5 největších chyb talent managementu

Stále dokola se setkávám s pěti špatnými způsoby řízení talentů, které ohrožují efektivní fungování moderních organizací,“ píše na webu Harvard Business Review Tomas Chamorro-Premuzic, profesor organizační psychologie na University College London a zároveň viceprezident společnosti Hogan Assessment Systems zaměřené na psychodiagnostiku uchazečů o práci a zaměstnanců. V čem tedy firmy chybují?

1. Neznalost firemní kultury

Pohled na firmu shora, tedy z nejvyšších pater managementu, často vypadá jinak než pohled zdola očima řadových zaměstnanců. Ze všeho nejdříve je proto třeba zjistit, jaká ve skutečnosti je vaše firemní kultura, nikoli jakou byste si ji přáli mít.

2. Ztotožňování angažovanosti a spokojenosti zaměstnanců

Hlavním cílem práce není spokojenost, ale produktivita zaměstnanců. Té lze dosáhnout posilováním angažovanosti. Stručně řečeno to znamená, že manažeři by se měli zabývat tím, jak pro své zaměstnance vytvářet zajímavé výzvy, nikoli se obávat o jejich spokojenost.

3. Přehlížení negativních vlivů politikaření

Politikařením se myslí neformální a často neviditelné síly, které vyzdvihují zájmy jednotlivců nad zájmy organizací. Existují všude a čím více si jich zaměstnanci všímají, tím roste jejich stres, nespokojenost a zájem setrvávat ve firmě. Firmy by proto tento psychologický fenomén neměly podceňovat.

4. Nepochopení leadershipu

Většina manažerů je bohužel stále vybírána na základě technické odbornosti nebo osobního charismatu spíše než podle schopnosti budovat a řídit týmy. Charismatičtí lídři navíc často bojují s upřednostňováním svých vlastních zájmů před zájmy organizace. Výsledkem je absence dobrého leadershipu a dokonce i manažerská neschopnost.

5. Neschopnost práce s daty

Těžko můžete chtít řídit talenty, jestliže nevíte, kdo z vašich zaměstnanců je talent. O povyšování a výběru zaměstnanců by neměla rozhodovat jen intuice, ale tvrdá data.

-kk-

Zdroj: Harvard Business Review - zpravodajský portál vydavatelství přední americké obchodní školy Harvard Business School
Zobrazit přehled článků ze zdroje Harvard Business Review