Studie: Vývoj českého vzdělávacího trhu od roku 2007

Zajímá vás, jak se dlouhodobě vyvíjí vzdělávací trh, a jak si stojí přední české vzdělávací a poradenské instituce? Společnost Image Lab s.r.o. dlouhodobě sleduje vývoj na českém vzdělávacím trhu v oblasti soft skills a nyní bych se s vámi rád podělil o některé základní poznatky, ke kterým jsme dospěli.

Vratislav Kalenda, Image Lab

Podklady pro naši studii sbíráme od roku 2007 na základě veřejně dostupných informací z našeho primárního zdroje, kterým je server Justice.cz. Po celou dobu sledujeme reprezentativní vzorek 31 firem, které poskytly ucelená data za roky 2007-2013/14. Jedna ze sledovaných firem se dynamikou a objemem tržeb natolik odlišuje ode všech ostatních, že jsme ji do publikované podoby grafu záměrně nezařadili. Je škoda, že někteří významní hráči na trhu zatím nezveřejnili své výsledovky za poslední roky, proto nemohli být zařazeni do výsledné podoby této studie.

V naší analýze jsme firmy rozdělili na 2 skupiny podle tržeb v posledním reportovaném období. „Velké“ firmy v letech 2013/2014 přesáhly hranici 15 milionů korun za rok, „menší“ firmy se pohybují v rozpětí 1,5 až 12 milionů korun.

Recesi jsme zažili. Krátkou i dlouhou.

Fakta ukazují, že za sledované období, během něhož procházel nejen český trh recesí, jsme si zažili ne jedno, ale dvě období poklesu tržeb. První z nich nastalo v roce 2009 - 2010, tento propad tržeb byl intenzivní, ale naštěstí poměrně krátký.

Po výjimečném roce 2011 však tržby firem v oblasti vzdělávání a rozvojového poradenství trvale klesají. Recese je mnohem delší, než je pro řadu organizací zvládnutelné a není divu, že na menší společnosti dopadla krize mnohem významněji, než na velké společnosti. Ale i jejich tržby meziročně klesají až k úrovním tržeb před rokem 2008. Je ale možné, že pokles tržeb za firemní vzdělávání v letech 2013 a 2014 je mnohem závažnější, protože řada vzdělávacích společností z námi sledovaného souboru velkých firem přestala po roce 2012 zveřejňovat své výsledky.

Průměrné roční tržby 30 vzdělávacích společností

Zhodnotím-li vývoj z pohledu Image Lab s.r.o., podařilo se nám zvládnout první krizové období velmi dobře. Velkou roli u nás hrály projekty, které měly dlouhodobější charakter. Zaznamenali jsme pokles růstu tržeb až ve druhém pololetí roku 2009 a na začátku roku 2010. Pak přišel mimořádný rok 2011. Tento rok byl mimořádný v tom, že firmy chtěly a potřebovaly řešit dva roky odkládané potřeby v oblasti rozvoje svých zaměstnanců. Zároveň se na trhu v dosud nebývalém rozsahu realizovalo firemní vzdělávání za hrazené z dotačních programů ESF.

Image Labu se tehdy podařilo využít spoustu příležitostí nejenom z ESF. Naším klíčovým faktorem úspěchu je schopnost vytvářet rozvojové programy přímo na míru a podle potřeb zákazníků. Samozřejmostí je obsazení realizace kvalitními odborníky z řad našich interních zaměstnanců i externích spolupracovníků.

Pro nás bylo mnohem závažnější druhé období poklesu, jsme pocítili v letech 2013 a 2014. Museli jsme více úsilí směřovat do obchodních aktivit a snížit náklady. 

Jak hodnotíme vývoj situace na českém trhu v letech 2012 – 2014?

Firmy pozastavily přípravu a realizaci rozsáhlejších nebo dlouhodobých firemních tréninkových projektů. Většina velkých firem výrazně omezila investice do rozvojových programů pro zaměstnance, objem realizovaných firemních „katalogových kurzů“ významně poklesl. Váha nízké ceny, jako rozhodujícího nákupního kritéria stoupla, a proto mají v kapacitně nenáročných projektech větší šance OSVČ. Pokles poptávky vedl k výraznému poklesu cen za vzdělávací a poradenské služby.

Další věcí, kterou je třeba si uvědomit, je fakt, že v době škrcení rozpočtů společnosti příliš nevytvářely vlastní vzdělávací programy, ale naopak více vysílaly své zaměstnance na otevřené kurzy externích agentur. Někteří firemní zákazníci stále odkládají své rozvojové potřeby, protože čekají na další vlnu dotací z evropských fondů.

Vývoj trhu optikou zákazníka

Společnosti se naučily zefektivňovat a pochopily, že schopný živnostník může zvládnout realizovat projekty, které nevyžadují větší kapacitu za velmi nízkou cenu. Firmy raději posílaly jednotlivé zaměstnance na veřejné kurzy, než aby investovaly do interních rozvojových programů.

U firemních tréninků je otázkou, jaká může být kvalita, efektivita a rozsah poskytovaných služeb za zveřejněné vysoutěžené ceny z výběrových řízení. Jak jsou do přípravy a realizace zapojeni nadřízení účastníků, jaká je provázanost s rozvojovými plány, je zajištěn přenos poznatků do praxe, jak se pracuje s výstupy, jak se fixují dovednosti v mezidobí, jaký je organizační servis…?

Co odběratelské firmy zajímá dnes?

Novým trendem je, že se firmy stále více zajímají o motivační klima uvnitř společnosti mezi vlastními zaměstnanci. Je to logické. Období, kterým zaměstnanci (ti, kteří ve firmě zůstali) prošli, na ně mělo zásadní dopady. Navíc v současnosti trh práce hlásí, že nejsou lidé, požadavky pracovníků náboru nejsou naplňovány, a je proto potřeba rozpoznat a pečovat o klíčové zaměstnance.

Dalšími aktuálními tématy jsou dobře nastavený talent management a kultivace firemní kultury. To přitahuje kvalitní zaměstnance, to jsou konkurenční výhody, o které firmy působící v České republice aktuálně usilují.

Poslechněte si bližší závěry studie a způsoby, jakými lze ve firmách budovat motivační prostředí: