Toyota KATA: nový přístup v řízení a vedení lidí

Společně s DMC management consulting a jedním z nejrespektovanějších amerických koučů KATA Brandonem Brownem si můžete vyzkoušet experimentovat a kontinuálně zlepšovat v praxi na pražské TWI & Kata Conference 21. a 22. 11. 2017.

Vyzkoušejte si KATA v praxi zdarma s nejlepším americkým KATA koučem

Stačí odpovědět správně na otázku, kdo je autorem knihy Toyota KATA, jejíž český překlad v těchto dnech vychází. Ze správných odpovědí vylosujeme 3 výherce, z nichž jeden obdrží vstup na konferenci zdarma a další dva výtisk českého překladu knihy Toyota KATA.

Soutěž o vstupenku a knihy

Soutěž probíhala do 25.10.2017. Pravidla soutěže

Vstup na konferenci vyhrává paní Zuzana M. ze společnosti Mall.cz. Knihu Toyota Kata vyhrávají paní Mirka H. z Vertiv Slovakia a paní Alena Z. z Hitachi Automotive. Gratulujeme!

Neustálé zlepšování není závod o počet zlepšováků

Neustálé zlepšování je téma nejen v každé výrobní společnosti. Management se snaží, motivuje a někdy nařizuje, aby všichni zaměstnanci přemýšleli o své práci a zamýšleli se nad tím, co a jak zlepšit. Pro zaměstnance, kteří však řeší neustálé problémy, hasí a hledají co nejrychlejší řešení, je toto obrovská zátěž a mnohdy noční můra.

Zlepšováky navrhují pod tlakem, a navíc mají často pocit, že se jim stejně nikdo dostatečně nevěnuje. Chybí jim zpětná vazba a často se velmi dobré nápady a návrhy úplně „ztratí“. Jak to změnit?

Jak si budete moci přečíst v knize Mikea Rothera Toyota KATA, jedním z nástrojů je právě přístup KATA. Je to obrovská inspirace pro ty, kteří mají chuť to DĚLAT JINAK.

Obálka knihy Toyota KataDočtete se, že nestačí pouze umístit schránu na zlepšovací návrhy a čekat, co lidé vymyslí, ale také to, že zlepšovací workshopy nebo jiné nástroje jako VSM, speciální oddělení pro zlepšování a štíhlou výrobu nejsou efektivními nástroji, pokud se nevyužívají právě s KATA přístupem, kladením správných otázek od vedoucích a rozvojem schopností lidí.

Cílem procesu zlepšování ve společnosti Toyota je UČIT SE; dělat experimenty, zlepšovat procesy na základě jejich stále hlubšího poznání a pochopení.

Ve společnosti Toyota učí lidi, aby se naráz pokoušeli změnit jen jednu věc a aby skutečný výsledek porovnali s očekávaným. Takto experimentují proto, aby si uvědomili příčinu a následek, což jim umožňuje hlouběji poznat a pochopit fungování procesů.

Zlepšování procesů je těžká práce, ale nemusí být příliš složitá. Až poznáte KATA zlepšování společnosti Toyota ve třetí části knihy, pochopíte, že existuje lepší způsob, jak se neustále zlepšovat, přizpůsobovat a rozvíjet.

Ukažte mi to.“

Zajímavé je také pochopit návaznost KATA zlepšování a KATA koučování. Ve společnosti Toyota jsou zlepšování a řízení jedno a to samé.

První část knihy je zaměřená hlavně na pochopení principu KATA: orientace hlavně na definici vizí, dlouhodobých i krátkodobých cílů a uvědomění si, jak podstatný je rozdíl mezí cílem a cílový stavem a standardem. Co nás čeká mezi stávajícím a cílovým stavem, tzv. nejasný cíl neboli „šedá zóna“. Jak správně používat PDCA cyklus v rámci experimentování. Jak správně fakta vyhodnocovat.

Slova, která byste ve společnosti Toyota mohli slyšet nejčastěji, jsou: „Ukažte mi to.“

To je důvod, proč ve společnosti Toyota rozlišují mezi fakty a daty, a proč upřednostňují fakta před daty, kdykoliv je to možné.

Další část knihy je zaměřená převážně na změnu přístupu ke zlepšování. Toyota se učí z neúspěchů – proto ve společnosti Toyota říkají, že „problémy jsou dar“. Ukazují nám cestu vpřed k cílovému stavu.

Zapomenout na odsuzování neúspěchů, ale vnímat problém jako příležitost pro zlepšení, je jeden z přístupů, který je z mých zkušeností velmi vzácný. Také je dobré si uvědomit, že KATA zlepšování usnadňuje práci manažerům a lídrům. Pokud si manažeři a lídři osvojí žádoucí vzorce chování, potom mají jasno v tom, jak v každé situaci náležitě řídit a vést lidi.

Změňme to.

Využívat KATA zlepšování a KATA koučování při každodenní práci vyžaduje změnit způsob řízení. Koučování vyžaduje zkušenosti, a pokud si vrcholoví manažeři neosvojí KATA zlepšování jako první v organizaci, potom je nepravděpodobné, že budou schopni účinně vést manažery na středních a nižších úrovních organizace k tomu, aby si také osvojili žádoucí chování.

Poslední část knihy je zaměřená hlavně na praktické přístupy. Velice dobře popisuje, jak postupovat a s jakými překážkami se můžete potkat. Za úspěchem společnosti Toyota stojí rutina chování. Pokud chceme napodobit společnost Toyota, potom musíme změnit vzorce chování lidí. A to je něco jiného a daleko složitějšího než zavádět dílčí postupy, nástroje nebo principy.

A jestliže KATA je založená na experimentech, musíme tedy i my experimentovat, protože tím se učíme! Kritériem úspěchu je překonat sám sebe a svůj stávající stav.

TWI & Kata Conference 21. a 22. 11. 2017

Články v sérii

Aktuální

Český překlad knihy Mikea Rothera Toyota Kata se v listopadu představí v Praze

Aktuální

Toyota KATA: nový přístup v řízení a vedení lidí