Benefity, benefity a zase ty šílené benefity (2/2)

V první části článku jsem rozpracoval 5 typů zaměstnaneckých benefitů, které mohou pomoci přilákat a udržet ve firmě talentované a schopné lidi. Nyní se pro inspiraci podívejme na některé další.

Radek Havelka, ICT Pro s.r.o.

6. Rodina: Podpořte rodiny zaměstnanců a péči o jejich děti

Nalijme si čistého vína: pracující rodiče jsou často tlupou vystresovaných lidí, jejichž nadměrná psychická zátěž má dopad i na jejich práci. Někteří věnují péči o děti většinu své energie a času, zůstávají na nemocenské (OČR), pracují na zkrácený úvazek apod. Mnoho zahraničních firem řeší tento problém kupříkladu prodloužením rodičovské dovolené, což je považováno za významný benefit.

Benefity nešetří ani firma Lidl Česká republika. Od března 2018 nabízí kromě razantního zvýšení mezd zaměstnancům i možnost práce pouze čtyři dny v týdnu či flexibilního snížení úvazku až na 25 hodin týdně. Nadto se v rámci řetězce snaží i pestřejší náplní práce narušit stereotyp některých pracovních pozic, jako je např. pokladní.

Rodina a děti jsou obrovským faktorem motivujícím k volbě práce na volné noze nebo k preferenci možného home office či home workingu. Jednak se rodiče mohou více věnovat dětem a jejich výchově a také významně ušetří za dopravu i za nákladná předškolní zařízení, která dnes často stojí více, než podpora teenagerů na vysoké.

V souvislosti s prací z domova je zároveň nutné si přiznat, že to není práce pro každého. Home working není například vhodný pro ty z nás, kteří trpí prokrastinací či snadnou distrakcí.

Firmy, které ignorují nebo snižují význam rodiny a péče o děti, současně riskují, že o pracující rodiče prostě přijdou. Jsou i zaměstnavatelé, kteří naopak rodičovskými benefity nešetří. Poskytují příspěvky na školky, dotují školné, zavádějí dětské hrací koutky se zajištěnou péčí a dokonce finančně podporují umělé početí pro neplodné páry.

Firmy, které si váží hodnoty rodiny a podporují zaměstnance v rodičovství, získávají recipročně jejich tvořivý talent i soustředěný výkon oproštěný od patologického vlivu stresu z pocitu nedostatečnosti v rodinném životě.

7. Produkty a služby: Nabídněte zaměstnancům zvýhodněné vlastní produkty či služby

Pokud firma prodává komodity, o které je mezi zaměstnanci zájem a je schopna i ochotna nabídnout určité své zboží či služby za zvýhodněnou cenu nebo dokonce gratis, je to považováno za skvělý pracovní benefit.

Například firma Ben a Jerry’s povoluje zaměstnancům odnést si domů litr a půl zmrzliny denně. Firma LEGO Group zase poskytuje interní slevu 30 % na své produkty během prvních 90 dní zaměstnání a poté si LEGO kostky mohou zaměstnanci koupit až za 50 % běžné prodejní ceny. Další formy výhod jsou předplatné časopisů, dárkové šeky do Starbucks, lístky do kina aj. I drobné pozornosti jsou důkazem zájmu o zaměstnance; jsou pro ně projevem úcty, ocenění a vděku za dobře vykonanou práci.

Nabídka různých bezplatných služeb bývá pro zaměstnavatele jednodušší a méně nákladná, protože je zpravidla stejně již zajišťují pro sebe nebo své zákazníky. Například Google usnadňuje život zaměstnancům nabídkou bezplatné výměny motorového oleje, mytí aut, oprav jízdních kol či čištění oděvů. Adobe nabízí službu údržby a servisu soukromých vozidel zaměstnanců, provozuje firemní holičství a pořádá farmářské trhy.

Jedna nejmenovaná softwarová firma prý dokonce nabízí podporu bezpečné přepravy domů pro své pracovníky ženského pohlaví, feministky prominou, a to formou placené taxi služby v případě, že se žena zdrží v zaměstnání do večerních hodin.

Tyto výhody sice nejsou většinou rozhodujícím faktorem pro volbu zaměstnání, ale mohou být v rámci firemních benefitů pěknou třešničkou na dortu.

8. Firemní akce: Pozvěte zaměstnance na firemní oběd, výjezdní zasedání či teambuilding

Většina firem příležitostně pořádá slavnostní oběd či víkendovou party. Někdy je na pořadu dne celofiremní pobytová akce s plánovanými aktivitami pro stmelení kolektivu. Podpůrné jsou i různé vzdělávací eventy a konference, kde se lidé setkávají, získávají nové know-how, sdílejí cenné zkušenosti a propojují se s dalšími profesionály v oboru.

Zatímco firmy jako Yahoo a Black Mountain Systems si mohou dovolit dopřát svým týmům i plně hrazenou dovolenou v tropických krajinách, u jiných zaměstnanci ocení i „pouhou“ možnost cestování z důvodu pracovní stáže v rámci korporátu.

Poskytováním těchto výhod nejenže posunete kreativce mimo jejich komfortní zónu, aby se naučili novým dovednostem, ale také podpoříte pracovní vztahy a získáte pro své lidi novou energii a inspiraci.

