Silná firemní kultura má vizi a příběh

Ilustrační snímek

Již mnohokrát jsme psali o tom, jak důležitá je firemní kultura při výběru zaměstnanců, jak komunikovat v různých firemních kulturách nebo jak firemní kulturu měnit. Pojďme si však nyní připomenout, co vlastně firemní kulturu tvoří a co odlišuje silné kultury od slabých. Šest nejdůležitějších součástí silné firemní kultury popsal na serveru Harvard Business Review manažerský konzultant a autor odborných knih a článků John Coleman.

1. Vize

Každá firemní kultura vychází z firemní vize – vyjádření smyslu existence firmy nejen pro její zaměstnance, ale i pro zákazníky, dodavatele a celou společnost. Inspiraci pro jasné, stručné a silné vize můžete najít u neziskových organizací, např. „Svět bez Alzheimerovy choroby“, „Svět bez chudoby“.

2. Hodnoty

Zatímco vize shrnuje smysl existence firmy, hodnoty představují způsoby, jak vizi realizovat. Bývá jich většinou pět až deset. Tyto hodnoty musí zná každý zaměstnanec, aby věděl, jak se chovat k zákazníkům a ke svým kolegům.

3. Postupy

Postupy vycházejí z hodnot a ve finále ukazují, zda firma a její zaměstnanci berou firemní hodnoty vážně. Hodnoty je třeba dostat do každodenních činností firmy.

4. Lidé

Firmy se silnou kulturou se soustředí na nábor zaměstnanců, kteří budou talentovaní a zároveň zapadnou. Mají pak ve svých řadách lidi, kterým příslušná kultura vyhovuje a motivuje je k nejlepším výkonům.

5. Příběh

Každá firma má svou historii, kterou by měla vyprávět svým lidem i veřejnosti. Řada firem má například své muzeum, úspěšní manažeři publikují články o svých zkušenostech atd.

6. Místo

Místo výkonu práce velmi úzce souvisí s kulturou. Mělo by odpovídat tomu, jak chcete, aby se lidé ve firmě chovali, jak to vypadá v okolí a jakými způsoby jsou vaši lidé zvyklí komunikovat.

-kk-

Zdroj: Harvard Business Review - zpravodajský portál vydavatelství přední americké obchodní školy Harvard Business School
Zobrazit přehled článků ze zdroje Harvard Business Review