Marta Fabiánová, TCC online: Využívání dat z psychodiagnostiky a průzkumů přispívá k efektivnějšímu hledání kandidátů a vyšší angažovanosti i loajalitě zaměstnanců

Rozhovor Michala Kankrlíka, obchodního ředitele společnosti IVITERA s Martou Fabiánovou, výkonnou ředitelkou TCC online.

Společnost TCC online se zaměřuje na vývoj a poskytování kvalitních nástrojů pro HR, jako jsou psychodiagnostické testy, dotazníky a nástroje pro zpětnou vazbu. Jejich využití umožňuje manažerům realizovat vědomá rozhodnutí založená na datech. Společnost se dle slov své výkonné ředitelky Marty Fabiánové soustředí také na propojení různých platforem a integraci nástrojů do partnerských řešení.

Marta Fabiánová, TCC online

Mohla byste našim divákům, kteří TCC online neznají, společnost v krátkosti představit?

TCC online je technologická firma, která funguje přibližně dvanáct let (rozhovor byl natočen v roce 2023, pozn. red.). Naší hlavní specializací jsou nástroje pro HR, konkrétně psychodiagnostické testy či dotazníky a nástroje pro zpětnou vazbu. Sem spadají různé metody získávání zpětné vazby od zaměstnanců, například pomocí průzkumů, ale jde také o zpětnou vazbu od kolegů, nadřízených nebo podřízených. Mezi ně patří 360° zpětná vazba nebo okamžitý feedback v podobě Perfeedu. Našimi nástroji získáváme vhled do jednotlivců, týmů i celých organizací a naši klienti díky tomu mohou dělat rozhodnutí založená na datech.

TCC online je česká firma, pozná zákazník nějaký rozdíl, když si koupí služby od vaší firmy místo od zahraniční společnosti?

Jednou z výhod pro české klienty je pochopitelně lokalizace do češtiny, protože nabízíme 19 psychodiagnostických metod a další nástroje pro sbírání zpětné vazby, které jsou samozřejmě dostupné v češtině, ale i v dalších jazycích. TCC online má klienty prakticky po celém světě. Obrovská výhoda vyplývá z toho, že máme psychodiagnostický vývoj metod i IT vývoj pod jednou střechou. To nám umožňuje řešit s klienty různé customizace i vývoj na míru, kde je znalost kontextu hodně klíčová.

Jak jste vůbec začali? Máte sesterskou společnost TCC. Proč vzniklo TCC online?

Ano, přesně tak. Máme sesterskou společnost TCC, která se může pochlubit více než dvacetiletou historií. Je to parta velmi šikovných odborníků specializujících se na vzdělávání, nábor či rozvoj lidí nebo třeba na mzdové otázky či zákony. Moje vlastní cesta začala právě v TCC, kde jsme pro klienty realizovali stovky assessment a development center a rozvojových aktivit. 

Dnes je běžné, že všechno probíhá online, takže pro mladší kolegy je těžké si to představit jinak, ale v té době to byla revoluce. Pamatuji si, jak se všechno vyplňovalo ručně a pak to museli kolegové přepisovat do systému. Tlak na online řešení přišel od samotných klientů, kteří viděli budoucnost v digitalizaci. Ptali se nás, proč to nemáme online a my jsme říkali: „To ale nemá nikdo online, to neexistuje.“ (smích) Ale klienti se logicky ptali „A proč ne?“. A tak se naše zakladatelka Bára Daňková, dokonce v té době na mateřské dovolené, pustila do vývoje online varianty těchto řešení. Nakombinovala kolem sebe odborníky z řad IT, psychologie a díky svým zkušenostem a brilantnímu know-how začala vytvářet online platformu s našimi unikátními metodami.

A tak vzniklo naše online řešení. 


Podívejte se na celý rozhovor Michala Kankrlíka s Martou Fabiánovou

Vaši klienti zmiňují, že výhodou TCC online je poměrně zajímavý poměr „cena-výkon“, tzn., že vaše produkty nejsou zdaleka tak finančně náročné jako některá zahraniční řešení, ale zároveň jste schopni customizovat, což často chybí u zahraničních produktů. Mám ale ještě otázku z jiné strany. Jste nejen firma, která vyvíjí vlastní nástroje, ale sbírá také velké množství dat při realizaci psychodiagnostiky i zaměstnaneckých průzkumů. S jakým množstvím nasbíraných dat operujete?

