SAPPHIRE NOW: Vytěžte ze situace a postavte vaše lidi do centra byznysu. Teď!

Pandemie koronaviru nemusí být pro firmy nutně čistou pohromou. Naopak. Pokud se správně uchopí, může být obrovskou příležitostí, jak utužit vzájemné spojení mezi byznysem a samotnými zaměstnanci, a připravit je tak jako celek na návrat do „nového normálu“.

I takové myšlenky zazněly na mezinárodní konferenci SAP SAPPHIRE NOW, které se každoročně zúčastní několik tisíc návštěvníků a v letošním roce proběhla virtuálně. Navzdory bariéře vzdálenosti dokázala akce propojit lídry a řečníky z celého světa a inspirovala jejich zkušenostmi napříč spektrem byznysových aktivit.

SAP SAPPHIRE NOW, Christian Klein, CEO SAP

Z pochopitelných důvodů byl pro nás nejzajímavější blok věnující se oblasti HR. Ten zahájila nová prezidentka SAP SuccessFactors – Jill Popelka, která nastoupila na pozici v nelehkém období právě na počátku aktuální pandemie.

Svými slovy potvrdila závěry, k nimž od počátku pandemie dospěla již řada společností. Kontakt s lidmi ve firmě a oboustranný dialog se ukazuje jako naprosto klíčovým aspektem pro zvládnutí krizové situace. Navíc vypíchla podstatnou věc, kterou práce na dálku spíše nyní utlumuje, avšak není radno ji opomíjet – schopnost vnímat emoce a naslouchat lidem v tomto nelehkém období.

Pandemie nabourala pilíře staré reality, je potřeba přistoupit na podmínky „nového normálu“. V centru pozornosti budou zaměstnanci.

Z dialogu mezi firmami zároveň vyplynulo, že vedle zdraví a priority bezpečí svých lidí dále vnímají i rostoucí význam HR, které najednou stojí v jádru nastíněných potřeb a plní nesmírně důležitou funkci péče o lidi. Zdá se tedy, že tužby personalistů byly vyslyšeny, a jejich pozice získává v rámci firemní struktury opravdu na síle. Uvědomění si tohoto posunu bude pro organizace zásadní proto, aby zajistily pokračování byznysu a dokázaly přistoupit na podmínky „nového normálu“. Pandemie totiž nezvratně nabourala některé pilíře staré reality, která už zkrátka nikdy nebude stejná.

Této nové vizi odpovídá i projekt uvedený na trh v loňském roce – Human Experience Management (HXM). Ten staví lidi do centra byznysu a používá softwarové nástroje a řešení pro řízení lidského kapitálu (HCM) a řízení lidských zkušeností (HXM). Umožňuje průběžně sledovat dynamicky se měnící potřeby zaměstnanců a podpořit jejich motivaci, proaktivitu v každodenní práci a zaměstnaneckou zkušenost, která v důsledku ovlivní i obchodní výsledky. Zdá se, že v tomto SAP i bez představy, co rapidně naruší chod firem v těchto měsících, podnikl včasně prozíravé akční kroky.

Firmy začínají připravovat své lidi na práci, kterou budou moci vykonávat v budoucnu.

Firmy globálně už nyní vnímají, že bude nutné nastavit nová pravidla ve způsobu práce. Například v jihoafrické společnosti Discovery mají v tuto chvíli globálně přes 9000 zaměstnanců, více než 90 %, pracujících na home office a očekávají, že zpět do kanceláří se navrátí jen přibližně 50-70 % lidí. Ostatní budou natrvalo pracovat na dálku. Tato vize zároveň přináší nové výzvy, které se objevují například v otázce nízké produktivity distančních pracovníků. Chief People Officer Tswelo Kodisang uvedl, že bude nutné cíleně se zaměřit na přeškolování těchto zaměstnanců na práci, kterou budou za nových podmínek moci vykonávat v budoucnu, spíše než školit v práci, kterou vykonávají nyní.

Mění se dynamika práce. Zpětnou vazbu je nutné zpracovávat kontinuálně, dokud je aktuální.

Sebastian Fernandez Silva, viceprezident pro oblast HR argentinské společnosti MercadoLibre, také potvrdil důležitost průběžné zpětné vazby, kterou získávají a zpracovávají pomocí nástroje SAP Qualtrics. Pomáhá jim udržovat plynulou organizaci, produktivitu a efektivitu lídrů, stejně jako řešit nová témata a potřeby v oblasti práce tak, jak přicházejí. Dle jeho slov se rapidně mění dynamika práce, která tu zůstane dlouhodobě i po krizi, proto je klíčové komunikovat s lidmi, talenty i lídry kontinuálně a nesbírat zpětnou vazbu jen jednou, dvakrát za rok, kdy už data nebudou poplatná době.

Práce s lokální pracovní silou se transformuje mnohem více na globální úroveň.

Naopak zastřešující makroekonomický pohled nabídla Mary Kelly, mezinárodně uznávaná ekonomka a leadership expertka, která velmi dobře vystihla rozdíly mezi důsledky předchozí krize počínající v letech 2008-2009 a nyní. Zatímco první krize se rozšířila celosvětově skrze finanční trhy, krize okolo pandemie měla rapidní dopad kvůli globální dopravě a cestování. Její důsledky mají následně spirálový efekt prohlubovaný omezováním spotřeby.

Z pohledu HR bude nutné udržovat lidi hlavně produktivní a díky otevírajícím se příležitostem digitálního trhu práce více využít globální pracovní síly a práce s talenty, abychom udrželi produkci i spotřebu.

Do budoucna lze zároveň očekávat zmenšování počtu a velikosti firemních centrál a poboček, ale i omezení počtu pracovních cest, neboť s pomocí technologií bude možné vyřešit mnoho věcí na dálku. Tento posun sice přinese jisté provozní úspory, nicméně předloží i nové IT a kybernetické výzvy...

Virtuální konference SAPPHIRE NOW nabídla v personální oblasti řadu podnětných myšlenek a možná i ujištění, že tato situace se dotýká nás všech, avšak pokud ji nyní uchopíme chytře a budeme jednat, můžeme z ní nakonec vytěžit v náš prospěch a de facto i prospěch celé globální společnosti. 

Máte-li zájem, můžete zhlédnout celý hodinový záznam bloku konference: „Take Charge of Change and Empower Your Workforce“: