Miroslav Dravecký, Platy.cz: Průzkum mezd od zaměstnanců otevírá dveře ke spravedlivější mzdové politice firem

Rozhovor s Miroslavem Draveckým, produktovým manažerem Platy.cz

Mzdových průzkumů je k dispozici relativně mnoho, avšak většinou se spoléhají pouze na údaje poskytované samotnými firmami nebo pracovními portály. Platy.cz se zaměřuje na průzkumy provedené přímo mezi zaměstnanci. Získaná data slouží nejen k ověření správné výše mzdy pro jednotlivé pracovní pozice v regionu, ale také jsou využívána firmami při nastavování své mzdové politiky. V rozhovoru s produktovým manažerem Platy.cz Miroslavem Draveckým jsme se zaměřili nejen na fungování platformy a proces sběru dat, ale také na konkrétní metodiky výpočtu.

Miroslav Dravecký, produktový manažer Platy.cz

Představte prosím projekt Platy.cz, který má již mnohaletou historii.

Samotný portál začal psát svou historii v roce 2007. Již nejde o projekt, ale spíše o ustálený produkt. Původně vše začalo pod jiným názvem, ale jádro myšlenky zůstalo stejné. Naším primárním cílem bylo poskytnout službu běžným lidem, kteří potřebují vědět, jakou mzdu požadovat při pracovním pohovoru nebo jakou mzdu vyjednávat se zaměstnavatelem. Tito lidé často neměli jasno a obraceli se na nás. A takto získaná data umíme následně použít také pro výstupy určené firmám. 

Portál nese název Platy.cz proto, že v běžné populaci je termín "plat" častěji užíván než "mzda". I přesto si uvědomuji, že legislativa rozlišuje mezi pojmy "plat" a "mzda". V našem případě a i v rámci tohoto rozhovoru však můžeme považovat tyto pojmy za synonyma.

Kdo za portálem Platy.cz stojí, kdo jej provozuje?

Celý projekt odstartoval v Bratislavě ve společnosti Profesia, spol. s r.o., která je provozovatelem největšího pracovního portálu na Slovensku. Profesia je součástí mediální skupiny Alma media, stejně jako v Česku dobře známá LMC s.r.o. a tak se i produktová portfolia těchto společností dostávají k zákazníkům na obou trzích. Jak jsem již zmínil, často jsme se setkávali s otázkami ze strany uchazečů i některých klientů, a protože jsme neměli přesnou odpověď, vznikla tato služba. Náš porovnávač platů umožňuje lidem i firmám zjistit, jaká je odpovídající mzda na trhu práce. 

Jakou roli máte v projektu Platy.cz?

Od jeho počátku jsem produktový manažer, takže celý produkt Platy.cz je mým již šestnáctiletým "dítětem". Od první myšlenky až po realizaci se o něj starám ve spolupráci s kolegy z týmu.

Jak probíhá sběr dat a jak se dostáváte k těmto datům?

Při myšlence spuštění platového průzkumu jsme se museli rozhodnout, jak budeme získávat a zpracovávat data, která budeme poskytovat našim uživatelům a zákazníkům. Inspiraci jsme našli v zahraničí, kde již desítky let podobné služby fungují. Rozhodli jsme se, že pro nás bude vhodné získávat data přímo od zaměstnanců, nikoli od firem.

Zaměřili jsme se na přímý sběr dat od jednotlivých osob, které mají vnitřní motivaci zjistit, zda jsou spravedlivě ohodnoceny. Každý zaměstnanec se minimálně jednou za rok ptá, zda dostává dostatečnou mzdu. My jsme tu proto, abychom to zaměstnancům pomohli zjistit. Tímto způsobem zpracováváme data a samozřejmě máme v systému několik kontrol, abychom do finálního výpočtu zahrnuli pouze ověřená a relevantní data.

Internet působí dojmem anonymity. Nicméně, i data, která se získávají od uživatelů na internetu pro různé výzkumy, nemusí být zcela pravdivá. Pracujete s tímto efektem?

Jsme si plně vědomi toho, že na internetu se objevují různé informace a právě proto jsme vyvinuli metodu, jak filtrovat extrémní a duplicitní hodnoty, včetně falešných dat. Tímto efektem se opravdu důkladně zabýváme. Více než 30 % vstupních dat je odstraněno na základě těchto striktních kontrol. U nás platí pravidlo, že jeden respondent má platnost dotazníku pouze jeden rok. Pokud dotazník vyplní opakovaně, tyto duplicitní dotazníky jsou detekovány a nepracuje se s nimi. Pracujeme také s regionálními rozdíly, díky čemuž dokážeme odhalit extrémní hodnoty na úrovni pozice a regionu.

