V červnu odešlo z evidence Úřadu práce ČR 35,7 tis. lidí, nezaměstnanost klesla

Úřad práce ČR evidoval k 30. 6. 2023 celkem 249.792 uchazečů o zaměstnání, o 4.101méně než v předchozím měsíci a o 18.483 více než loni. Podíl nezaměstnaných osob meziměsíčně poklesl o 0,1 p.b., meziročně o 0,3 p. b. vzrostl. Ke konci června činil 3,4 %. V mezinárodním srovnání byla míra nezaměstnanosti podle posledních dostupných dat EUROSTATU (za květen) nejnižší v celé Evropské unii, a to 2,3 % (průměr EU 5,8 %).

Ilustrační snímek

V červnu pokračoval pokles podílu nezaměstnaných osob. Trh práce aktuálně ovlivňují, kromě dlouhodobě vysokého zájmu zaměstnavatelů o zaměstnance převážně v dělnických a vysoce odborných profesích či řemeslníky, zejména sezónní činnosti. A to hlavně ve stavebnictví, v zemědělství, lesnictví, rybářství, v živočišné a potravinářské výrobě, ale také v cestovním ruchu, v pohostinství, prodeji a ve službách. Tyto práce poběží i v následujících měsících.

 

  06/2023

  06/2022

  06/2021

Podíl nezaměstnaných osob v ČR

3,4%

3,1%

3,7%

Počet uchazečů o zaměstnání

249 792

231 309

273 302

Počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání

226 143

208 196

253 940

Počet volných pracovních míst

286 690

319 408

355 612

Míra nezaměstnanosti dle EUROSTAT (květen)

2,3%

2,4%

3%

„V letní sezóně a také při vysokém počtu míst v průmyslu klesá počet nezaměstnaných mužů, meziměsíčně o 3.000. Máme stále jednu z nejnižších nezaměstnaností v rámci celé Evropské unie, ale nesmíme usnout na vavřínech. Pracovní trh se neustále vyvíjí a mnoho pracovních profesí se nejen postupem digitalizace rychle mění. Zároveň mnohdy rostou požadavky kladené na pracovníky. Lidé by se proto neměli přestat vzdělávat a měli by využít každou možnost, jak si prohloubit znalosti nebo vylepšit kvalifikaci. Léto je ideální doba, kdy mohou skrz web jsemvkurzu.cz získat zejména digitální dovednosti, které pak hned uplatní,“ říká ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

„Znovu je potřeba poděkovat zejména firmám, které dávají práci lidem. Díky tomu je nezaměstnanost tak nízká, což je výborná zpráva pro naši zemi,“ dodává ministr.

Trh práce mohou i přes aktuální stabilizaci nadále ovlivňovat ekonomické a sociální změny, a také vývoj válečného konfliktu na Ukrajině.

Pokud jde o letní brigády, zaměstnavatelé většinou hledají krátkodobé pracovníky prostřednictvím inzerce, pracovních portálů, sociálních sítí nebo přes své stálé zaměstnance. Prostřednictvím ÚP ČR nabízejí „brigádnická“ místa v menší míře, např. pro pomocné síly v pohostinství, gastronomii, prodejnách, pomocníky ve výrobě, uklízeče, v rekreačních resortech (pro pokojské, číšníky, servírky), případně na koupalištích, obsluhu stánkového prodeje, v lesnictví či zahradnictví. V některých regionech se objevují pozice ve strojírenství.

Ukrajina

Podle dostupných zdrojů získalo v ČR od vypuknutí konfliktu do konce června 2023 práci celkem 269.361 osob z Ukrajiny pod dočasnou ochranou (zhruba ¾ - 184.649 - z nich jsou ženy). Někteří se už vrátili zpět domů nebo ze zaměstnání odešli. Ke konci předchozího měsíce pracovalo na území ČR 105.180 osob z Ukrajiny s udělenou dočasnou ochranou. Nejvíce ve Středočeském (18.137 osob), Plzeňském (14.994 osob) a Jihomoravském kraji (11.713 osob). Nejčastěji jako montážní dělníci výrobků a zařízení nebo pomocníci ve stavebnictví, výrobě a v dopravě nebo jako obsluha stacionárních strojů a zařízení. V určitých oblastech tak zaměstnavatelé získali zaměstnance, které potřebovali.

