Rozhovor s Janou Benákovou, Success Solutions a pozvánka na konferenci Success Day 2022

Rozhovor s Janou Benákovou, obchodní ředitelkou Success Solutions s.r.o.

Velké společnosti se v dnešní době již neobejdou bez robustních HR systémů. O tom, jak tyto procesní systémy zavádět, pro koho jsou určené a jaká je jejich přidaná hodnota, hovořila pro HRtv Jana Benáková, obchodní ředitelka společnosti Success Solutions s.r.o., která se zabývá mimo jiné implementací HR řešení SuccessFactors.

Zároveň zveme všechny čtenáře HR News jako možné budoucí uživatele systému SuccessFactors na konferenci Success Day 2022, která se koná 1.11. v prostorách klubu La Fabrika na Praha 7.

Jana Benáková a Michal Kankrlík

Jak procesně přistupovat k implementaci systému z pohledu HR? Co vše Success Solutions nabízí a jakým způsobem přispívá pracovníkům v HR?

Success Solutions primárně implementuje celosvětové řešení SuccessFactors (SF) od firmy SAP. Neděláme ale jen to a to nás staví do popředí implementačních partnerů. Snažíme se vést se zákazníky debatu o jejich HR strategii, kam se chtějí posunout do budoucna a zasadit HR systém přímo do jejich strategie. Snažíme se také změnit zákaznické myšlení a poradit, co vlastně od systému očekávat. Zákazník chce často jen svůj stávající systém předat do nového a to nedává do budoucna strategicky smysl. Zaměřujeme se tedy i na tuto oblasti a to je dle nás ta správná cesta.

SF je podle nás nejlepší mezinárodní řešení. Našli jsme však se zákazníky i nějaká úskalí nebo ne zcela vhodné funkcionality, takže jsme se pustili i do tvorby vlastních aplikací. Ty buď doplňují SF třeba o lokální požadavky, nebo fungují samy o sobě. Rádi tomuto vývoji věnujeme čas a i finance.

Jako uživatele nebo možná ????  budoucího uživatele systému SuccessFactors si Vás dovolujeme pozvat na konferenci Success Day 2022, kterou pořádáme 1.11. v prostorách klubu La Fabrika na Praha 7.

Chceme propojit nejen naše zákazníky mezi sebou ke sdílení zkušeností a případných výzev s tímto systémem, ale i HR manažery a uživatele, kteří nejsou našimi zákazníky, případně s potenciálními zájemci o SuccessFactors.

Mimo diskuze a moderované rozhovory na personální témata se můžete seznámit a vyzkoušet si aplikace propojené se SuccessFactors, poslechnout si zajímavé hosty, popovídat si u dobrého jídla…

A to nejlepší nakonec - v závěru konference Vás bude čekat divadelní vystoupení v podání herečky Anny Polívkové. Prosíme o včasnou registraci, místa jsou omezená.

Success Day 2022

Digitalizace HR je dlouhodobě nosné téma, na co se vás firmy nejčastěji ptají a jaká jsou největší úskalí personálních systémů obecně?

Z praxe je podle nás největší úskalí v tom, že zákazníci velmi často přistupují k implementacím bez součinnosti. Říkají nám: „Vy to naimplementujte a my to budeme používat“. Ale aby byl HR systém účinný, všichni jej plnohodnotně využívali a vytěžovali všechny funkcionality, tak zákazník musí věnovat čas přípravě a dostatečnou součinnost při samotné implementaci. Musí do projektu zapojit členy ze svého interního týmu. Ty, kteří znají interní procesy a jsou schopni s námi vést diskuzi. A musí nám dát decision makera - někoho, kdo finálně rozhodne, když je diskuze dlouhá. Někdy tyto role v projektu chybí, což celou implementaci prodlužuje, bere to energii zákazníkovi i dodavateli.

Podívejte se na celý rozhovor Michala Kankrlíka s Janou Benákovou

Můžete představit, co řešení SF nabízí, kde je přidaná hodnota, proč si ho pořídit, pro jaké typy zákazníků je určené?

SF od SAP je řešení, které pokrývá celý životní cyklus zaměstnance ve firmě - od náboru přes onboarding, hodnocení zaměstnance, vzdělávání, nastavování cílů nebo odměňování. Dnes je také hodně poptávaný modul nástupnictví. Řada firem vznikala po revoluci a dnes je potřeba je někomu předat. Pokud nemáme někoho z rodiny, tak je nutné hledat nástupce přímo ve firmě. To vše v sobě SF má.

Ať už mají firmy centrály v ČR a pobočky po světě nebo obráceně, tak se spojí všechny pobočky do jednoho systému, existuje tak jedna databáze, jednotný reporting, nemusí se nic integrovat, propojovat a to je velká výhoda.

Řešení je určené asi spíše pro větší firmy (800 zaměstnanců a více), tomu odpovídá poměr výkon a cena, aby se to vyplatilo. Máme v portfoliu i menší společnosti 300 – 500 zaměstnanců.

Zmínila jste, že Success Solutions řeší nejen implementaci SF, ale že nabízí i jiné služby, o jaké jde a v čem jsou pro klienty přínosné?

Primární vlajková loď je implementace SF, ale samozřejmě nás zajímá celá oblast HR. Hledáme na trhu řešení, která jsou a budou IN, a která pomohou i implementaci SF, ale zároveň mohou fungovat i samostatně. Za všechny aplikace bych zmínila modul na hodnocení zaměstnanců, který je dnes hodně poptávaný. Zaměstnavatelé chtějí znát feed back svých zaměstnanců. Chtějí propojit platformu dotazování s modulem personalistiky. Tyto dvě platformy mezi sebou fungují tak, že zaměstnancům chodí během jejich životního cyklu pravidelně dotazníky. Třeba po náboru přijde dotazník, jaký byl nábor, jaké dostal informace apod. Je to propojené nejen s personalistikou, ale i dalšími moduly.

Na konferenci jste hovořila o vaší firemní kultuře. Jak ji máte ve firmě nastavenou, jak fungují procesy a součinnost jednotlivých členů týmu?

U nás je kultura báječná. Když jsem do Success Solutions nastupovala, tak nás bylo 20. Za covidovou dobu jsme rychle narostli na 50 zaměstnanců. Na začátku jsme procesy moc neměli, ale za tu dobu, jak rosteme, jsme je nějakou formou museli začít nastavovat. Teď na tom pracujeme na plné obrátky. U kultury je mi blízká ta otevřenost, říkat si věci, tak jak jsou, říkat si pravdu do očí, nebát se říci, že je někde problém, nehrajeme si na nějakou hierarchii ve společnosti. Do práce se všichni těšíme.