OfficeFitness pomáhá vytvářet u zaměstnanců zdravý návyk, který zařadí do svých denních rituálů (1/2)

Rozhovor s Jiřím Zadinou a Ondřejem Horákem, zakladateli projektu OfficeFitness

Jiří Zadina se od dob studií věnuje oblasti sportu a tělesnému rozvoji. Mezi jeho klienty patří nejen vrcholoví sportovci, ale také podnikatelé a obecně lidé, kteří chtějí řešit fyzické důsledky moderní doby, jako jsou bolesti svalů, kloubů, zad a civilizačních chorob.

Společně s Ondřejem Horákem, který absolvoval koučovací školu Human Princip Coaching pod vedením respektovaného českého kouče Vladimíra Ekarta (škola vychází ze Strategic Intervention Coaching uznávaného amerického kouče Tonyho Robbinse a psycholožky Cloe Madanes), vytvořili před třemi lety komplexní program složený z krátkých pětiminutových lekcí určený primárně lidem se sedavým zaměstnáním, který pomáhá podpořit jejich fyzické i mentální zdraví.

Jiří Zadina a Ondřej Horák, OfficeFitness

Jak svorně tvrdí, jejich cílem není zaměstnance jen rozpohybovat, ale pomoci nastavit skutečně dlouhodobě udržitelný životní styl a změnit nezdravé návyky. V rozhovoru jsme si povídali například o důsledcích sedavého zaměstnání nebo o tom, zda skutečně pár minut cvičení denně stačí.

 

Co vnímáte z vašeho profesního úhlu pohledu jako největší nešvar u lidí, kteří pracují z domova?

Jiří: Příkladů by bylo spousta. Na jedné straně jsou to především nešvary týkající se nevhodně nastaveného pracovního místa. Na druhé straně, a to je možná ještě zásadnější, je chybějící vyvážení mezi prací, zábavou a rodinou.

Ondřej: Lidé podceňují zejména význam přestávek při práci. Přeskakují z jedné schůzky na druhou a nezvládají si nastavit mantinely, protože jim chybí realisticky nastavený plán toho, co chtějí za celý pracovní den zvládnout. To může způsobovat zbytečný stres.

Ty přestávky jsou i můj případ. Nabídnete nějaké konkrétní doporučení?

Ondřej: Určitě. Například je dobré nastavit si mezi jednotlivými schůzkami „časové polštáře“. Pokud vím, že mám jeden meeting v 9:00 a další mi začíná za hodinu, pak je nesmyslné vyhradit si celých 60 minut pro jedno setkání.

Jiří: Mnohem lepší je pevné nastavení 5-10minutových bloků mezi schůzkami, a hlavně je dodržovat. Dlouhé sezení, navíc ve špatné pozici, zatěžuje pohybový aparát, čím si pak lidé zbytečně zadělávají na dlouhodobé problémy.

OfficeFitness

Jaké konkrétní důsledky může mít takový způsob práce na home office pro naše zdraví?

Jiří: Z hlediska důsledků pro naše tělo to začíná nejčastěji bolestmi svalů a zad. Dochází k přetížení a deformaci krční a bederní páteře, bolesti rukou, ramen, syndromu karpálního tunelu, předsunutého krku a dalším problémům s krční páteří. Setkáváme se také s lidmi, kteří mají po letech sedavého zaměstnání vyhřezlé ploténky. Časté jsou také problémy spojené s přetížením očí, které způsobuje bolesti hlavy a nevolnosti. Později přichází horší obtíže, jako je nadváha, vysoký krevní tlak a další civilizační choroby.

Ondřej: Mnoho zaměstnanců si myslí, že když po osmi hodinách každodenní práce vyrazí do posilovny nebo si zaběhat, udělají něco pro své zdraví. Opak je ale pravdou. Většinou si jen zafixují problémy, na které si zadělávají dlouhodobě právě nezdravě nastaveným pracovním režimem a prostředím. Samostatnou kapitolou je pak stres. Úzkosti, které lidi provázejí, mohou vést časem k depresím a závažnějším psychickým onemocněním.