Ke konci předchozího měsíce bylo v evidenci ÚP ČR celkem 15.880 občanů Ukrajiny pod dočasnou ochranou (květen 16.788 osob). Podali žádosti o zaevidování jako zájemci (1.215 osob, květen 1.258 osob) nebo uchazeči (14.665 osob, květen 15.530 osob) o zaměstnání. Z celkového počtu uchazečů o zaměstnání pak tvořili 5,9 % (květen 6,1 %). Od vypuknutí krize na Ukrajině se do 30. 6. 2023 zaevidovalo na ÚP ČR celkem 42.534 (květen 41.196) osob s dočasnou ochranou. 

Jednou z nejčastějších překážek pro výkon především kvalifikovaných profesí je jazyková bariéra. Úřad práce ČR proto nabízí cizincům mimo jiné pomoc s financováním kurzů českého jazyka. Kurz češtiny v rámci rekvalifikací dosud (od vypuknutí konfliktu na Ukrajině) zahájilo celkem 6.162 lidí a 5.377 z nich ho také už absolvovalo. Jen v červnu 2023 nastoupilo do kurzu 544 cizinců a 873 ho úspěšně ukončilo.

Vždy se jednalo o zvolenou rekvalifikaci. Pokud jde o kurzy odborné, probíhá jich méně. Důvodem je neznalost českého jazyka. Nejčastěji se jedná o rekvalifikace pro svářeče a pracovníky v sociálních službách.ÚP ČR nabízí pomoc s financováním kurzů českého jazyka i zaměstnavatelům, u kterých občané Ukrajiny už pracují. A to prostřednictvím příspěvku v rámci projektu POVEZ II. Veškeré aktuální informace spadající v této souvislosti do agendy ÚP ČR jsou k dispozici na webových stránkách.

Nezaměstnanost v regionech

Nejvyšší podíl nezaměstnaných osob byl v červnu v Ústeckém (5,3 %) a Moravskoslezském kraji (4,7 %). Tyto regiony měly nejvyšší podíl nezaměstnaných osob ve stejném období i loni, což je dlouhodobý stav nezaměstnanosti v těchto regionech. Naopak nejnižší nezaměstnanost byla v kraji Jihočeském (2,4 %), v kraji Zlínském, kraji Vysočina a Pardubickém (shodně 2,5 %).

Meziročně se situace nejvíce změnila na Pardubicku, kde podíl nezaměstnaných osob vzrostl oproti červnu 2022 o 0,4 p. b. V okresech jsou rozdíly ještě více patrné. Nejnižší nezaměstnanost byla ke konci června v okrese Praha-východ a Pelhřimov (shodně 1,5 %) a Praha-západ (1,6 %). Naopak nejvyšší podíl nezaměstnaných hlásí okres Karviná (8,1 %), Most (6,8 %) a Chomutov (6,2 %).

Struktura uchazečů o zaměstnání

Z celkového počtu evidovaných uchazečů bylo 138.851 žen a tvořily 55,6 %z celkového počtu uchazečů o zaměstnání. Podíl nezaměstnaných mužů poklesl na 2,9 % a u žen zůstal na 3,9 %.

V uplynulém měsíci hledalo práci 35.683 osob se zdravotním postižením (OZP) – 14,3 % z celkového počtu nezaměstnaných. Zaměstnavatelé jim nabízeli prostřednictvím ÚP ČR celkem 10.481 volných pracovních míst.

Průměrný věk nezaměstnaných byl v červnu 43,4 roku, loni to bylo 43,9 roku. Věková struktura uchazečů o zaměstnání se za posledních pět let výrazně nemění. A i v průběhu uplynulých 12 měsíců došlo pouze k mírným změnám.

V meziročním srovnání v červnu mírně vzrostl podíl nezaměstnaných osob ve věkové skupině do 29 let a ve skupině 30 - 49 let. Naopak v kategorii 50 plus klesl, a to o 1,4 p. b. (v absolutním vyjádření jde ale o nárůst o 3.616 osob). V evidenci ÚP ČR bylo k 30. 6. 2023 celkem 93.152 uchazečů nad 50 let a tvořili 37,3 % z celkového počtu nezaměstnaných.

Bez práce byli nejčastěji uchazeči o zaměstnání s nižší kvalifikací, především s vyučením bez maturity a se základním vzděláním. Změny ve struktuře nezaměstnaných podle stupně vzdělání ukazují, že k nejvyššímu meziročnímu nárůstu došlo v případě evidovaných uchazečů se základním vzděláním(o 7.469) a uchazečů se vzděláním vysokoškolským (o 4.809).  Pokud jde o rozdělení podle profesí, ke konci června bylo v evidenci ÚP ČR nejvíce pomocných a nekvalifikovaných pracovníků, a to 77.415.

