Teleworking se vyplatí

Teleworking se vyplatí

Existují různé definice práce na dálku. Organizace International Telework Association & Council například uvádí, že na dálku pracuje ten, kdo koná svou práci doma, v kanceláři klienta, nějaké satelitní kanceláři nebo na cestách alespoň jeden den v měsíci. Této definici odpovídá jen ve Spojených státech pracovní rozvrh 23,5 milionu zaměstnanců a jejich počet dále stoupá.

Efektivní práce na dálku závisí na počítači, připojení na Internet, telefonu, někdy faxu a zejména firemních aplikacích přístupných mimo firmu. V domácím prostředí navíc efektivitu ovlivňuje i rodina, domácí zvířata, návštěvy apod. Nabízí se proto otázka, zda je práce na dálku z hlediska produktivity vůbec únosná. Současné ukazatele hovoří o tom, že práce na dálku ve většině případů produktivitu zvyšuje.

Produktivita práce na dálku spočívá například v tom, že zaměstnanci neztrácejí čas a síly dopravou do zaměstnání a zpět. Nejvíce se ale vyplatí v souvislosti s náklady na reality a kanceláře. Skutečnost, že zaměstnanci nedocházejí do kanceláří denně umožňuje efektivně sdílet firemní prostory. Ty se navíc stavějí z přenosných částí, aby bylo možné kanceláře upravovat podle potřeby. Náklady lze ušetřit i cíleným řízením efektivity výkonu pracovníků na dálku.

-kk-

**Datum vydání:** IV/2004
Zdroj: CFO.com - americký server pro finanční manažery
Zobrazit přehled článků ze zdroje CFO.com