Zaměstnanci jsou pro firmy na prvním místě i během pandemie, zaznělo na konferenci SAP SuccessConnect 2020

Když dáte zaměstnancům podporu a nástroje, dokážou vaši firmu podržet i v náročných okamžicích. Virtuální mezinárodní konference SAP SuccessConnect, která proběhla 20. října 2020 sdílela příběhy firem z celého světa a jejich reakci na průběh pandemie COVID-19. Zároveň představila nejnovější inovace produktů SAP pro řízení lidských zkušeností (HXM).

Svět práce a role personalistů se mění. Ačkoliv role HR byla vždy důležitá, i když možná dosud trochu přehlížená, pandemie postavila personalisty do skutečného centra dění. Během dramatického přesunu zaměstnanců na distanční práci se stali klíčovým pojítkem mezi lidmi a zároveň důležitým partnerem pro management.

Podle Kathleen Hogan Chief People Officer společnosti Microsoft se zároveň manažeři stali průvodci týmů na cestě změnou. Konkrétně v Microsoftu jejich role spočívá ve třech základních pilířích, které si firma nastavila: jít příkladem – koučovat – pečovat o své lidi a týmy.

V posledních měsících se navíc ukázalo, že je poměrně snadné ztratit přehled a kontakt se svými lidmi pracujícími na dálku – zejména ve větších společnostech a korporacích. Aby tomu zaměstnavatelé předešli, vytěžují do hloubky nové technologie a nástroje, které se jim nabízí.

Společnost SAP například představila novou platformu SAP Workforce Zone for HR, která zaměstnancům zjednodušuje distanční přístup k důležitým informacím, úkolům a dává jim také prostor pro sdílení názorů. Zároveň poskytuje efektivní zpětnou vazbu a přehled pro manažery. Řešení překračuje rámec tradičního intranetu a poskytuje zaměstnancům personalizované a intuitivní řešení jednotného digitálního pracoviště.

SAP Workforce Zone for HR

Amy Wilson, SVP, Products & Design v SAP SuccessFactors, dále zmínila narůstající potřebu přeškolování a zvyšování úrovně dovedností stávajících zaměstnanců. Tato tendence však podle ní nemá dlouhodobě úspěch, pokud je tlačena shora jako zbožné přání managementu.

„Spíše než řešit dlouhodobé kariérní plány, se vyplácí se dát lidem svobodu přemýšlet, jak se chtějí sami dále rozvíjet,“doplnila.

Další rozvoj by tak měl vycházet spíše z individuálních potřeb a motivace jednotlivců, aby firemní úsilí nebylo jen zbytečně vydanou energií, kterou zejména v tomto nejistém období firmy nemohou plýtvat. Je tudíž důležité vytvořit si holistický přehled o tom, jaké programy a plány skutečně fungují.

Zajímavou myšlenku k tématu nabídl také Daniel Pink, autor bestsellerů „When“ a „To sell is human“. V podnětné diskuzi mj. vybídl manažery, aby experimentovali ve vedení lidí, zkoušeli nové postupy a nebáli se chybovat. Nejen v tomto období jsou totiž podle něj klíčové drobné výhry, kterých se podaří dosáhnout. Ty poté vedou k větším změnám, které firmy nakonec posunou dál.

Podle Magie Warrellové, spisovatelky a mezinárodní expertky se zaměřením na vedení lidí a jejich potenciál, by zase výsledkem aktuálních iniciativ společností měla být komunita lidí fungující společně jako jeden kmen:

  • Každý se cítí být součástí a je oceňován za svůj přínos.
  • Všichni členové sdílí stejný cíl a účel, vzájemně se inspirují v jejich naplňování.
  • Lidé se vzájemně podporují a udržují tím pocit psychologického bezpečí.

Zvláště pocit psychologické jistoty řečníci konference vyzdvihovali jako faktor, který je v současné době výrazně narušen, lidé se cítí přehlceni, jsou pod tlakem. Pro vedoucí týmů tak vyvstává zcela nová důležitá role emočního vedení – musí se ujistit, že jejich lidé v týmech vědí, že je o ně postaráno a jejich hlas a potřeby jsou vyslyšeny.

O své zkušenosti z krizového řízení v průběhu pandemie se podělili také zástupci firem jako například AHOLD, Cargill nebo Woodbridge.

Casper Assinck, SVP Organizational Effectivness & Total Rewards z Ahold Delhaize, uvedl jako prioritu, na kterou se firma během pandemie soustředí, hlavně bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Zároveň zmínil, že firma vyvinula velké úsilí, aby zachovala stabilní a férové odměňování pro své zaměstnance.

Jamie Mackenzie, HR Process, Data and Technology Leader, z potravinářské společnosti Cargill, ocenil mj. přínos nových technologií s podporou nástrojů SAP, které firmě výrazně usnadnily přechod k agilnějšímu a odolnějšímu podnikání.

Woodbridge, výrobní společnost zaměřující se na komponenty pro automobilový průmysl, vsadila zase na rychlou reakci na narušení dodavatelského řetězce, zvýšila bezpečnost pracoviště a přesunula výrobu blíže k zákazníkům. Hassan el Bouhali, CIO a SVP Digital Transformation společnosti, uvedl, že největší prioritu pro firmu měla především investice do vlastních lidí, která se v důsledku skutečně vyplatila. Firma se díky tomu vyhnula zásadnějším výpadkům výroby a podařilo se jí také skloubit některé klíčové procesy s prací na dálku.

Hlavní program konference doprovodila řada dalších dílčích seminářů a praktické workshopy, na kterých se účastníci mohli blíže seznámit s technologickými řešeními a novinkami přichystanými společností SAP v souladu s aktuálním děním a trendy v HR.

Zajistěte kontinuitu podnikání v nejisté době. Společnost SAP připravila sérii článků a webinářů o digitalizaci HR a nových výzvách, které můžete bezplatně zhlédnout v českém jazyce.