vstupuje do personální sféry může v tomto cíli významně pomoci. Nikoliv z pohledu, že budeme pouze tvořit líbivé reporty pro systém a HR a lidem ve firmě vlastně neposlouží.

Pokročilé technologie dnes umožňují vytěžovat data způsobem, který zapadne do celé této skládačky – pomohou překlenout propast mezi tím, co si myslí zaměstnanci a co zaměstnavatel. Tady a teď. Přesně v momentu, který může být rozhodující, ať už se jedná o zvažování výpovědi ze strany zaměstnance, odměňování nebo třeba nástupnictví.

Schopnost firem zachytávat tzv. Moments That Matters je rozhodující i podle společnosti SAP, která patří mezi lídry v oblasti technologických řešení pro datovou analytiku. Její řešení Digital Boardroom umožňuje pracovat a propojovat operační data s reálnou a aktuální zkušeností lidí uvnitř firmy a simulovat a nalézt strategie, které HR usnadní naplňovat tolik významná hlediska společenské odpovědnosti. Jsou týmy optimálně diverzifikované? Máme spravedlivě nastavený systém odměňování? Nezapomněli jsme na někoho ve vzdělávání? Co se stane, pokud se nám zvýší fluktuace o 2 %?... Během pár desítek minut mohou mít připravený strategický report pro okamžitý, mnohdy i preventivní zásah.

SAP Analytics Cloud: HR Solution (zdroj: www.sapanalytics.cloud/solutions/human-resources/)

Řešení potřeb se jeví nasnadě a personalisté se díky automatizaci konečně zbaví té nechvalně známé nálepky administrativních pracovníků. O svou skutečnou a důležitou roli kvůli ní ovšem nepřijdou, jejich pozice nicméně projde evolucí. Namísto nadměrné a zdlouhavé byrokracie, která je od nich vyžadována a zabírá dnes neúměrné množství času, získají volné ruce, aby mohli o lidi pečovat a věnovat jim plnou pozornost, kterou si zaslouží. Mohou přejít k reálným činům a být skutečnými HR business partnery, nejen na vizitce. S oporou dat totiž získají vhled také do dalších oborů, a tím i cenný slovník pro komunikaci s vedením, pokud se diskuze stočí například ke konkrétním dopadům fluktuace na obchodní výsledky, anebo významu interního vzdělávání na posilování know-how firmy, retenci zákazníků apod. A to přeci chceme, že?

Zdroj: www.sapanalytics.cloud/solutions/human-resources/