9. Vzdělávání: Povzbuďte zaměstnance k dalšímu vzdělávání a profesnímu rozvoji

Ne všechny kreativní a klíčové pozice vyžadují univerzitní titul, někdy je možné uspět i na základě talentu, tvrdé práce a štěstí. Obecně však platí, že vyšší vzdělání dokáže posunout i ty nejtalentovanější lidi a může je přivést k zajímavým pracovním příležitostem.

Moderní zaměstnavatelé si uvědomují přínos vzdělaných a kvalitně připravených lidí a nabízejí kromě velké časové flexibility pro studenty a studující zaměstnance dokonce i pomoc s úhradou školného či stipendia v rámci studia na vysoké škole. Taková podpora při studiu a odborné přípravě je pro mnohé studenty silnou motivací školu dokončit.

Ke vzdělávání patří i zajištění odborných online časopisů a knižních publikací a pochopitelně i časový prostor k samostudiu těchto materiálů. Některé společnosti nabízejí naučné programy a lekce v rámci oběda, poskytují zaměstnancům mentoring a vedoucím pracovníkům koučink.

Do této kategorie benefitů patří i propracovaný talentový průzkum v rámci společnosti, osobnostní analýza, relevantní zpětná vazba a následný systém kariérního růstu ve vazbě na získané kompetence a organizované vzdělávání v rámci osobního i profesního rozvoje zaměstnance. K odborným školením patří i různé druhy certifikací a v neposlední řadě i kurzy zaměřené na finanční gramotnost a kulturně-politický přehled.

Nemusí jít vždy o nákladné a dlouhotrvající tréninky; někdy postačí třeba jen jednodenní workshop, kde se společně řeší hodnoty a cíle týmu nebo se pracuje s nějakou složitou klientskou či týmovou situací. Pro firmu a její růst může i následná změna atmosféry po takové společné akci hodně znamenat.

Je třeba si jak ze strany managementu, tak i ze strany zaměstnanců uvědomit, že všichni jsou na jedné lodi, mají na jejím chodu významný podíl a že bez kooperace a soudržnosti se ta jejich firemní bárka zkrátka brzy na konkurencí přeplněném tržním oceánu potopí. A toto vědomí se bez společného vzdělávání buduje jen velmi těžko.

Investice do vzdělávání se firmám jednoznačně dlouhodobě vyplácí. Je to snad jediný benefit, který podporuje firemní know-how, pracovní výkon a efektivitu zaměstnanců, jejich loajálnost i dobrý pocit z vlastního úspěchu a růstu a tím vším zvyšuje i celkovou prosperitu a konkurenceschopnost podniku.

10. Lidskost: Nezapomínejte zaměstnancům poděkovat za dobrou práci

Peníze a ocenění všeho druhu bývají bohužel rychle zapomenuta nebo si na ně lidé snadno zvyknou. Nejcennějším zaměstnaneckým benefitem však může pro mnohé být i prosté „díky“ za kvalitně odvedenou práci. Na to se dnes často ve firmách zapomíná. Udělat si čas na poděkování kolegům je vlastně nejjednodušší forma uznání a je oceňována pracovníky na všech úrovních.

Nemusí se vždy jednat jen o uznání formou finanční odměny, dárkového šeku, děkovného dopisu, pohlednice s vlastní fotkou či vyhlášení zaměstnance měsíce. Velmi účinná může v tomto smyslu být „pouhá“ osobní slovní pochvala za konkrétní práci, splněný úkol či dobré pracovní výsledky. Tento přístup k lidem spoluvytváří firemní kulturu v duchu vděčnosti a pomáhá generovat trvalé pozitivní klima ve společnosti.

HR marketing se zbláznil aneb top 10 absurdních zaměstnaneckých benefitů

Zapomeňte na zákaz nošení zbraní do páce. Znám například společnost, kde umožňují zaměstnanci nosit na pracoviště jeho oblíbený meč, jenž je vykován přesně dle originálu meče ze ságy Hry o trůny, a v současnosti mu zvažují zřídit i parkovací místo pro jeho koně.

Další šílené nápady personalistů již podávám raději pouze heslovitě v bodech:

  1. Pravidelná celofiremní loterie s veřejným losováním.
  2. Osobní asistent pro každého zaměstnance.
  3. Letní výlety za celebritami.
  4. Lístky na divokou jízdu na mechanickém býku v protějším baru.
  5. Noční hraní deskovek, pochodová cvičení a večírky s odhalováním záhadných vražd.
  6. Možnost odnést si ke svačině všechno občerstvení, které jste schopni unést.
  7. Páteční pivo za vzájemné plácnutí si rukou (high-five).
  8. Pojištění domácích mazlíčků a jejich povolená přítomnost v zaměstnání.
  9. Úklid domácnosti zaměstnanců a venčení jejich psů.
  10. Příslib, že do vás nebude nikdo rýpat ostrým klackem.

Náklonnost zaměstnanců a jejich motivace mají nesmírný vliv na obrat společnosti, úspěch a prosperitu firmy, firemní kulturu a na konkurenční boj o talenty na trhu práce. Není cílem zruinovat váš firemní rozpočet nesmyslnými zaměstnaneckými výhodami, avšak jedinečné a originální pracovní benefity mohou výrazně pomoci zvýšit hodnotu a atraktivitu nabízených pracovních pozic a vyniknout tak vašemu podnikání v nepřeberné šedi nabídek zaměstnavatelů.

Články v sérii

Aktuální

Benefity, benefity a zase ty šílené benefity (1/2)

Aktuální

Benefity, benefity a zase ty šílené benefity (2/2)