Transformace, inovace a adaptabilita očima českých firem

Letošní TWI&Kata Conference, zaměřenou na transformaci firemní kultury a zapojení lidí, uspořádala společnost DMC management consulting 20. listopadu 2019 v Praze. Konference nabídla účastníkům rovnou tři oblasti, kterým věnovala pozornost. Výrobní společnosti, nevýrobní společnosti a zdravotnictví. Jak zařídit, aby lidé zvládali stále větší tlak na produktivitu a rychlost reakce na změny? Jak se zlepšuje vývoj a výroba skrze Kata koučink? Pomáhá metoda TWI zlepšovat vztahy na pracovišti? Na tyto a další mnohé otázky odpověděli jednotliví řečníci. Tím hlavním byl Patrick Graupp, autor metodiky TWI a TWI Senior Master Trainer.

TWI & Kata Conference 2019.

Konference se zabývala tématy jako týmová práce, standardy, zapojení lidí, spolupráce, agilita, inovace, aplikace metody TWI a Kata. Hned po zahájení se publiku představil již zmíněný Patrick Graupp z TWI Institute USA, který pohovořil o nutnosti transformace kultury společností a využití TWI a Kata. 

Dopoledne se představil také Radek Navrátil ze Škoda Auto a poukázal na standardizaci práce jako nutný základ pro inovace, zapojení jednotlivců, a také konkrétní přínosy standardizované práce ve Škodě. Slovo následně přebrala ředitelka marketingu a nových médií v České televizi, Denisa Kollárová, která představila přípravu na výzvy digitální budoucnosti a změnu firemní kultury z tradiční na adaptivní. 

„Z pohledu standardizace práce je posledním trendem snaha najít dobré digitální řešení. Největší výzvou je průmysl 4.0 a digitalizace, ale standard jako takový je ve všech výrobních systém tím základem, na kterém se staví," sdělil manažer výrobního systému Škoda, Radek Navrátil. 

Hlavní program pokračoval s oblastmi jako koučink nebo angažovanost zaměstnanců. Těm se věnovali především Michal Pochmon (Hella Autotechnik Nova) a Ivana Rossmanithová (Albert Česká republika). Pracují i v Albertu, v nevýrobní společnosti, systematicky v oblasti adaptace a vedení lidí?

„Věřím tomu, že metodiky máme, a že je používáme, jen je explicitně nenazýváme. Já potřebuji, aby tomu lidé, se kterými pracuji, rozuměli, bylo to pro ně pragmatické a jednoduché. Rozhodně si odnáším inspiraci od kolegů, byť z výrobních závodů, ale přesto ji tam vidím,” okomentovala Ivana Rossmanithová, People Development Operations Director.

Poobědovou část vyplnili svými tématy Radek Široký (Koito Czech) o zapojení lidí shora dolů a Pavol Blaho (Komerční banka) o cestě k Agile@Scale kultuře. Posledním tématem, které je především pro HR důležité, bylo budování kultury dobrých vztahů, ke kterému řekla své zkušenosti trojice řečníků -Jana Slivková, Pavel Kunt a Tomáš Aibl, všichni z firmy Robert Bosch.

Výzvy zdravotnictví 2020

Konference DMC zařadila vůbec poprvé oblast zdravotnictví. Téma „Jak zařídit, aby lidé dodržovali standardy” vyložil Patrick Graupp. Následoval ho Jan Sondag (Teleflex Arrow International CR) například a posun kultury směrem k dokonalosti fungování (Enterprise Excellence) na vysoce konkurenčním trhu výroby zdravotnických prostředků. Případovou studie implementace metodiky TWI – snižování výskytu nemocniční infekce představil Peter Kabel, zdravotnický expert z Holandska. Nechyběla ani Lenka Kučerová, personalistka ve Fakultní nemocnici Motol, která je první nemocnicí v ČR, která začala využívat metodiku TWI Job Instruction pro zaškolování nových zaměstnanců. TWI jako metodika zaměřená na dosahování výsledků prostřednictvím lidí je pro zdravotnický sektor přirozená.

„Metody TWI lze samozřejmě aplikovat i v nemocnici. Zdravotnictví je sice nevýrobní sektor, ale například naše nemocnice je velkou firmou s velkým počtem lidí a není jednoduché, zařídit, aby všichni zaměstnanci skutečně dodržovali standardy,” zhodnotila Lenka Kučerová využití TWI ve zdravotnictví. 

Praktické workshopy 

Kromě přednášek a diskuse mohli účastníci po celý den vyzkoušet v praxi všechny prezentované metodiky: TWI Job Instruction (zaškolování a adaptace), Job Relations (vedení lidí), Job Methods (inovace) a Kata Coaching & Improvement (agilní přístup v denní praxi). Workshopy se odehrály pod taktovou Patricka Grauppa, Markéty Šimákové, Jitky Tejnorové a Ivy Berné přímo ze společnosti DMC. 

Závěr konference patřil společné debatě a networking banquetu. Cílem konference bylo sdílení zkušeností manažerů mezi sebou a také to, jak se k aktuálním problémům staví jejich lidé ve firmě. Vidíme, že metody, o kterých mluvíme už několik let, přinášejí výsledky a budou důležité i pro další období. A nezáleží na tom, zda se jedná o metodu TWI, Kata nebo jejich kombinaci,” okomentovaly Markéta Šimáková a Jitka Tejnorová. 

Další možnost seznámení se s metodikami TWI & Kata nabízí společnost DMC management consulting prostřednictvím TWI & Kata akademie, kterou otvírá příští rok. Podrobnosti na stránkách DMC.     

Zhlédněte rozhovor s Jitkou Tejnorovou a Markétou Šimákovou 

Videorozhovory s jednotlivými hosty a experty naleznete postupně na Management TV a dozvíte se více o tématech, která vás zajímají, nebo která aktuálně tíží vaši společnost.