Dá se vyčíslit počet respondentů, s jejichž daty pracujete?

Pracujeme pouze s motivací lidí, nepořádáme žádné soutěže typu: „Vyplňte dotazník a vyhrajte“. Dotazník vyplní pouze ti, kteří opravdu chtějí vědět, zda jsou spravedlivě odměňováni. Každý den nám dotazník vyplní přibližně 300 až 500 respondentů. Vyskytují se samozřejmě slabší a silnější dny. Momentálně máme k dispozici kolem 50.000 až 55.000 respondentů pro ČR a jsme rádi, že poslední měsíce tento počet utěšeně narůstá.

V jaké fázi pracovního poměru vám zaměstnanci poskytují data o mzdách?

Ptali jsme se lidí, proč navštívili naši stránku a ve které životní situaci se nacházejí. Téměř 40 % uvedlo, že si zjišťují plat, protože se zajímají, zda je spravedlivý a zda mají přiměřenou odměnu. Asi 30 % lidí uvedlo, že hledají informace před pracovním pohovorem, zatímco zbytek uvedl, že jsou jen zvědaví. Je důležité poznamenat, že do našeho průzkumu vstupují pouze data od zaměstnanců, tedy od lidí, kteří skutečně pracují na dané pozici. Pokud člověk řekne, že na této pozici nepracuje, ale zajímá ho, jaký je tam plat, pak není naším respondentem.

Vychází vám ze statistik nějaký zajímavý údaj?

Podle jednoho průzkumu realizovaného LMC až 57 % zaměstnanců uvedlo jako důvod podání výpovědi ze zaměstnání nespokojenost se mzdou. Na Slovensku se podle průzkumu Profesie obdobně vyjádřilo 36 % zaměstnanců, kteří nízkým platem odůvodnili ukončení pracovního poměru u zaměstnavatele.

Nebo pokud jde o český portál, statistiky ukazují, že 62 % inzerátů neobsahovalo informaci o mzdě a proto na ně nereagovala téměř polovina kandidátů. Jednalo se o průzkum Jobs.cz.

Chci tím jen říct, že lidé, kandidáti a zaměstnanci skutečně vnímají otázku mzdy citlivě. Hledající ochotněji reagují na inzeráty, ve kterých je uvedena mzda, a proto se firmám vyplácí uvádět realistickou mzdu do inzerce.

Máte nějakou specifickou metodiku, kterou se odlišujete od ostatních firem vyhodnocujících mzdové údaje?

Odlišujeme se především tím, že sbíráme data od zaměstnanců, nikoli od firem, což je výhodou pro naše zákazníky, protože nemusí poskytovat svá data, aby získali data z průzkumu platů. Naším hlavním know how je vytvoření regresního modelu, který nám umožňuje poskytovat mzdové statistiky pro firmy a jednotlivce, dokonce i v situacích, kdy není dostatek respondentů pro konkrétní situace.

Například není dostatečný počet marketingových ředitelů v Brně, ale je jich relativně dost v Praze a v jiných částech republiky. Na základě vzájemných vztahů mezi těmito pozicemi, pracovními oblastmi, regiony a dalšími parametry, které ovlivňují mzdu, dokážeme vypočítat správnou mzdu pro všechna kritéria, která si uživatel zvol i pro zmíněné Brno.

Tento regresní model je velmi silný nástroj, avšak na trhu práce je možné ho použít pouze tehdy, když máme dostatečně velký vzorek pro danou pozici. Musí to být minimálně 20 respondentů, pokud jich je méně než 20, vstupuje do hry náhradní matematický model, který je opět naším dílem. Tento matematický model vychází nejen z dat přímo z ČR, ale zohledňuje také realitu mimo ČR v rámci celého průzkumu platů, který provozujeme. Jsme vlastně globální služba, takže naše metodika je aplikována i v jiných zemích.

Kolik procent pozic v České republice využívá regresní model pro určování platových údajů?

To je obtížná otázka, protože záleží na dalších parametrech, jako je umístění pozice v zemi, velikost firmy, region, odvětví v dané zemi, a to jsou dva samostatné výpočty. Co však mohu říct je, že obecně máme údaje pro přibližně 650 pozic.

Velkým tématem je jistě aktuálnost dat v souvislosti s makroekonomickou situací a s tím, jak se trh práce vyvíjí v kontextu inflace a nedostatku určitých pozic. Jak často jsou tedy data aktualizována a analyzována v tomto ohledu?