Ke konci předchozího měsíce evidoval ÚP ČR 9.512 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých. Meziměsíčně je to méně o 1.987 osob, meziročně pak více o 513 lidí. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli 3,8 % (květen - 4,5%, červen 2022 – 3,9 %). Z celkového počtu absolventů a mladistvých bylo ke konci června v evidenci ÚP ČR 5.282 jen absolventů.

Pokud jde o mladistvé mezi 15 – 18 lety, evidoval jich ÚP ČR celkem 4.264 (květen 2023 – 4 420, červen 2022 – 3 801) a tvořili 1,7 % z celkového počtu uchazečů o zaměstnání. Tento podíl se dlouhodobě výrazně nemění. Stejně jako jiným skupinám uchazečů o zaměstnání, kterým hrozí dlouhodobá nezaměstnanost, věnuje ÚP ČR i těmto klientům zvýšenou péči.

Speciálně mladistvým pak velkou pozornost věnují kariéroví poradci Informačních a poradenských středisek, kteří si je zvou na individuální poradenství a s uchazeči intenzívně pracují. Je-li je to jen trochu možné, snaží se je nasměrovat zpět ke studiu na střední škole nebo učilišti. Tedy udržet je ve vzdělávacím procesu. Případně jim  nabízí například rekvalifikaci. Mají přehled o školách v jednotlivých regionech a dokáží v tomto smyslu velmi efektivně pomoci.

Za posledních 12 měsíců se změnila struktura uchazečů o zaměstnání podle délky setrvání v evidenci ÚP ČR. V meziročním srovnání klesl podíl těch, kteří jsou bez práce déle než 12 měsíců, na celkovém počtu nezaměstnaných o 3,4 p. b. na 29,9 %. Tedy celkem na 74.642 osob. Průměrná délka evidence ve srovnání s květnem vzrostla o 6 dnů na 509.

Noví a umístění uchazeči o zaměstnání

Během června se na Úřadu práce ČR nově zaevidovalo 31.568 lidí. To je meziměsíčně méně o 1.136 osob (o 3,5 %) a meziročně více o 717 (o 2,3 %) uchazečů. Nejvíce nových nezaměstnaných hlásí Moravskoslezský (4.180) a Středočeský kraj (3.654). Naopak nejméně kraj Karlovarský (995). Z hlediska okresů pak nejvíce nově nezaměstnaných vstoupilo do evidence ÚP ČR v Praze (3.555) a nejméně v okrese Prachatice (122). O zprostředkování zaměstnání a zařazení do evidence ÚP ČR žádají v současné době především lidé, kteří přicházejí např. z oblasti maloobchodu a velkoobchodu, veřejné správy, obrany a sociálního zabezpečení, výroby kovových konstrukcí, vzdělávání, zdravotní péče nebo výroby strojů, zařízení a motorových vozidel.

Naopak z evidence odešlo celkem 35.669uchazečů, tj. o 4.825 osob méně než v předchozím měsíci a o 659 více než v červnu 2022. Novou práci získalo 22.240 lidí. Řada z nich našla uplatnění například v malo a velkoobchodu, ve veřejné správě, ve zdravotnictví, ve výrobě kovových konstrukcí a ve stravování a v pohostinství.

Podpora v nezaměstnanosti

Podporu v nezaměstnanosti pobíralo v červnu 70.260 osob, což představuje 28,1 % všech uchazečů o zaměstnání (květen 2023 – 28,3 %, červen 2022 – 30,6 %). Počet lidí s nárokem na podporu v nezaměstnanosti meziročně poklesl o 509 osob.

Uchazeči v průměru dostávali 10.399 Kč měsíčně (červen 2022 – 9.716 Kč). Podporu v nezaměstnanosti do 4.500 Kč pobíralo 6.521(9,3 %) osob. Jedná se zejména o klienty, kteří přišli do evidence ÚP ČR např. po skončení rodičovské dovolené, pečovali o osobu blízkou nebo byli v dočasné pracovní neschopnosti po skončení výdělečné činnosti. Maximální výši podpory, tedy 22.798 Kč, pak ÚP ČR v červnu vyplácel 3.136 (4,5 %) uchazečům o zaměstnání.

V předchozím měsíci vyplatil Úřad práce ČR podle předběžných údajů v rámci podpor v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci celkem 787.657 tis. Kč (květen 812.001 tis. Kč).

