Šikana doménou spolupracovníků

Šikana na pracovišti probíhá daleko více mezi zaměstnanci na stejné úrovni než mezi nadřízenými a podřízenými. Dospěla k tomu alespoň studie amerického Národního institutu pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (NIOSH). Výsledky studie proto radí firmám provádět opatření proti šikaně na organizační úrovni spolupracovníků.


Studie se zúčastnilo 516 respondentů z řad odborníků na lidské zdroje. Šikana byla pro účely studie definována jako „opakované vyhrožování, pomlouvání, společenská izolace nebo ponižování, které podněcuje jedna nebo více osob proti ostatním.“ Konkrétně studie odhalila:

- 24,5 % respondentů zaznamenalo v uplynulém roce na pracovišti nějakou formu šikany.

- 39,2 % uvedlo, že agresorem byl zaměstnanec, 24,5 % označilo za agresora zákazníka nebo osobu mimo firmu a 14,7 % nadřízeného.

- v 55,2 % případů byli obětmi šikany zaměstnanci.

-kk-
Zdroj: Workindex.com - rozcestník k řešením v oboru lidských zdrojů, nové informace pro personalisty
Zobrazit přehled článků ze zdroje Workindex.com