J. Marcin Macko, Schott Flat Glass: “Mít vizi a cíle nám pomáhá udržet si jasno v tom, co je skutečně důležité a co nás posune vpřed.”

Rozhovor s Jerzy Marcinem Macko, CEO Schott Flat Glass ČR

Mít vizi a cíle nám pomáhá udržet si jasno v tom, co je skutečně důležité a co nás posune vpřed. Je vždy užitečné jasně definovat směr, úkol nebo problém, který chceme řešit. Nejen o tom hovořil Jerzy Marcin Macko, CEO Schott Flat Glass ČR. Celý rozhovor vznikl u příležitosti konání konference Bez bolesti není růstu, kterou pořádaly společnosti FranklinCovey a LSC.

Jerzy Marcin Macko, CEO Schott Flat Glass ČR

Čím se vaše společnost zabývá a jaká je vaše úloha ve společnosti?

Působím jako jednatel valašské firmy Schott Flat Glass ČR. Zaměřujeme se na zpracování skla, a to jak ve formě skleněných dvířek do trouby v kuchyních, tak i ve výrobě dveří, které můžeme vidět v supermarketech. Naše firma klade důraz na udržitelnost, zejména pokud jde o efektivní využití energie. Kromě toho se divize Schott ČR specializuje na zpracování skleněných vláken a jejich využití v různých zajímavých aplikacích, například ve světlech pro automobily nebo v medicínských endoskopech.

Jedná se o výrobní firmu, nebo spíše obchodní organizaci?

Jsme výrobní firma. Naše obchodní aktivity jsou zaměřeny spíše na celoevropský trh (divize Flat), divize lighting operuje na celosvětové úrovni. Co se týče oblasti ve Valašském Meziříčí, zde se naší působnosti zaměřujeme na zpracování a výrobu. Samotné sklo již nevyrábíme, ale získáváme ho v rámci spolupracujících výrobních partnerů. Následně provádíme zpracování skla do finálních výrobků.

Dnešním tématem našeho rozhovoru by měla být udržitelnost firem a způsoby, jak dosáhnout dlouhodobého růstu a ziskovosti. Je to vůbec téma, které lze takto dlouhodobě definovat? Jak by měl generální ředitel vést firmu, aby zajistil její dlouhodobou udržitelnost? Existuje nějaká rovnice, jak toho dosáhnout?

Spíše bych řekl, že musíme přijmout realitu, že změna je stále přítomnou součástí života. Za posledních pár let jsme byli svědky rychlých a zásadních změn, a to nejen kvůli událostem jako covid, inflace a energetická krize, ale také kvůli proměnám v dodavatelských řetězcích. Jistota, na kterou jsme byli zvyklí, postupně mizí, a proto musíme být schopni přizpůsobovat se novým podmínkám, vnímat okolí a učit se z nových situací. Nejdůležitější dovedností je schopnost vycítit správný okamžik, kdy se musíme přizpůsobit. Každá krize nese také příležitosti, které můžeme využít pro růst. Důležité je vnímat tyto příležitosti a reagovat na ně vhodným způsobem, což nám může pomoci dosáhnout úspěchu, jak pro naše zákazníky, tak pro naši firmu.


Podívejte se na celý rozhovor

Kde vidíte sám pro sebe ze své vysoké pozice největší motivaci a z čeho máte obavy, když jdete v pondělí do práce?

Takhle asi úplně nepřemýšlím. Pro mě osobně a pro moji roli jako jednatele jsou klíčovými prvky vize a cíle. Mít jasnou vizi, kam směřuji, to je zásadní. Stejně tak i pro firmu, kterou vedu. Když máme definované cíle, a to jak krátkodobé, tak i dlouhodobé, stávají se součástí našeho každodenního myšlení.

Samozřejmě, v průběhu týdne se mohou objevit neočekávané události, jako třeba výpadek vody, které vyžadují okamžitou pozornost a řešení. Ale tyto situace by neměly narušit naši schopnost pracovat na dosahování našich cílů. Mít vizi a cíle nám pomáhá udržet si jasno v tom, co je skutečně důležité a co nás posune vpřed.

Je tedy důležité, abychom si na začátku týdne připomněli, co jsou naše prioritní úkoly, abychom neztráceli čas s různými operativními záležitostmi a abychom si udrželi zaměření na to, co nás skutečně posune dál. A i kdybychom v daném týdnu některé věci nestihli, máme jasno, že jsou stále naším cílem a směrem, kterým chceme jít. To nám dává směr a motivaci pro práci a pomáhá nám využít příležitostí, které se naskýtají.

Co je klíčový faktor v komunikaci lídra nebo manažera se svými zaměstnanci?