Volná pracovní místa

Ke konci předchozího měsíce nabízeli zaměstnavatelé prostřednictvím ÚP ČR celkem 286.690 volných pracovních míst, o 998 více než v květnu a o 32.718 méně než před rokem. Na jedno volné pracovní místo připadá v ČR v průměru 0,9 uchazeče o zaměstnání. Z toho nejvíce v okresech Karviná (10,2), Bruntál (4,9), Most (4,5), Ústí nad Labem, Děčín a Louny (shodně 3,3).

Na přibližně 71,8 % z nahlášených volných pracovních míst zaměstnavatelé hledají uchazeče se základním či nižším vzděláním, 71 % pak tvoří volná místa vhodná i pro cizince. Zaměstnavatelé mají zájem o dělníky v oblasti výstavby budov, obsluhu vysokozdvižných vozíků a skladníky, montážní dělníky, řidiče nákladních automobilů a tahačů, kuchaře, zedníky, kamnáře a dlaždiče nebo uklízeče. Nejvyšší poptávka po nových zaměstnancích je v Praze (81.683 míst) a ve Středočeském kraji (58.235 míst).

V předchozím měsíci nahlásili zaměstnavatelé celkem 19.438 nových volných pracovních míst, což je o 2.320 méně než ve stejnou dobu loni. Odchodem zaměstnanců se uvolnilo 2.205 míst. ÚP ČR naopak obsadil 3. 887 volných pracovních míst.

ÚP ČR pomáhá v rámci klíčové aktivity, kterou je monitoring pracovního trhu, zaměstnavatelům s obsazováním volných míst, stejně jako uchazečům o zaměstnání se zprostředkováním práce. Mimo jiné pořádá pro firmy výběrová řízení, tematické semináře nebo třeba pomůže s rekvalifikací.

Úřad práce ČR aktivní v politice zaměstnanosti

ÚP ČR věnuje všem skupinám ohroženým dlouhodobou nezaměstnaností zvýšenou péči. Prostřednictvím nástrojů Aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) podpořil k 30. 6. 2023 celkem 10.017 uchazečů a zájemců o zaměstnání. Tak například-na veřejně prospěšné práce umístil 5.432 lidí. Zaměstnání získalo také 1.670 uchazečů díky vyhrazeným společensky účelným pracovním místům (SÚPM). Pro 4 soby zřídili zaměstnavatelé zcela nová SÚPM (jde o místa, v jejichž rámci ÚP ČR přispívá na jejich vybavení). Dalších 672 nezaměstnaných zahájilo v rámci SÚPM soukromé podnikání.

V návratu na pracovní trh také pomáhá příspěvek na dojížďku. Touto cestou podpořil ÚP ČR ke konci června celkem 220 lidí. Zvýšenou péči věnuje ÚP ČR též osobám se zdravotním postižením (OZP). I v jejich případě poskytuje příspěvky na podporu pracovního uplatnění. Ke konci předchozího měsíce takto podpořil 411 OZP. Důležitým nástrojem APZ jsou rekvalifikace, kterými Úřad práce ČR finančně podporuje nejen uchazeče, ale také zájemce o zaměstnání. K 30. 6. 2023 se jich účastnilo 1.307 lidí.

Celkem od začátku letošního roku nastoupilo na rekvalifikace 14.440 klientů. Nejčastěji realizovanou rekvalifikací jsou kurzy českého jazyka pro cizince, počítačové kurzy, kurzy zaměřené na získání řidičských průkazů, vč. profesní způsobilosti a kurzy pro pracovníky v sociální oblasti. Pro změnu oboru nebo další prohloubení znalostí se většinou rozhodují lidé s výučním listem, úplným středním vzděláním s maturitou a základním vzděláním. Z hlediska věku pak převažují účastníci z věkové skupiny mezi 35 až 49 lety.

Zájem je i o výkon veřejné služby. Celkem má ÚP ČR s jejími organizátory, především obcemi, nestátními neziskovými organizacemi, základními a mateřskými školami nebo například knihovnami, nasmlouvaných 4.159 pozic. Nejvíce pak v Ústeckém (1.538) a v Moravskoslezském (996) kraji.

A nejedná se jen o činnosti při zajištění čistoty ulic a dalších veřejných prostranství a zeleně, ale i o aktivity, které lidé vykonávají během veřejnosti přístupných sportovních, kulturních a obdobných akcí. V neposlední řadě veřejná služba probíhá také ve formě pomocných činností při poskytování sociální péče (např. při ambulantní a terénní sociální službě) apod. Na veřejnou službu nastoupilo v červnu celkem 1.866 klientů.