Reportáž: Chcete výkon? A máte dostatečně motivované lidi?

Výkonnost a angažovanost lidí v práci jsou dlouhodobě jedněmi z nejpalčivějších témat manažerů. A tak některé firmy ve snaze tyto faktory zvýšit stále dokola nechávají testovat své týmy, zkoumají osobnost jednotlivců a často už zapomínají, že vše začíná a končí u motivace. Motivace se však dá také dobře měřit, a dokonce i měřitelně zvyšovat.

Workshop Motivační mapy, INNERGY

Tzv. Motivační mapy jsou nástrojem, který se v zahraničí rychle šíří, a Česká republika je aktuálně patnáctou zemí, kde se tato metodika začíná používat. Svůj lví podíl na tom má především zkušená lektorka a certifikovaná koučka – Pavla Pavlíková ze společnosti INNERGY, která je zároveň první „Licensed Practitioner“, kouč akreditovaný pro výklad motivačních map na domácím trhu. Společně s exekutivní koučkou, Judit Ábri von Bartheld MA, MCC z Maďarska toto téma představily odborné veřejnosti na říjnovém workshopu v prostorech tréninkového centra ČSOB v Praze.

Efektivita spočívá v jednoduchosti

Motivační mapy, jejichž autorem je James Sale (2011), vychází z letitého výzkumu a propojují psychologické poznatky z Maslowovy pyramidy potřeb, Enneagramu a Kariérových kotev Edgara Scheina. Jsou dokonce certifikovány vlastní ISO normou a jejich výstupem je celkem devět motivátorů, které jsou sdruženy do tří skupin – Růst (Tvůrce, Duch, Hledač), Vztahy (Obránce, Přítel, Hvězda) a Výkon (Ředitel, Stavitel, Odborník). Každý z nás je přitom kombinací všech devíti faktorů, které se individuálně liší jen v pořadí a různé míře důležitosti jednotlivých motivátorů pro daného člověka.

Motivační mapy, INNERGY

Jak sama Judit v průběhu setkání poznamenala, kouzlo jednoduchosti tkví v tom, že namísto rozsáhlé diagnostiky osobnosti, která hodnotí možná až příliš mnoho aspektů, které pak lze špatně uchopit pro další rozvoj, Motivační mapy se dokáží zaměřit pouze na jediný faktor a s tím dobře pracovat. Motivaci měříte v rámci jediného online testu (45 otázek), který je východiskem pro další práci a diskuzi. Test přitom vychází ze sebehodnocení každého člověka, zjišťuje, co on sám považuje za své „dobíječe“ energie, co ho motivuje. Žádný osobnostní test.

„Zatímco osobnostní testy nám říkají, jak se na pracovišti chováme, test motivace sděluje, proč se tak chováme,“ doplnila Judit Ábri von Bartheld.

Vlastní osobnost vycházející z našich schopností přitom nedokážeme ovlivnit, avšak úroveň naplnění našich motivačních faktorů je reflektována vždy danými podmínkami a situací, ve které se nacházíme. To znamená, že se vyvíjí například se změnou vedení týmů, změnou zaměstnání nebo klidně odlišným přístupem komunikace. Jak zároveň na workshopu zaznělo, je potřeba si uvědomit, že až 70 % angažovanosti lidí nevychází z jejich dovedností, ale právě z jejich motivace pro danou činnost. Člověk může být sice zkušeným odborníkem na konkrétní oblast, avšak bez chuti do práce jen stěží podá požadovaný výkon.

Nadto jedna účastnice ze své profesní zkušenosti v roli HR manažerky poznamenala: „Lidé jsou přerozvojovaní. Když nepracujete s faktorem energie (motivace), vlastní rozvoj je k ničemu.“

Judit Ábri von Bartheld, Workshop Motivační mapy, INNERGY

Jste Tvůrce, Stavitel, Obránce?

S účastníky jsme dostali následně příležitost si sami ohodnotit svých devět motivátorů pomocí motivačních karet, které jsme řadili podle významnosti, kterou pro nás mají. Zatímco někteří vypíchli hledání inovací, kreativity a změn (charakteristika Tvůrce – orientace na Růst) za klíčový aspekt své motivace, jiní si možná uvědomili, že ve svém životě vyhledávají především bezpečí, předvídatelnost a stabilitu (charakteristika Obránce – orientace na Vztahy). Zajímavé, jak na základě poměrně banálního úvodního sebehodnocení byly ihned patrné vyplývající rozdíly ve způsobu komunikace, který je nutné vůči lidem s různými motivátory diverzifikovat.

„Lidé orientovaní na Vztahy nemají obecně rádi změnu a riziko. Jsou to přesně ti, kteří se pak ptají, proč to nemohou dělat tak, jako to dělali dřív,“ uvedla jako příklad chování Pavla Pavlíková.

Jakkoliv by se však mohlo zdát, že seřazením pár karet, respektive krátkým online testem diagnostika končí, opak je pravdou. V návaznosti na osobní zkušenost jsme se dále zaměřili na práci s motivačními faktory napříč týmy i celou firmou, která je díky možným výstupům z úvodního testu mnohem komplexnější. Motivační mapy dokáží diagnostikovat a procentuálně vyhodnotit aktuální úroveň motivovanosti jednotlivců i týmů nebo klidně jednotlivých úrovní v hierarchii společnosti. Na základě jednoduché vizualizace a pomocí koučovacích metod může například vedoucí týmu velmi snadno vyhodnotit, komu a jak předložit tvůrčí zadání úkolu k řešení, kdo se nejlépe postará o dodržení termínu a rozpočtu nebo koho požádat o organizaci teambuildingu.

Motivační mapy, INNERGY

Ve shrnutí je třeba doplnit, že Motivační mapy jsou jednoduchý nástroj, který přináší konkrétní měřitelné a porovnatelné výsledky, což pokládám za dobrý předpoklad pro reálné využití v praxi. Dokáže velmi rychle diagnostikovat motivaci vašich lidí napříč firmou a zároveň pracuje jen s jejich vlastním sebehodnocením. Test absolvujete online a po jeho vyplnění získáte výsledky v podobě přehledné zprávy s tipy, jak můžete svoji motivaci zvýšit. Součástí testu je zároveň i jeho rozbor v délce 60 minut s akreditovaným koučem (online či osobně).

„Některé firmy spojují test s ročním hodnocením zaměstnanců, je ale možné ho využít také individuálně, například při hledání zaměstnání. Zjistíte, čemu se chcete skutečně věnovat a čeho se naopak vyvarovat,“ doplnila na závěr setkání možné využití Motivačních map v praxi Pavla Pavlíková.

Více informací o Motivačních mapách