Studie: Vzdělávání a rozvoj talentů v Británii, USA a Indii

Firmy po celém světě se věnují vzdělávání a rozvoji svých talentů, existují však rozdíly mezi postupy v jednotlivých zemích. Společná studie americké Society of Human Resource Management (SHRM) a britského Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD) s názvem 2011 Learning and Talent Development survey se zaměřila na Spojené státy, Velkou Británii a Indii. Zapojilo se do ní 952 firemních odborníků na vzdělávání.

Efektivita postupů vzdělávání a rozvoje talentů

Ve všech třech zkoumaných zemích jsou za nejefektivnější považovány interní rozvojové programy. Více než polovina britských respondentů pak považuje za nejefektivnější koučování liniovými manažery. Spojené státy vedou ve vývoji a implementaci vzdělávání prostřednictvím e-learningu.

Talent Management

Aktivity zaměřené na talent management se těší popularitě zejména v Indii. Všechny tři zkoumané země nicméně zaměřují své aktivity v tomto směru na zaměstnance s vysokým potenciálem a lídry. Nejčastěji se využívá programů interního rozvoje, koučinku a speciálních programů pro high-potentials.

Rozvoj leadershipu a koučink

Zatímco americké organizace identifikují mezery ve vůdcovských dovednostech ve smyslu koučinku, mentoringu nebo rozvoje zaměstnanců, v Indii se více zaměřují na oblast obchodních znalostí. Velmi malý prostor je věnován inovaci, a to především v rozvinutých ekonomikách – USA a Británii. Koučink využívají čtyři pětiny oslovených organizací, nejčastěji za účelem lepšího řízení výkonnosti a rozvoji leadershipu.

E-learning

E-learning se nejvíce uplatňuje v USA. Americké a britské firmy však používají e-learning k rozvoji specifičtějších dovedností než indické. V Indii slouží e-learning k širšímu záběru aktivit - výuce jazyků nebo rozvoji produktů.

Nová média a web 2.0

Indické firmy předhánějí americké a britské ve využití nových médií a vzdělávacích nástrojů webu 2.0, jako jsou webináře, LMS, virtuální učebny nebo wiki. Častěji také využívají smartphony. Britové vedou v použití nástrojů smíšeného učení (blended learning).

Celá studie je k dispozici ke stažení na stránkách SHRM zde.

-kk-

Zdroj: Society for Human Resource Management - největší světová profesní organizace manažerů lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje Society for Human Resource Management