Test: Patříte k zaměstnavatelům první volby?

Ilustrační snímek

Zaměstnavatel první volby je takový zaměstnavatel, jehož pracovní podmínky a kultura dokáží přilákat ty nejlepší zaměstnance, kteří navíc dobře zapadnou. Nabízí svým lidem odpovídající odměny, které jsou doplněny benefity. V první řadě však musí mít silnou vizi a jasné cíle, kterých chce dosáhnout.

Praktický seznam faktorů, které hrají důležitou roli v tom, zda vás budou zájemci o práci vnímat jako zaměstnavatele první volby, zveřejnil server About HR. Zkuste si spolu s námi otestovat, kolik jich splňujete.

1. Jistota práce

Vědí vaši lidé, jak na tom firma je po finanční stránce?

2. Odpovědnost

Mohou se vaši lidé samostatně rozhodovat a nést odpovědnost za svá rozhodnutí a výkony?

3. Respekt

Cítí vaši lidé, že je respektujete, i když se ne vždy rozhodují správně?

4. Osobní růst

Podporujete své lidi v dalším rozvoji dovedností a kariéry?

5. Informace

Sdílíte se svými lidmi dostatek informací o dění ve firmě a v jednotlivých týmech, aby mohli cítit, že hrají důležitou roli?

6. Závazek

Jste dostatečně oddaní svým zaměstnancům a zákazníkům a odráží se tato oddanost ve všech sférách fungování firmy?

7. Zapojení

Mohou vaši lidé přicházet s vlastními nápady či zlepšeními a ovlivňovat pracovní procesy, které se týkají výkonu jejich práce?

8. Vztahy

Mají vaši lidé mezi sebou přátelské vztahy?

9. Rovnováha

Nabízíte pružné možnosti výkonu práce?

10. Kultura

Je váš systém odměňování a vytváření pracovních plánů založený na výkonnosti?

11. Spravedlivé zacházení

Cítí vaši lidé, že se ke všem chováte stejně férově?

12. Uznání

Poskytujete svým lidem dostatečnou zpětnou vazbu týkající se jejich výkonů?

13. Zájem být zaměstnavatelem první volby

Co můžete udělat, abyste se zlepšili?

-kk-

Zdroj: About HR - část amerického portálu About.com pro manažery lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje About HR