Studie: Starší zaměstnanci jsou produktivnější

Starší zaměstnanci nejsou méně produktivní než jejich mladší kolegové ani tehdy, je-li jejich práce fyzicky náročná. Ukázala to alespoň studie německé Universität Mannheim s názvem Productivity and Age: Evidence from work teams at the assembly line. Ta se zaměřila na produktivitu zaměstnanců různých věkových skupin v jedné z montážních továren pro nákladní automobily společnosti Mercedes Benz.

Studie konstatuje, že negativní důsledky stárnutí jsou dostatečně vyváženy pozitivními vlastnostmi starších zaměstnanců, jako je například schopnost lépe zvládat situace, kdy věci nejdou tak, jak by měly. Jasně se to ukázalo při zkoumání chyb vznikajících při výrobě. Starší zaměstnanci dělali více chyb, které souvisely s jejich slábnoucími fyzickými schopnostmi. Velmi zřídka se však dopouštěli závažných chyb, což plyne především z jejich větších zkušeností.

Autoři studie považují tyto výsledky za signifikantní pro předvídání výkonnosti starších lidí i v dalších sektorech, například ve službách. Produktivita ve výrobě vyžaduje především fyzickou sílu, zručnost a bystrost (což s věkem slábne). Až poté přicházejí na řadu zkušenosti a schopnost týmové spolupráce (což s věkem sílí). V odvětví služeb je tomu naopak, což dává starším zaměstnancům výhodu.

-kk-

Zdroj: People Management - přední britský magazín o řízení lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje People Management