Data o platech jsou aktualizována každý kvartál, ale je důležité zdůraznit, že po skončení kvartálu provádíme přepočet obou matematických modelů, což trvá asi 10 dní. Téměř okamžitě po dokončení kvartálu mají naši klienti a uživatelé k dispozici nejaktuálnější data na trhu. Nemusí čekat dlouhé měsíce. Po skončení kvartálu dochází k matematickým výpočtům, do kterých vstupují respondenti, kteří se připojili k průzkumu během posledních 12 měsíců. To znamená, že respondenti, kteří se zapojili do průzkumu během posledních 3 měsíců (tedy v nejnovějším kvartálu), ovlivňují výsledné platové údaje daného kvartálu. Tato dynamika je viditelná právě v průběhu jednotlivých kvartálů.

Platy.cz

Jaký je rozdíl v průzkumu mezd mezi daty poskytovanými zaměstnavateli versus zaměstnanci?

Záleží na úhlu pohledu, který zvolíme. Pokud se na to podíváme z pohledu zákazníka, rozdíl spočívá v tom, že zákazník potřebuje skutečně pracovat s těmito daty a rozhodovat se, jak nastavit konkurenceschopně spravedlivou mzdu ve své společnosti, a to bez nutnosti poskytovat údaje třetí straně. Někteří klienti jsou na to citliví, proto jim vyhovuje toto řešení. 

Výstupy jsou odlišné právě proto, že na jedné straně data poskytují zaměstnavatelé a na druhé zaměstnanci, tím pádem je odlišná i metodika. U některých pozic nebo skupin pozic jsou data přibližně stejná, ale například u manažerů jsou výsledky průzkumů platů, které získávají data přímo od firem, vyšší než u nás. Průzkumy, které získávají data od firem, mají v databázi nebo v respondentech okolo 300 až 400 firem v rámci země, které zaměstnávají 500.000 zaměstnanců. Počet těchto firem je však poměrně malý a je to pouze výběr společností na tomto trhu práce.

Naše průzkumy platů na druhé straně pokrývají opravdu široké spektrum společností - od malých firem a startupů po velké firmy, rodinné firmy a dokonce i veřejnou službu a státní správu. Naše vzorková skupina lidí, kteří se účastní průzkumu, je opravdu široká. Zatímco u druhého typu průzkumů existuje výběrová volba firem, která obvykle zahrnuje ekonomicky nejsilnější společnosti na trhu. Takže jako zákazník byste si měl uvědomit - kam odcházejí moji lidé a proč je potenciálně ztrácím? A na druhé straně, odkud mohu získat nové lidi do svého týmu, abych jim mohl nabídnout konkurenceschopnou mzdu?

Naše průzkumy ukazují, že velké firmy využívají různé zdroje, ne pouze jeden. My tvrdíme, že jsme průzkum platů, který umožňuje pohlížet na data z jiné perspektivy, a tím pádem můžeme být velmi dobrým a vhodným doplňkem. Máme například zkušenost, že některé typy pozic se v jiných průzkumech vůbec nevyskytují, zatímco u nás ano. Takže je to opravdu o potřebě uživatele, zákazníka, ale jak jsem řekl, často jsou to doplňkové služby, ne konkurenční.

V jakých zemích působíte?

Začali jsme s tím na Slovensku a velmi rychle v Maďarsku a České republice, protože v těchto zemích působila Profesia. Později jsme se dostali do vlastnictví společnosti, která vedla několik portálů v Evropě, zejména na Balkáně a v Pobaltí, a od roku 2009 se naše metodika dostává i do těchto zemí, konkrétně Estonska, Litvy, Lotyšska, a na Balkáně především Chorvatska, Srbska, Rumunska, Bulharska a Bosny či Severní Makedonie. Tam jsme datově nejsilnější.

Od roku 2015 provozujeme globální stránku www.paylab.com, která je jakýmsi deštníkem pro všechny naše průzkumy platů. Globálně sbíráme data z různých zemí a dokážeme našim zákazníkům a uživatelům poskytnout benchmark. Naši zákazníci pocházejí od Kostariky přes Portugalsko, Švédsko až po Saudskou Arábii. Ukazuje se, že náš přístup a matematické modely poskytují relevantní data a klienti jsou s nimi spokojení.

Z jakého oboru máte nejvíce dat?

Pokud se zaměříme na data v porovnání s trhem, lze říci, že máme poměrně silná data v oblasti informačních technologií, maloobchodu, výroby, logistiky, účetnictví a podobně. Tato odvětví vyčnívají, ostatní  jsou zastoupena zhruba stejně.

