Diverzita v BBC: Anonymní životopisy jsou jen začátek

Ilustrační snímek

Noví zaměstnanci britské veřejnoprávní televizní a rozhlasové společnosti BBC začnou být dotazováni, zda měli ve škole kvůli své sociální situaci nárok na obědy zdarma nebo zda jejich rodiče studovali na univerzitě. Rozšíří se také počet pracovních pozic, na které se zaměstnanci budou vybírat na základě anonymních životopisů, v nichž bude chybět nejen jejich jméno, ale i názvy absolvovaných škol.

Tato a další opatření jsou součástí nové strategie diverzity BBC, která vzešla z loňské iniciativy britské vlády. V listopadu 2015 oznámil premiér David Cameron, že státní úředníci ve Velké Británii budou nadále vybíráni na základě anonymních životopisů, aby celý systém byl spravedlivější a předešlo se diskriminaci uchazečů jiných národností či odlišného etnického původu. Státní správa tak má jít příkladem soukromému sektoru.

Údaje z roku 2014 uvádějí, že většinu zaměstnanců BBC tvoří muži bílé pleti, kteří vystudovali soukromé střední školy, tzv. public schools. To by se nyní mělo změnit. Jedním z dílčích cílů je například dosáhnout toho, že do roku 2020 budou polovinu zaměstnanců na obrazovkách a u rozhlasových mikrofonů, stejně tak jako polovinu manažerských rolí, zastávat ženy.

Základní kroky strategie pro podporu diverzity v BBC

- Budou se zaznamenávat údaje o socioekonomické situaci všech nových zaměstnanců. Patří sem například to, zda navštěvovali státní nebo soukromé školy a zda jsou první, kdo v jejich rodině chodil na univerzitu.

- Výběr na základě anonymních životopisů bude rozšířen na všechny klíčové role ve společnosti. Z životopisů budou odstraňována jména a školy uchazečů.

- Vzroste počet přijímaných praktikantů ze všech sociálních skupin, přičemž alespoň 10 % těchto míst bude obsazeno uchazeči se zdravotním handicapem.

- BBC bude potenciálním zaměstnancům z nedostatečně zastoupených sociálních skupin poskytovat školení zaměřená na to, jak se ucházet o práci.

- Panely posuzovatelů, kteří povedou přijímací pohovory, budou sestavovány tak, aby jejich diverzita byla výrazně vyšší než dosud.

BBC se dále domluvila s dalšími britskými televizemi ITV, Channel 4 a Channel 5, že zavedou systém monitorování diverzity, který poprvé v historii ukáže, jak si televizní společnosti vedou v této oblasti.

-kk-

Zdroj: BBC - zpravodajský server BBC
Zobrazit přehled článků ze zdroje BBC