Sestavte vedoucí tým z lidí které znáte

Až budete příště potřebovat nového manažera, budete ho vybírat ze stávajících zaměstnanců firmy, nebo si jej nejmete zvenčí? Lepší je první možnost – zaměstnance už nějaký ten pátek znáte a tak víte co od něj můžete čekat a co vám může nabídnout.

Průzkum mínění více než 1200 špičkových manažerů v Severní Americe ukazuje, že tři nejdůležitější požadavky na zaměstnavatele pro ně jsou: možnost neustálého vzdělávání a rozvoje znalostí, efektivní řízení a životní příležitosti. Tyto tři faktory byly současně nejméně uspokojivými u jejich stávajících zaměstnavatelů. Řešení je jasné: Řízený rozvoj bude vaše osazenstvo vybavovat a motivovat k pokroku v jejich kariérách, poskytovat vám kandidáty pro vedoucí funkce a mimo jiné i vylepšovat vaše vlastní vůdcovské schopnosti.

Zaměstnavatelé by měli výše uvedené faktory udržovat na dobré úrovni, přijmout opatření ke zvyšování uspokojení z práce a udržení klíčových zaměstnanců. Existuje totiž silná statistická korelace mezi uspokojením zaměstnance a zisky společnosti. Loajální, přiměřeně vytížení zaměstnanci inklinují k vytváření dobrých obchodních výsledků – zvýšení prodeje, zlepšení produktivity, lepší rentabilita zaměstnanců.
Dobře sledujte své pracovníky – ne jen z hlediska jejich aktuálního přínosu, ale i jak by mohli zapadnout k vašim budoucím potřebám. Vytvořte plán, jak zapojit vaše současné zaměstnance do budoucího vůdčího týmu, takového jaký si představujete.

-ds-
Zdroj: ProQuest - ucelená kolekce bází dat zpřístupňující články z periodik
Zobrazit přehled článků ze zdroje ProQuest