Jak vaše data reagují na vývoj na pracovním trhu v oblasti osob samostatně výdělečně činných?

Při spuštění průzkumu platů jsme se původně ptali lidí, zda jsou živnostníci (OSVČ), nebo zaměstnanci. Ukázalo se, že pouze 2 % byli živnostníci. Rozhodli jsme se, že se nebudeme touto skupinou zabývat, protože je to velmi malá část populace, a zaměřili jsme se převážně na zaměstnance. Když mluvím o zaměstnancích, lidé mají možnost uvést pracovní úvazek, včetně zkrácených úvazků.

Součástí odměňování je v dnešní době nejen mzda, ale také nefinanční benefity. Pracujete s nimi také ve vašich průzkumech?

Jsme si vědomi, že škála benefitů na trhu práce je opravdu široká, ale je pro nás smysluplné ptát se pouze na ty benefity, které mají nějaký statistický význam, aby bylo možné údaje vyhodnotit. Nemá smysl se například ptát na benefit mateřské školky pro zaměstnance, který je lákavý a atraktivní veřejně, ale pokud ho má jen zlomek zaměstnanců, není to relevantní otázka.

Nabídka benefitů se totiž liší v ČR, na Slovensku a v jiných zemích. Ptáme se přibližně na 25 standardních benefitů. Poté je dokážeme vyhodnotit a zjistit, které z nich jsou nejčastěji poskytovány na dané pozici. Klient nebo jednotlivec získají přehled o tom, jaké benefity jsou standardem na konkrétní pozici.

Pozorovali jste během pandemie nějaké změny v jednotlivých oblastech?

Nejspíš vás nepřekvapí, že největší změnou v našich rozsáhlých datech bylo vnímání benefitů home office nebo flexibilní pracovní doby. Podíl lidí, kteří momentálně pracují z domova, výrazně stoupl. Samozřejmě se to netýká všech odvětví, jsou oblasti, kde si to povaha práce neumožňuje. Ale tam, kde to jde, je práce z domova novým standardem.

Firmy se nyní zaměřují spíše na to, aby to nebyl benefit, ale běžná praxe. Nicméně zaměstnanci nebo uchazeči o práci stále kladou důraz na možnost práce z domova, protože si zvykli a jsou efektivní. To je nejvýznamnější změna.

Kromě toho jsme na Slovensku zaznamenali výrazný nárůst nominálních mezd, zejména ve veřejné a státní správě, kde jsou mzdy regulovány. Opticky se sice zdálo, že mzdy rostou v celé zemi, ale skutečný růst je velmi individuální, jak pro jednotlivá odvětví, tak pro konkrétní osoby. A navíc tento nominální nárůst výrazně pohlcuje inflace, čímž nedochází k růstu reálných mezd. Co se týče České republiky, jiné zásadní změny jsme nezaznamenali, ani co se týče regionálních rozdílů, ani v oblasti genderové rovnosti, která se často zmiňuje.

Proč by měla firma, především HR, využít vaši službu?

Náš Platový nástroj je velmi jednoduchá a přehledná služba, díky které rychle získáte přesné informace o mzdách na trhu. Dokážete snadno zjistit, jaké jsou tržní mzdová rozpětí a v kterém oboru jsou jaké mzdy konkurenceschopné. Naše data jsou často aktualizovaná ve srovnání s ostatními možnostmi a skutečnou výhodou je, že získáte přístup k informacím, které pokrývají celý trh práce.

Kdy jsou vaše data nejvíce využívána?

Ty nejčastější případy jsou v podstatě tři. Prvním případem je, když firmy přijímají nové lidi a potřebují vědět, jakou mzdu nabídnout, takže si zjišťují benchmark. Druhý případ je, když probíhá pravidelné hodnocení zaměstnanců a součástí toho je samozřejmě i jednání o mzdě. V těchto situacích firmy potřebují nastavit mzdu ve firmě tak, aby byla spravedlivá.

Často se tyto dva případy překrývají, protože pokud přijde zaměstnanec nebo kandidát na pracovní pohovor a požaduje vyšší mzdu, než je stanoven v rozpočtu zaměstnavatele, tak může být nutné provést hlubší změny v systému odměňování ve firmě. A třetí možností může být situace, kdy společnost vstupuje na nový trh, buď v rámci země do jiného regionu nebo dokonce do jiné země, a potřebuje vědět, jaké jsou tam mzdy, aby mohla správně naplánovat své rozpočty.