U psychodiagnostiky jsou to statisíce respondentů. U průzkumů je to hodně přes sto tisíc. To už jsou větší data, která „drží“. Ráda bych se ale ještě vrátila k tomu poměru „cena-výkon“. Není to tak, že by naše produkty byly levné a méně kvalitní. Naopak, kvalitou se snažíme atakovat velké hráče, ale zároveň chceme zůstat tou malou pružnější rybkou. Naše strategie spočívá v tom, že si zakládáme na kvalitě, jsme flexibilní a umíme poskytnout i příjemné ceny.

Jaké jsou nyní trendy na pracovním trhu?

Často uvádím, že lidská podstata se za poslední tisíce let příliš nemění. Naše nástroje tedy pomáhají mapovat aspekty lidské osobnosti a podobně, což je stále relevantní téma. Trendem je, že se firmy i naši klienti stále více snaží rozhodovat na základě dat a faktů, namísto dojmů, a snaží se dělat vědomá rozhodnutí. Trendem určitě je, že stále více firem využívá psychodiagnostické nástroje např. při náboru, kdy si chtějí ověřit, zda nastavení kandidáta ladí s pozicí, týmem i firemní kulturou. Firmy to považují za klíčové i přesto, že je dnes situace na trhu práce jiná a kandidátů není mnoho. Ale přesto je pro firmy soulad důležitý a potřebují vědět, kde s kandidátem skvěle ladí a naopak, na co si dát při adaptaci pozor.

Jak pracujete se získanými daty a k čemu je firmy využívají?

Klienti nás často žádají o vyhodnocení nejen spokojenosti, ale také o hledání faktorů, které posilují loajalitu zaměstnanců vůči firmě. V dnešní době, kdy nedostatek kvalifikovaných pracovníků na trhu roste, je udržení lidí ve firmě zásadní. Proto se zaměřujeme nejen na spokojenost, ale také na angažovanost a identifikaci zaměstnanců s firmou.

Důležitým cílem je nalezení souvislostí mezi konkrétními faktory, které ovlivňují angažovanost, identifikaci a motivaci zaměstnanců. Na základě analýzy pak klientům poskytujeme jasné informace o tom, co zaměstnance motivuje a co je přiměje zůstat, nebo odejít. Tímto způsobem klienti získávají argumenty pro investice do rozvoje a dlouhodobého růstu svých zaměstnanců. Vědomí toho, že takové investice mohou výrazně posílit angažovanost a loajalitu zaměstnanců, je pro ně klíčové.

Jsou typické situace, kdy má klient větší tendenci využívat vaše služby?

Jsme v podstatě využitelní pro každého, od jednotlivců až po firmy různých velikostí. Na individuální úrovni mohou psychodiagnostické nástroje pomoci lépe pochopit svůj potenciál a směřovat svou energii tam, kde je to nejefektivnější. Toto pole je skutečně nekonečné a nabízí řešení pro každého.

Typická situace se často vyskytuje ve velkých firmách, jako jsou finanční instituce nebo pojišťovny, které mají velký počet zaměstnanců na různých pozicích. Často se ptají, jak mohou identifikovat klíčové faktory úspěchu pro určitou pozici a jakým způsobem tyto faktory ovlivňují výkon zaměstnanců. Naším úkolem je najít souvislosti mezi osobnostními rysy a výkonností kandidátů a doporučit ty, kteří mají největší potenciál pro úspěch. Toto není magie, ale analýza dat a hledání souvztažností.

Další běžná situace je u malých firem, které začínají růst a ztrácí přehled o tom, co se děje v organizaci. Potřebují získat zpětnou vazbu od zaměstnanců pomocí průzkumů, a právě zde můžeme pomoci s analýzou dat a získáním potřebných informací.

Na co se v budoucnu těšíte? Jaké máte plány?

Ve vývoji máme hodně věcí, které bychom chtěli udělat, jen nám někdy chybí kapacity na jejich realizaci. Určitě se soustředíme na digitalizaci a propojení různých platforem a integrace do jiných řešení, to je něco, na co se zaměřujeme.