SHRM: Jsou mezigenerační konflikty problém?

Představují mezigenerační konflikty problém pro vaši organizaci? Na tuto otázku hledal odpověď aktuální průzkum Society for Human Resource Management (SHRM), který oslovil 434 HR manažerů náhodně vybraných ze členů SHRM. Průzkum s názvem Intergenerational Conflict in the Workplace ukázal, že výraznější míru mezigeneračních konfliktů pociťuje čtvrtina organizací. Další čtvrtina pak žádné mezigenerační problémy nemá.

Na otázku, které konkrétní mezigenerační konflikty způsobují největší problémy, odpověděla více než polovina organizací, že si její starší manažeři stěžují na nevhodné oblékání mladších pracovníků (55 %) a jejich nedostatečnou pracovní etiku (54 %). Mladším zaměstnancům naopak nejvíce vadí odpor starších kolegů ke změnám (47 %), nízká míra uznání ze strany starších kolegů (45 %) a mikromanagement (44 %).

Organizace, které se rozhodly specificky řešit mezigenerační konflikty, pak za tímto účelem nejčastěji implementují nebo posilují programy koučinku a mentoringu pro manažery (61 %). 44 % organizací implementuje nebo posiluje programy koučinku a mentoringu pro nemanažerské pracovníky. 38 % posiluje školení pro nové pracovníky zaměřené na jejich očekávání v oblasti výkonu práce a pracovního prostředí.

-kk-

Zdroj: Society for Human Resource Management - největší světová profesní organizace manažerů lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje Society for Human Resource Management