Reportáž: Jak vytvořit motivační atmosféru ve firmě?

Fotografie z HR snídaně Image Lab "Jak vytvořit motivační atmosféru ve firmě?"

Utváření motivační atmosféry je tématem, které trápí nejednu firmu. Není divu. Zkuste si v duchu vybavit pár firemních témat, která každodenně řešíte. Uvidíte, že většina z nich se nějakým způsobem této problematiky dotýká.

Ať už chcete zlepšit výkonnost společnosti a tvorbu hodnoty nebo vytvářet její pozitivní obraz v rámci personálního marketingu, vždy se chtě nechtě s motivací setkáte. Zřejmě i to je jeden z důvodů, proč se Image Labu podařilo říjnový termín pravidelné HR snídaně na téma "Jak vytvořit motivační atmosféru ve firmě?" naplnit účastníky de facto během několika hodin. V této krátké reportáži z akce si tedy přiblížíme pár myšlenek k tématu.

Motivační atmosféru ve firmě ovlivňuje management. Tečka

Víte, čím se vyznačuje zdravé a motivující prostředí ve firmě? Tento příznak se nazývá: "těším se do práce". Možná vás to pobaví, možná se vám to zdá až příliš prosté, nebo to budete vnímat podobně jako já: toto prohlášení bych vytesala do kamene. Proč za tím hledat vědu?

Jak uvedl Martin Kalenda, spolumajitel společnosti Image Lab, který účastníky tématem snídaně provázel: "Motivace není nic než pozitivní emoce, vnitřní touha splnit nějaký úkol.".

Co však pohání motivaci lidí? Příklad k zamyšlení Martin rozvedl pomocí zajímavé asociace, tzv. "motivace tygrem a sluncem". Co dělají lidé, když spatří tygra? Utíkají pryč a běží tak dlouho, dokud už prostě dále běžet nemohou. Převeďme to do firemní praxe: takoví zaměstnanci se po čase dostanou do pasivity. Zkrátka otupí vůči okolnímu dění, úkoly začnou plnit jako rutinu bez hlubšího vztahu k samotné náplni. Chybí jim vůle a smysl celé práce. Plat přeci dostávají pravidelně, no ne? Poznáváte sebe nebo některé své kolegy?

A teď motivace sluncem. Myslím, že vysvětlení, které na setkání zaznělo je všeříkající: "Lidé si přejí vidět ,hřejivou' budoucnost. Proto je nutné jim předložit vizi, k níž si vytvoří pozitivní vazbu." Abychom tedy kruh uzavřeli: motivace vyžaduje tvorbu pozitivních emocí, ty vyžadují vizi a jen díky vizi, k níž si lidé vytvoří kladný vztah, můžete docílit jejich motivace k práci. A kdo za vizí stojí? Ano, správně, management.

Tři klíčové role managementu

Management nicméně není pouze tím faktorem, který je zodpovědný za motivující prostředí na pracovišti. Jeho klíčové role jsou celkem tři a vyžadují vzájemnou integritu:

  • Management vytváří motivační atmosféru ve společnosti.

  • Management zabezpečuje vědomí dosažitelnosti.

  • Management dodává pocit smysluplnosti, seberealizace a zpětnou vazbu.

To je sice pěkně nastíněná teorie, ale co praxe? Jaké konkrétní kroky by měl management podniknout, aby skutečně zvládl naplnit všechny tři pilíře? O pohled na praktickou stránku věci se postarali sami účastníci v rámci týmového cvičení. Vy můžete klíčové podněty, které vnesli do následné diskuze, vyčíst z doprovodného obrázku s výstupem z této aktivity (rozklikněte pro větší velikost).

Navážu-li rovnou dále na zbývající dvě role managementu, které ještě nebyly blíže specifikovány, zaujaly mě mezi myšlenkami Martina Kalendy dvě následující:

  • Velké projekty a změny brání nabýt pocitu dosažitelnosti. Je proto nutné nastavit průběžné "zlomové" okamžiky a oslavovat malá vítězství. Lidé jinak ztrácí povědomí o cíli a tím i motivaci.

  • Ujištění prodlužuje loajalitu. Potřebujeme sociální interakci a zpětnou vazbu, která nám dává pocit smysluplnosti.

Dává vám to také hluboký smysl jako mně?

Nelogičnost křivky manažerské pozornosti

Je zároveň dobré zmínit, že míra nasazení, a tedy i motivace pracovníků pro práci, se v daný okamžik v jedné firmě liší. Co je nicméně zajímavé, je fakt, že management mnohdy nevěnuje dostatečnou pozornost a čas těm pracovníkům, kteří by to skutečně potřebovali. Kdo jsou? Jsou to právě ti, kteří tiše odvádějí svojí práci a pro management jsou relativně "bezproblémoví", a tudíž často i neviditelní. Nicméně je jich většina (uvádí se přibližně 80 %) a skutečně i oni potřebují dostávat pravidelnou zpětnou vazbu. Tak proč management investuje více času do 20 % "problémových" případů?

Na jedné straně se trápí s těmi, kteří jednoduše nepracují dobře, anebo na straně druhé plácají po zádech ty, kteří to vůbec nepotřebují. Proč tím riskují, že se z té většiny dobrých "neviditelných pracantů", kteří firmu drží na nohou, postupně začnou oddělovat nespokojení jedinci? Ti při nejlepším rovnou odejdou, nebo v horší situaci začnou "trávit vodu" firemní kultury. Vězte, že při neřešení příčiny prosákne taková firemní nálada brzy i směrem ven k zákazníkům a obchodním partnerům.

Další důsledky vlivu motivace na firemní kulturu a skrze ní i na okolí firmy si už možná dokážete sami představit, popřípadě vám doporučím shlédnout krátké a výstižné video Martina Kalendy, z něhož díky poutavé vizualizaci snadno pochopíte, co vlastně firemní kultura zahrnuje a ovlivňuje.

 

Je zcela jisté, že nejen teoretických principů a východisek, ale i příkladů, technik a nástrojů využitelných pro práci s motivací lidí bychom nalezli jistě pestrý výčet. Ostatně i samotná HR snídaně Image Labu jimi byla, byť v omezeném čase, poměrně nabitá a účastníkům, alespoň dle jejich slov, nabídla lepší přehled i seznámení s novými nástroji a východisky pro práci na motivující atmosféře ve vlastních firmách.

Rádi byste dostávali informace o nových termínech tematických HR setkání společnosti Image Lab? Napište na ptopkova@imagelab.cz a dostávejte pravidelně pozvánky na akce přímo do své schránky.