Co bylo prvotním podnětem pro vznik vašeho projektu OfficeFitness? Kolik máte dnes aktivních členů?

Jiří: Dříve jsem docházel do firem, kde jsem pracoval s menšími skupinami a jednotlivci. Pak jsme si ale uvědomili, že nelze být v jednom okamžiku na více místech zároveň. Chtěli jsme zúročit naše dlouholeté zkušenosti a pomoci co nejvíce lidem. Problémy spojené se sedavým zaměstnáním se totiž v dnešní době týkají prakticky každého. Lidé si často rizika spojená dlouhým sezením mnoho hodin denně po dobu let neuvědomují. Většinou přijdou až ve chvíli, kdy je něco bolí, a společně hledáme konkrétní příčinu.

Ondřej: Misí OfficeFitness je hlavně prevence. Řešením se pro nás stalo vytvoření jedinečného komplexního online programu, který se na tuto tématiku zaměřuje, a to se nám daří. Aktuálně spolupracujeme s více než dvacítkou firem a cvičí s námi více než 3 500 lidí.

Vyzkoušejte OfficeFitness zdarma

Vážně stačí zacvičit si na pět minut denně, abychom dosáhli změny?

Jiří: Lekce jsou sestavené tak, abychom lidi zbytečně nezahltili, ale zároveň jsme jim pomohli k postupné tvorbě nového návyku. 5 minut denně skutečně nikoho nespasí, ale zvolili jsme záměrně kratší lekce, aby si na ně dokázal vyhradit čas skutečně každý a udržel režim dlouhodobě. Výhodou je, že na cvičení nepotřebujete sportovní oblečení ani žádné pomůcky. Výjimkou jsou pouze lekce jógy, kdy je vhodné, mít podložku.

Ondřej: Obecně dlouhodobá změna nikdy nepřijde jen tím, že se podívám na video a párkrát si zacvičím. To je stejné jako na jakémkoliv jiném kurzu. Jde o to využívat pravidelné přestávky a zacvičit si, když mám zrovna čas. 2-3x za den na pět minut už dokáže člověku pomoci. V tuto chvíli obsahuje náš program cvičení na jeden rok a postupně jej doplňujeme a přidáváme nové lekce. Myšlenkou OfficeFitness je vytvořit u lidí zdravý návyk, který zařadí do svých denních rituálů.

Za jak dlouho můžu očekávat nějaké změny?

Jiří: Zdravý návyk se začíná tvořit po zhruba 5 až 6 týdnech cvičení a skutečně nám to takto vychází.

Je posloupnost cviků nějak doporučena, nebo si mohu vybírat cviky podle sebe?

Jiří: Každý pracovní den se vám zobrazí jedna nová lekce. Průběžně vám chodí také připomínkové emaily s informacemi o lekcích. Program vás postupně vede tak, abyste procvičila celé tělo. Díky tomu zjistíte, co vás skutečně trápí nebo bolí, a později se můžete ke cvikům bez omezení vrátit a zopakovat si je. Začínáme nastavením pracovního místa, pokračujeme přes zdravé a správné sezení, následují cviky na nejvíce přetížené partie těla – krční a bederní páteř, mezilopatkové svaly. Protahujeme zkrácené a posilujeme oslabené svaly atd.

Ondřej: Přibližně 70-80 % lekcí věnujeme cvikům pro zlepšení pohybového aparátu. Pro doplnění jsou zařazené i lekce na pomoc přetíženým očím a dechová cvičení na uvolnění stresu a okysličení organismu. Prostor jsme věnovali zároveň klasické józe, obličejové józe, cvikům pro řidiče a také zařazujeme témata osobního rozvoje.

 

V pokračování rozhovoru se budeme věnovat blíže tématům osobního rozvoje, přínosů obličejové jógy, cvičení pro řidiče nebo také přínosům programu pro samotné firmy-zaměstnavatele.

 

Články v sérii

Aktuální

OfficeFitness pomáhá vytvářet u zaměstnanců zdravý návyk, který zařadí do svých denních rituálů (1/2)

Aktuální

OfficeFitness pomáhá vytvářet u zaměstnanců zdravý návyk, který zařadí do svých denních rituálů (2/2)