Studie: Co si myslí výkonní a finanční ředitelé o HR?

Ilustrační snímek

Do jaké míry napomáhají lídři HR posilování růstu svých organizací a jaký vztah mají s představiteli nejvyššího vedení. Na tyto otázky se zaměřil průzkum předního světového vydavatele ekonomických analýz Economist Intelligence Unit (EIU) ve spolupráci se společnostmi Oracle a IBM. Do studie s názvem CEO perspectives: How HR can take on a bigger role in driving growth se zapojilo 235 představitelů nejvyššího vedení firem z 38 zemí světa (47 % ze Severní Ameriky, 40 % ze západní Evropy, 8 % z východní Evropy, 4% ze Středního východu). 57 % respondentů představovali přímo výkonní ředitelé firem.

Ukázalo se, že i když ve firmách stoupá strategická důležitost lidského kapitálu, seniorní představitelé HR se stále musejí hodně snažit, aby se dostali do středu dění. Klíčovou roli v tom hraje budování vztahů s výkonnými a finančními řediteli.

Co si myslí výkonní ředitelé

70 % výkonných ředitelů by si přílo větší zapojení HR do nejvyššího řízení firem. 56 % vidí klíčový problém, který může firmu finančně poškodit v následujících 12 měsících, v nedostatečném množství talentů. Za klíčového hráče v rámci strategického plánování však považuje personálního ředitele pouze 55 % dotázaných výkonných ředitelů.

Co si myslí finanční ředitelé

75 % finančních ředitelů by si přálo větší zapojení HR do nejvyššího řízení firem. Za klíčového hráče v rámci strategického plánování však považuje HR pouze 30 % dotázaných finančních ředitelů. 37 % finančních ředitelů se domnívá, že HR dostatečně nechápe, jak vůbec funguje byznys.

Co mají dělat personální ředitelé

Má-li HR přejít z podpůrné do strategické role v nejvyšším řízení firem, personální ředitelé musejí posílit svůj vliv v těchto oblastech:

  • Rozvoj osobních vztahů s výkonným ředitelem.

  • Převzetí aktivní odpovědnosti za to, aby celý tým nejvyšších ředitelů fungoval dobře jako tým.

  • Přesvědčování kolegů pomocí návrhů, jak lépe připravit organizaci na zavedení strategie, což si žádá pochopení obchodního fungování firmy.

  • Tlak na zapojení HR do jednání na úrovni nejvyššího vedení.

  • Zaměření na témata, která jsou klíčová pro výkonného a finančního ředitele.

  • Převzetí iniciativy za to, že HR bude součástí strategického plánování.

-kk-

Zdroj: Oracle - přední světová softwarová společnost
Zobrazit přehled článků ze zdroje Oracle