Vždy je užitečné jasně definovat směr, úkol nebo problém, který chceme řešit. Tímto způsobem otevíráme potenciál v lidech. Když lidé mají jasno v tom, kam směřujeme, mohou přispět svými nápady, jak toho dosáhnout. To vytváří různorodost perspektiv a přístupů, které nám mohou pomoci najít optimální řešení.

Tím, že jasně stanovíme cíl nebo problém, umožňujeme všem zapojit se do procesu řešení. To znamená, že můžeme objevit různé cesty a přístupy, které bychom jinak přehlédli. Tato různorodost nám pomáhá najít efektivnější a inovativní způsoby řešení a může nás vést k tomu, jak efektivněji dosáhnout našich cílů nebo řešit problémy, které by jinak mohly být obtížnější.

Jak důležité je naslouchání a sdílení zkušeností ve vašem přístupu k řešení problémů nebo dosahování cílů?

Naslouchání a poskytování prostoru lidem jsou způsoby, jak je podpořit, aby představili své nápady a společně rozhodli, které z nich realizovat, tímto způsobem pomáháme lidem využít svůj potenciál na maximum.

Jaké metody a systémy využíváte pro rozvoj vašich zaměstnanců? Využíváte koncept 7 návyků?

Pro nás bylo 7 návyků klíčovým prvkem ve firmě. Když jsem začínal v naší společnosti před téměř šesti lety, brzy jsem si uvědomil, že bych chtěl, abychom tyto návyky nejprve projednali s naším managementem. Sám jsem měl s těmito návyky již zkušenosti, ale bylo pro mě důležité, abychom je prošli společně s naším novým týmem a zažili je v praxi. 7 návyků, reakcí na ně a jejich potenciál otevřely nové možnosti a potenciál u našich lidí.

Rozhodli jsme se, že 7 návyků se stane jakýmsi operačním systémem pro naši firmu, podobně jako firmy ve výrobním průmyslu používají SAP a další systémy. 7 návyků se stalo naším operačním základem pro fungování organizace i lidského potenciálu.

Kromě toho jsme zavedli proces, který nazýváme kalibrací. Jednou za čas pozveme externího konzultanta z FranklinCovey, který se seznámí s našimi postupy a procesy. Tento expert nám pomůže zhodnotit, co jsme již dosáhli, jaké návyky a principy jsme integrovali do naší práce a co funguje nejlépe. Tímto způsobem si udržujeme jasnou vizi, kam směřujeme, a můžeme porovnat, jak jsme se vyvíjeli ve srovnání s naším cílem – tímto "etalonem" 7 návyků. Proces nám pomáhá neustále se zlepšovat a rozvíjet, a to jak na individuální, tak i na kolektivní úrovni. 7 návyků se pro nás stalo opravdovým rámcem pro celoživotní růst a rozvoj.

Jaký byl pro vás konkrétní dopad 7 návyků a jaké změny jste osobně zažil při adaptaci postupů a principů, které FranklinCovey učí?

Myslím, že největší hodnotou vytvořenou FranklinCovey je sjednocení různých prvků do jednoduše pochopitelného systému. Tento systém je srozumitelný pro široké spektrum lidí, od těch analytičtějších až po ty, kteří mají obecnější pohled na svět. Každý najde v tomto systému logiku a principy, které mu pomohou rozhodnout, zda se do něj zapojí. Pro mě bylo důležité pochopit, že mé rozhodnutí nemá vliv na platnost těchto principů. Svět se bude vyvíjet podle nich bez ohledu na moje jednotlivé volby. To mě motivuje pracovat na sobě i v týmu, abychom dosáhli lepších výsledků. Tato filozofie také zdůrazňuje, že konečné rozhodnutí je vždy ve mně a to je myslím důležité.

Jaké výzvy vidíte, ať už osobně, nebo pro vaši společnost, kterým budete muset čelit nebo které jste již úspěšně řešili?

Momentálně řešíme situaci, která byla plná výzev a překvapení. Nedávno jsme uzavřeli jednu divizi, což byl náročný krok, zatímco jsme zároveň zažívali nebývalý růst v jiných divizích. Toto období nám přineslo mentální výzvy a potřebu spojit organizaci, aby mohla pokračovat a využít nejlepších aspektů této situace.

Má poslední otázka, jak se vám líbila konference FranklinCovey Bez bolesti není růstu?

Je to skvělý nápad spojit bolest a růst, což je v dnešní době obzvláště aktuální. Připomínáme si, že "No pain, no game" není jen fráze, ale skutečný koncept, kterým bychom se měli řídit. Společnost FranklinCovey a 7 návyků nám nabízejí mnoho cenných poznatků, ať už o nich víme, nebo ne. Konference byla plná energie a nových perspektiv, a za to si zaslouží uznání.