Všichni chceme být vidět, pro klienta je ale těžké se na trhu zorientovat. Chceme to změnit (2/2)

Rozhovor s Kateřinou Braithwaite, regionální ředitelkou ve společnosti EDU Trainings pro Českou a Slovenskou republiku

Kateřina Braithwaite nastoupila do společnosti v lednu roku 2021. S lety manažerských i lektorských zkušeností ve vzdělávání na straně odběratele i dodavatele hodnotí současný stav oboru.

první části rozhovoru mimo jiné zmiňuje faktory, které vzdělávacímu trhu dlouhodobě škodí, nebo proč se rozhodli jako IT firma výrazně rozšířit portfolio vzdělávání v oblasti měkkých dovedností.

Ve druhé části rozhovoru se dále dočtete, proč nepovažuje online kurzy a komunikační nástroje obecně za všemocné nebo jakou v životě dostala nejcennější manažerskou radu.

Kateřina Braithwaite

Názor na distanční formáty vzdělávání, které se během posledního roku tolik zpopularizovaly, se liší – zejména v otázce dopadu na kvalitu. Jaký je váš postoj? 

V první vlně pandemie, tehdy v roli „postiženého“ lektora, jsem k tomu napsala malý příspěvek na LinkedIn a za svými názory si stojím i dnes. On-line není všemocný a nyní se ukazuje, že i opěvování homeofficů získává trhliny.

Člověk je tvor společenský, ke komunikaci využívá mimo jiné i své smysly – čich, chuť, hmat, ... Online kontakt je efektivní do určité míry a ano, souhlasím, v mnohých případech se osvědčil a už tu i zůstane, avšak byl tu i dříve, i když v menší míře – například při předávání informací, schůzky „přes hranice“, produktová školení. Lidský kontakt ale nenahradí, zvláště když máme v Čechách zlozvyk nezapínat si kamery.

V oblasti školení měkkých dovedností je mnoho témat, kdy nelze plnohodnotně nahradit prezenční výuku, dle mého názoru. Zároveň jsou soft lektoři specifičtí. Jejich osobní charisma hraje při tréninku velkou roli, kterou nepodceňujme. A v neposlední řadě ne každý je s technikou kamarád a cítí se v on-line prostředí komfortně, a to může být pro úspěch klíčové.

Varuji před pokusy překlopit každé téma do digitální verze. Sami si tím jako lektoři mnohdy podřezáváme větev. Chybí energie, těžko se pracuje s emocemi, technika není úplně spolehlivá a úroveň digitální gramotnosti studentů se liší. Očekávání často nebývají naplněna – na obou stranách. Lektor se snaží zaujmout „černou“ obrazovku, do toho řeší telefonáty těch, co se nemohou z nějakého technického důvodu připojit, ne každý má chytrý telefon, aby si na něm pak spouštěl různé aplikace, které jsou navíc často pouze v angličtině a tak dále.

Je důležité uvědomit si všechny tyto skutečnosti včetně takových „drobností“, jako je potomek na online výuce, jediný počítač v domácnosti, slabé internetové připojení, ale je toho mnohem víc.  A to má velký vliv i na kvalitu získaných dovedností. Toto je však téma na samostatný článek.

Jednodušší je to v oblasti technických školení, kdy právě digitální znalost, technické vybavení, ale i povaha samotných sdílených informací nebrání a neubírá na efektivitě on-line podobě. Díky včasné přípravě jsme byli v EDU Trainings o krok vpřed. Online technická školení i možnost se on-line certifikovat úspěšně nabízíme hned na několika platformách postupně již od roku 2018. Měli jsme dost času si vše vyzkoušet, odladit a funguje nám to skvěle. Zákazníci jsou spokojeni, protože očekávání byla správně nastavena a dobře uspokojena.

V oblasti vzdělávání se na manažerských pozicích pohybujete přes 20 let. Jaká byla nejcennější manažerská rada nebo lekce, kterou jste kdy dostala?

„Be yourself & nešlap na plyn v zatáčce“ – neboli „buď svá“. Dnes je moderní říkat autentická. A s tím plynem se potýkám pořád, stále mám na čem pracovat. A asi i proto mi osud přivedl do cesty skvělou anglickou koučku Louisu Evans a jejích 5 židlí, 5 voleb.

Sama aktivně působíte zároveň jako lektorka a mentorka. Jaká jsou vaše srdcová témata, která vás baví školit?

Zmínila jsem metodu 5 židlí (5 Chairs). Pomáhá lidem v organizacích rozpoznat svoje vlastní vzorce chování a spolu s tím pochopit i jejich důsledky na ostatní, na spolupráci, na firemní kulturu. Učí týmy, manažery, jednotlivce komunikovat efektivně a s respektem k potřebám druhých i k vlastním, pracovat s empatií a vést od odmítání, individualismu a neúctě k přijetí, respektu a spolupráci. Metoda je postavena na principech nenásilné komunikace (autor Marschall Rosenberg).

