Video jako nástroj náboru v roce 2021

Většina z nás doufá, že v roce 2021 dojde k uvolnění omezení v důsledku pandemie. Pandemická integrace technologie do procesů na pracovišti však s námi už zůstane. Virtuální nábor se rychle stává preferovanou volbou oproti tradičním metodám.

Platformy pro videokomunikaci, jako je Zoom a Google Meet, jsou klíčové pro udržení spojení a produktivity pracovníků v dálkovém režimu. I když jsou tyto platformy dokonalými náhradami za osobní schůzky týmu a klientů, nemusí být skutečně nejúčinnějším nástrojem k pohovorů s kandidáty. Mnoho organizací zjistilo, že předem zaznamenaná videa jsou při prověřování kandidátů dokonce efektivnější než živá video komunikace.

Předem zaznamenaná videa versus živé virtuální rozhovory v reálném čase

Živé video rozhovory jsou podobné tradičním osobním rozhovorům. Jediným skutečným rozdílem je, že jsou prováděny na video-komunikačních platformách, jako je Zoom. Jinak se příliš neliší od tradičních pohovorů.

Předtočená videa jsou na druhé straně něco úplně jiného. Jedná se o jednosměrné video rozhovory, což znamená, že uchazeči zaznamenávají své odpovědi na otázky a poté náboráři tato videa asynchronně kontrolují.

Informační tok obvykle funguje tak, že společnost stanoví seznam otázek, na které je třeba odpovědět; uchazeč je přesměrován na vstupní stránku, kde si může prohlédnout otázky a přečíst pokyny. Poté na video zaznamená své odpovědi a odešle. Pracovníci náboru tak mají prostor materiály si projít a například přímo porovnat s odpověďmi ostatních.

Předem zaznamenané video rozhovory mohou nabídnout několik výhod, které tradiční a živé video rozhovory nemají. Například:

1. Ušetří čas a peníze

Existuje rozšířené přesvědčení, že živé videopohovory jsou nákladově a časově efektivnější než tradiční pohovory. To nemusí být nutně pravda. Živé online rozhovory vyžadují přesně stejný časový rozvrh, pracovní sílu a časovou investici jako osobní rozhovory. A jak každý ví, čas se rovná penězům. Jediný skutečný rozdíl je v tom, že nikdo nemusí cestovat.

Další nevýhodou je, že tazatelé často dokáží zjistit, zda je kandidát vhodný během prvních několika minut rozhovoru. Pokud však kandidát není vhodný, nemůžete pohovor jen hrubě ukončit. Musíte pokračovat se zbytkem a trávit čas s uchazečem, o kterém víte, že ho najmete.

Na druhou stranu předem zaznamenaná videa nevyžadují žádnou koordinaci plánování. Uchazeči mohou nahrávat videa, která je stojí určitý čas, a náboroví manažeři mohou prohlížet videa ve svém vymezeném čase. Pokud navíc náborový manažer zjistí, že kandidát není vhodný, může jednoduše přejít na další video.

2. Usnadní objektivnější srovnání mezi kandidáty

Podíváme-li se na nábor jako na vědecký experiment, mohou předem zaznamenané video rozhovory pomoci minimalizovat proměnné. Každému kandidátovi jsou položeny stejné otázky a poskytuje stejný čas na zodpovězení. To pomáhá vyrovnat podmínky tím, že zajistí, aby všichni kandidáti byli hodnoceni podle stejných kritérií. Videa lze také znovu sledovat a sdílet s ostatními členy týmu, aby sdíleli další názor. Získáte tak vyváženější hodnocení kandidáta.

3. Podporuje pozitivní zkušenost kandidáta

Vysoce kvalitní talent je nejvíce přitahován společnostmi, které poskytují pohodlný proces podávání žádostí. Předem připravená videa vám s tím mohou pomoci. Poskytují totiž flexibilitu, která pomáhá kandidátům podávat nejlepší výkony a díky pohodlí procesu se uchazeči cítí více nadšení z práce pro vaši společnost.

4. Testují motivaci kandidátů a další měkké dovednosti

Začlenění dalšího kroku nahrávání videa do procesu podání žádosti by mohlo pomoci odradit kandidáty, kteří se o tuto roli vážně nezajímají. Tímto způsobem vám předem nahraná videa mohou pomoci kultivovat důsledněji vysoce kvalitní seznam kandidátů. Sledováním videa kandidáta mohou najímající manažeři získat také lepší pocit z jejich osobnosti a klíčových měkkých dovedností, jako je emoční inteligence, charisma a komunikace.

 

Začlenění předem zaznamenaných video rozhovorů do vašeho procesu přijímání vám pomůže získat náskok před konkurencí v roce 2021. Už jste je vyzkoušeli, nebo plánujete vyzkoušet?

 

-bb-

 

Zdroj: Recruiter.com - americký server pro náboráře a uchazeče o zaměstnání
Zobrazit přehled článků ze zdroje Recruiter.com