Studie: Dobrý program rozvoje leadershipu je významná konkurenční výhoda

Organizace s vysoce rozvinutými programy rozvoje leadershipu jsou sedmkrát efektivnější v dosahování obchodních a talentových výsledků než organizace s méně sofistikovanými funkcemi pro rozvoj vůdcovství. Vyplývá to alespoň ze studie poradenské společnosti Bersin & Associates s názvem High-Impact Leadership Development for the 21st Century, která vychází z rozhovorů s více než třemi stovkami manažerů odpovědných za vzdělávání a rozvoj zaměstnanců z celého světa.

„Nás výzkum ukazuje, že nestačí pouze investovat peníze do školení v oblasti leadershipu, ale spíše dodržovat určité postupy, které vedou k rychlejším obchodním výsledkům,“ shrnul ředitel Bersin & Associates Josh Bersin. Mezi zásadní trendy, které v současné době řídí rozvoj leadershipu a formují nový typ lídra pro 21. století, patří:

- Globální povědomí. Lídr, který chce mít vysoký vliv, musí být schopen řešit problémy bez ohledu na geografická a kulturní omezení.

- Technologická zdatnost. Vzhledem k rychlému tempu změn a potřebě vést geograficky rozptýlené týmy, je dnes zásadní součástí efektivního leadershipu také znalost moderních komunikačních technologií.

- Hbitost, otevřenost, inovativnost. Tradiční vůdcovské předpoklady, jako je integrita, vize, úsudek nebo rozvoj lidí, jsou stále důležité. Do popředí se však dostává především inovace, hbitost, pružnost a schopnost řídit diverzní pracovní sílu.

-kk-

Zdroj: Chief Learning Officer - americký časopis a server pro manažery vzdělávání
Zobrazit přehled článků ze zdroje Chief Learning Officer