Připravila jsem už i české vydání anglického originálu, je k mání na Amazonu. Jsem jedinou lektorkou a zároveň ambasadorkou metody v České i Slovenské republice.

Velkým tématem je pro mě interkulturní komunikace a profesionální etiketa včetně té mezinárodní. Tady se mi velmi hodí studium diplomatické akademie, 20 let v nadnárodních korporacích i zkušenosti z osobního života.

Žijeme v multikulturní době a je třeba bojovat s předsudky a stereotypy, být vnímaví, empatičtí k druhým. V tomto komplikovaném čase jsme všichni pod enormním tlakem, často reagujeme ve stresu a emočně. Vnímám citlivě rostoucí agresivitu v mezilidských vztazích, ztrátu respektu i určité vymírání toho, čemu moje babička říkala dobré mravy. Zároveň mě těší rostoucí zájem mladé generace o taje pravidel etikety. Trochu to beru jako svoje poslání. Jak řekl Steve Forbes: „Slušnost nic nestojí, ale může přinést velké zisky jak jednotlivci, tak firmě.“

Na které tematické kurzy pod vaším vedením se mohou návštěvníci EDU Trainings těšit?

Jakmile se otevřou brány, pozveme vás na unikátní celodenní školení 5 židlí. Chystáme pravidelná setkání se zástupci firem, HR manažery, majiteli, L&D odborníky na různá témata. Tím prvním bude digitální transformace firem s mým kamarádem, bývalým kolegou, a hlavně expertem Janem Zadákem. V mezičase pro vás máme připravené naše webináře z oblasti tvrdých a měkkých dovedností. Čekají na vás aktuální témata a zajímaví lektoři. Vše naleznete na našem LinkedInu nebo na našem webu.

Jakou radu máte pro specialisty z oblasti HR a firemního vzdělávání, kteří vybírají v současnosti ze skutečně velmi obsahově i kvalitativně pestré nabídky na trhu?

Vybírat si takové lektory, kteří budou autentičtí a zkušení v dané tematice. To znamená, že kromě všech možných certifikátů a kurzů se mohou prokázat i relevantní praktickou zkušeností. Při tvorbě poptávky a následném vyhodnocení nabídky zvažujte na prvním místě přínos pro lidi. Znáte rčení: „Nejsme tak bohatí, abychom si kupovali levné věci.“.

Nezapomeňte nastavit správné očekávání, aneb: „Nikdo se nenaučí anglicky během první lekce.“. Trénink, workshop, školení je jen jednou částí úspěšně složené skládačky. Proto je třeba přemýšlet o všech krocích a souvislostech. A mimo jiné, to je to, co mě moc baví a kde se projevuje moje zkušenost z vedení projektů.

Jaký vývoj na vzdělávacím trhu očekáváte, jakmile se situace okolo pandemie vyjasní?

Jsem realista. Díky svým mnohostranným, mnohaletým zkušenostem očekávám, že většina firem nyní začne počítat ztráty, hledat cesty k zacelení a další vlna škrtů nás tak teprve čeká. Myslím si ale, že VUCA doba (pojem vznikl v 80. letech v USA a popisuje dnešní svět. V = volatile, nestálý; U = uncertain, nejistý; C = complex, složitý; A = ambiguous, mnohoznačný) si nakonec vyžádá své.

Pravděpodobně poroste potřeba po kvalifikovaných lidech. Už v roce 2016 na Světovém ekonomickém fóru v Davosu zaznělo jasně, že přijde čas, kdy mnohá pracovní místa nahradí chytrý software. Avšak zároveň vzniknou nové pracovní pozice a s nimi i nové požadavky na klíčové kompetence, které se z oblasti technických dovedností přesouvají do sféry emoční inteligence. Ta chvíle přichází, a to je pro nás všechny dobrá zpráva.

Jak říká sir Richard Branson: „Zaměstnanec je na prvním místě“. Vidím světlo na konci tunelu – osvícení manažeři, majitelé společností, kteří budou investovat do rozvoje svých lidí. Budeme a jsme v EDU Trainings rádi při tom jako spolehliví a zkušení partneři.

 

Objevte naši nabídku na www.edutrainings.cz.

Články v sérii

Aktuální

Všichni chceme být vidět, pro klienta je ale těžké se na trhu zorientovat. Chceme to změnit (1/2)

Aktuální

Všichni chceme být vidět, pro klienta je ale těžké se na trhu zorientovat. Chceme to změnit (2/2)