Jak umí firmy využívat vaše data při interpretaci a poradenství ohledně různých pracovních pozic?

Platový nástroj je navržen tak, aby byl co nejpoužitelnější pro naše zákazníky a abychom je nemuseli nutit přemýšlet nad tím, co vidí. Rozumíme tomu, že lidé mají různé preference - někdo preferuje grafy, někdo tabulky atd. Snažíme se poskytnout srozumitelnou prezentaci a v samotném nástroji jsou vysvětlivky, rychlé návody a možnost vygenerovat report. Pro naše klienty jsme samozřejmě k dispozici, abychom mohli diskutovat o případných nejasnostech, přestože nejsme konzultační společnost.

Jak rychlý je přístup k vašim datům z pohledu profesionála v oblasti HR? Je možné zdarma vyzkoušet vaše data pro konkrétní pozice?

Když má klient zájem o data pro konkrétní pozici, může si zakoupit report pro danou pozici, a v průběhu pár minut má mzdová data k dispozici. Pokud jde o vyzkoušení si produktu, existuje bezplatné zkušební období. Po registraci má klient možnost 7 dní zkoušet platový nástroj v rámci konkrétních pozic. Slouží to jako ukázka toho, jak vypadá platový report a jak může klient pracovat s Platovým nástrojem při zobrazení detailu pro jednu pozici nebo vytvoření hromadného reportu. Tato možnost je k dispozici pro seznámení se s produktem, ale samozřejmě jsme také ochotní a běžně děláme klientům prezentace.

Kolik společností v České republice a na Slovensku využívá vaše data?

Jsou to stovky firem nejen ze zmíněných trhů, ale i z celého světa. Samozřejmě, že některé z nich jsou opakovanými zákazníky, vrací se v různých intervalech. Věřím, že se náš produkt dostane do povědomí ještě více lidí a že poté, co si ho vyzkouší a uvidí skutečné údaje, nebude je trápit naše metodika sběru dat. Budou otevření tomu, co nabízíme.

Jaká je přesná role Platy.cz v rámci skupiny Alma a platforem společnosti LMC Jobs.cz a Práce.cz?

Díky této spolupráci můžeme oslovit tisíce klientů, kteří již spolupracují s LMC na různých produktech. Platová problematika a nástroj se tak stávají další službou v širokém portfoliu produktů, které společnost LMC poskytuje klientům na českém trhu. Jelikož jsme součástí skupiny Alma, která zahrnuje jak slovenskou, tak českou firmu, umožňuje nám to rozšířit tento produkt i do dalších zemí v regionu. Víme, že slovenské a české společnosti projevují zájem o zaměstnance z jiných trhů a proto potřebují data z těchto zemí. Zvláště se zde nabízejí země, které jsou zahrnuty pod naši skupinu, jako je Polsko, pobaltské země a Balkán.

Jaké projekty právě řešíte a co mohou klienti v nejbližší době očekávat? Uvedli jste na trh nějaké novinky?

Možná bych zdůraznil dvě věci. První z nich je příprava tzv. kompetenčního modelu, což znamená, že máme ambici poskytnout klientům možnost zjistit si mzdu na pozici s odlišnými kompetencemi, než je standard a různými způsoby tak zjistit, kolik by měli vydělávat nebo kolik vydělávají zaměstnanci s většími nebo menšími kompetencemi. To je taková trochu unikátní a velmi zajímavá možnost.

Druhou věcí je, že se i z našich průzkumů ukázalo, že klienti často zjišťují mzdu přes inzerci. Zjišťují, kolik firmy nabízejí ve svém regionu pro dané pozice, které právě řeší. A vzhledem k tomu, že jsme součástí společnosti, která provozuje i pracovní portály, jsme významnými hráči nejen na Slovensku a v Čechách, ale i v jiných zemích, kde Alma působí. Uvažujeme, že do Platového nástroje zařadíme také inzerované mzdy a poskytneme tak jasný přehled o tom, jaké mzdy jsou nabízeny. V platových reportech se stále budeme spoléhat na informace od zaměstnanců, ale současně umožníme velmi rychle nahlédnout i do inzerovaných mezd na těchto pozicích.

Miroslav Dravecký - je původním povoláním učitel matematiky a fyziky. Již 17 let však působí ve společnosti Profesia jako produktový manažer. V roce 2007 rozběhl průzkum platů Platy.cz, který patří pod mezinárodní značku Paylab. Je vášnivý cyklista, amatérský genealog a hrdý rodič.