Ines Windisch: Výzvou při růstu společnosti je zachování flexibility

Rozhovor s Ines Windisch, Head of HR, Communications & Sustainability ve společnosti Zentiva.

Zentiva je jedním z největších výrobců léčiv v České republice. V pražských Dolních Měcholupech se nachází její globální ústředí, výrobní závod, obchodní jednotka a globální centrum pro vývoj a výzkum. Dohromady zde pracuje přes 1 500 lidí, celkově pak Zentiva zaměstnává více než 4 800 lidí ve více než 30 zemích. Ještě před čtyřmi lety přitom byla na polovičních počtech. S Ines Windisch jsme mluvili o tom, jaké výzvy takovýto růst z pohledu HR představuje.

Ines Windisch, Zentiva

Vaše společnost se rozrůstá poměrně rychlým tempem, co to s sebou nese z pohledu HR?

Přesně tak, za poslední čtyři roky jsme Zentivu zdvojnásobili a v horizontu dalších pěti let plánujeme dorůst na dvojnásobek dnešních čísel. Je to konstantní nábor zaměstnanců, u nás je to ještě velmi specifické díky velké rozmanitosti pracovních pozic, které nabízíme. Hledáme zaměstnance do výrobních pozic, do obchodní jednotky, kancelářského zázemí i vysoce kvalifikované vědce do našeho výzkumného a vývojového centra.

Každá tato oblast s sebou nese svá specifika. To samozřejmě představuje výzvu pro HR tým, protože potřebujeme různé přístupy šité na míru cílovým skupinám, které odrážejí jejich různorodost. Nastupující generace má také jiné potřeby a my musíme být připraveni na pracovní sílu budoucnosti. Proto neustále rozvíjíme naše schopnosti a rozšiřujeme naše dovednosti. Je to důležité také proto, abychom si zachovali flexibilitu. Nechceme se stát těžkopádným korporátem, naším cílem je zůstat pružní a agilní.

Proměňují se v souvislosti s růstem i vaše náborové procesy?

Zcela určitě, stále se učíme novým věcem. Těžíme ze zkušeností a best practices napříč zeměmi, kde působíme. Každý nový člen týmu také přináší nové perspektivy, kterým nasloucháme. Skvělým vodítkem je nám také každoroční audit v rámci certifikace Top Employer. Absolvovali jsme jej už třikrát po sobě v České republice a Rumunsku.

Vnímáme, že Top Employer představuje nejvyšší HR standardy a stále posouvá laťku výše. Inspiroval nás například k zavedení onboardingové aplikace Talmundo, která je pozitivně vnímána nováčky i HR týmem, protože onboarding značně ulehčuje. Proměnu ale neurčuje jen náš růst, musíme myslet také na nastupující generaci Z, která brzy bude tvořit velkou část pracovní síly. Je třeba učit se o ní více a přemýšlet, jak být i pro tuto generaci, která má jiné hodnoty a jiný přístup, atraktivním zaměstnavatelem.

Jak právě s generací Z pracujete? Máte už zkušenosti s jejich zaměstnáváním?

Ano, v Zentivě jsme rozmanití nejen tím, že se u nás střetávají lidé s různým vzděláním a zaměřením. Najdete u nás čtyři odlišné generace, tedy i generaci Z. Hojně spolupracujeme se studenty vysokých škol, nabízíme stáže a máme tedy možnost se kontinuálně učit, jak se mění jejich aspirace a jaké mají představy o životě a jeho smyslu.

Vidíme, že jim jde o více, než jen o práci. Atraktivní zaměstnavatel pro ně musí mít společenský přesah. Slyšíme často, že je láká naše poslání poskytovat kvalitní a cenově dostupné léky, ale také náš odpovědný přístup k životnímu prostředí. Zapojujeme do našich environmentálních aktivit všechny zaměstnance a vybízíme je, aby i ve svém mimopracovním životě přispívali drobnými kroky ke zdraví naší planety. Neustále se učíme, jak spolupracovat napříč všemi generacemi, které u nás máme.

Zmínila jste učení, jak přistupujete k firemnímu vzdělávání?

Rozvoj zaměstnanců je pro nás aktuálním tématem, pracujeme na rozšíření nabídky a vytváření mentality učící organizace. Je důležité, aby spolu se společností rostli také naši zaměstnanci. Zároveň je to nutné v kontextu dnešní rychlé doby. Abychom zůstali relevantní, musíme být flexibilní a otevření novému poznání. Pro všechny zaměstnance jsme tak například zpřístupnili všeobecný kurz o umělé inteligenci. Pracujeme také na novém mentoringové programu a využívání know-how, které přináší právě náš rozmanitý a mezinárodní tým.

Zentiva

Foto: Zentiva v Praze zaměstnává přes 1500 lidí s různým vzděláním a zaměřením. Setkávají se zde čtyři generace pracovníků.