Studie: Do roku 2020 zmizí 5 milionů pracovních míst

Ilustrační snímek

Nastupující 4. průmyslová revoluce spolu s dalšími socioekonomickými a demografickými změnami bude mít zásadní vliv na vývoj trhu práce po celém světě. Do roku 2020 má v důsledku digitalizace a souvisejících změn v oblasti průmyslové výroby a trhu práce zaniknout více než 5 milionů pracovních míst. Dojde také k výrazným změnám v tom, jaké dovednosti budou v novém prostředí potřeba.

Vyplývá to z výzkumu Světového ekonomického fóra s názvem The Future of Jobs, kterého se zúčastnili personální ředitelé a další seniorní manažeři s vlivem na strategie firem napříč devíti průmyslovými odvětvími v 15 největších světových ekonomikách. Celkem tyto ekonomiky zahrnují 65 % globální pracovní síly.

Studie ukázala, že v následujících pěti letech bude v důsledku nadbytečnosti a automatizace zrušeno 7,1 milionu pracovních míst především v administrativě a výrobě. Tato ztráta bude částečně kompenzována vznikem 2,1 milionu nových míst ve specializovanějších odvětvích, jako jsou technické obory, IT nebo obchod.

 

Pozitivní vyhlídky z hlediska vzniku více pracovních míst v porovnání s těmi, které zaniknou, může očekávat pouze 5 zkoumaných zemí: Sdružení národů jihovýchodní Asie (ASEAN), Mexiko, Velká Británie, USA a Turecko.

Nedostatek potřebných dovedností postihne všechna odvětví, nejvíce se však projeví ve finančnictví, kde se do roku 2020 změní 43 % nejdůležitějších dovedností potřebných pro výkon práce.

 

Nejdůležitější dovednosti na světovém pracovním trhu budou v roce 2020 zahrnovat schopnost řešit složité problémy, kritické myšlení a kreativitu. Následuje řízení lidí, spolupráce a emoční inteligence.

 

Pozitivní zprávou je, že firmy ve všech zkoumaných odvětvích považují za nejdůležitější strategii v oblasti personálního plánování rekvalifikace svých stávajících zaměstnanců. Dále podporují rotace a další formy mobility zaměstnanců napříč firmou, nabízejí odborné stáže a hledají způsoby, jak přilákat ženy a zahraniční talenty. Naopak nábor krátkodobých nebo virtuálních pracovníků není prioritní.

Celá zpráva je k dispozici online na této stránce. Najdete zde také detailní informace k jednotlivým zkoumaným odvětvím a částem světa.

Důsledky vlivu 4. průmyslové revoluce na trh práce v České republice jsme se zabývali v tomto článku.

-kk-

Zdroj: World Economic Forum - Světové ekonomické fórum
Zobrazit přehled článků ze zdroje World Economic Forum

Články v sérii

Aktuální

Studie: Jakou práci přinese a odnese digitalizace?

Aktuální

Studie: Do roku 2020 zmizí 5 milionů pracovních míst