Jak budovat koučovací firemní kulturu

Mají-li vaši manažeři být lídry a dosahovat dlouhodobých pozitivních výsledků pro vaši organizaci, je třeba rozvíjet jejich koučovací dovednosti. V první řadě byste jim měli vysvětlit, v čem koučink spočívá a proč je důležitý pro každodenní manažerskou praxi. Manažeři totiž nejčastěji nekoučují své podřízení právě proto, že nevědí, jaké hodnoty to může přinést.

Dalším důvodem je to, že nedisponují potřebnými dovednostmi. Pokud potřebné dovednosti mají i rozumějí přínosům koučování, a přesto nekoučují, bývá důvodem nedostatek času. To všechno by lidské zdroji měly brát v potaz, aby mohly manažerům pomoci překonat překážky na cestě k vůdcovskému mistrovství. Jak na to?

1. Vytvářejte individuální koučovací scénáře

Každý manažer, který má být zároveň koučem, potřebuje vědět, proč to má dělat a co mu to přinese. Vaším cílem je individuálně ukázat, že díky úsilí druhých dosáhnou silnějších výsledků.

2. Vymezte jasná očekávání

Chcete-li vybudovat koučovací organizaci, musí být každému manažerovi jasné, že koučování podřízených patří k jeho základním povinnostem. Je třeba pevně koučování zakotvit do firemní kultury - od popisů práce po hodnocení výkonnosti.

3. Učte koučovacím dovednostem a uplatňujte je v praxi

Koučovací přístup nemusí být pro manažery přirozený. K základním koučovacím dovednostem patří schopnost naslouchat, klást otázky, sledovat dění, vyžadovat odpovědnost, pracovat se zpětnou vazbou, empatií a podporou. V praxi lze tyto dovednsoti trénovat například při delegování úkolů podřízeným.

4. Zajistěte manažerům kouče

Chcete-li rozvíjet manažery do role koučů, zprostředkujte jim živé zkušenosti s vlastními kouči. Využijte vlastní zdroje, případně externí partnery.

5. Odměňujte nejlepší kouče nejlepšími pracovními místy

Silné koučovací dovednosti jsou příslibem silné výkonnosti. Zdatní koučové by proto měli být kandidáty pro nejdůležitější manažerské a ředitelské role v organizaci.

-kk-

Zdroj: Workforce.com - informace o lidských zdrojích a jejich řízení
Zobrazit přehled článků ze zdroje Workforce.com