U práce na dálku převažují výhody

Práce na dálku je výhodným řešením pro zaměstnance i zaměstnavatele. Podporuje totiž pracovní morálku a spokojenost s prací a snižuje stres a fluktuaci zaměstnanců. To jsou alespoň výsledky výzkumu amerického psychologa Raviho S. Gajendrana, který se dvacet let zabýval zkoumáním pružných pracovních opatření. Výzkum vyšel v odborném časopise Journal of Applied Psychology a je analýzou 46 předchozích studií o práci na dálku, kterých se zúčastnilo téměř 13 tisíc zaměstnanců.

Gajendran vysvětluje, že práce na dálku dává zaměstnanci větší kontrolu nad tím, jak vykonává svou činnost. Právě autonomie je podle jeho závěrů hlavní faktor, který ovlivňuje spokojenost zaměstnance. Jeho výzkum navíc ukázal, že zaměstnanci pracující na dálku jsou nejen spokojenější, ale i méně motivovaní k odchodu od současného zaměstnavatele, prožívají méně stresu, dokážou lépe vyvážit pracovní a soukromý život a vykazují větší výkonnost.

Gajendran a jeho spolupracovník David A. Harrison, profesor na Pennsylvania State University, tvrdí, že práce na dálku má více výhod než nevýhod pro zaměstnance i zaměstnavatele. Typickým zaměstnancem na dálku je podle nich manažer nebo odborník na informační technologie, prodej a marketing. Průměrný věk u mužů i žen je 39 let.

„Na rozdíl od předpokladů z akademické půdy či odborné literatury nemá práce na dálku žádné přímé škodlivé vlivy na kvalitu pracovních vztahů nebo vnímání budoucí kariéry,“ shrnuje Gajendran.

-kk-
Zdroj: Science Daily - americký internetový magazín věnovaný vědě, technologiím a medicíně.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Science Daily