Jak si udržet zaměstnance, kteří před příchodem k vám často měnili práci

Ilustrační snímek

V nedávném článku jsme psali o tom, proč časté střídání zaměstnání nemusí být na škodu, ale naopak může být výhodou pro uchazeče o práci i zaměstnavatele. Dnes se zaměříme na to, proč lidé stále častěji mění práci a jak dosáhnout toho, aby právě u vás zůstali.

V Silicon Valley, kde pracuji, vnímají manažeři přecházení mezi firmami jako pozitivum, protože pracovníci tak mají možnost učit se v různých prostředích... Bohužel však zjišťuji, že HR profesionálové ve zbývajících částech světa patří k nejsilnějším odpůrcům přijímání zaměstnanců, kteří za sebou mají historii častého střídání zaměstnavatelů,“ píše John Sullivan v pokračování svého článku na téma „job hoppingu“ na serveru TLNT.com.

Zdůrazňuje, že nejčastěji mění práci ty nejlepší talenty a odborníci, protože mají hodně nabídek a mohou si to dovolit. „Ve většině případů, které jsem zkoumal, chtěli tito zaměstnanci zůstat, ale nemohli, protože jejich manažeři a HR neměli odvahu nabídnout jim takové příležitosti pro další učení a růst, jaké nabízela konkurence,“ konstatuje John Sullivan.

Proč nejlepší pracovníci odcházejí?

- Ekonomická krize donutila mnohé odborníky měnit práci častěji, než by sami chtěli.

- Najít novou práci je díky internetu mnohem snazší než dříve.

- Odborník dnes ani nemusí aktivně hledat práci. Náboráři si jej najdou sami na sociálních sítích či prostřednictvím doporučení.

- Zlepšující se ekonomická situace dává možnost změnit práci těm, kteří dosud zůstávali i přes svou nespokojenost.

- Techničtí pracovníci přirozeně odcházejí tam, kde jim nabídnou modernější technologie.

Jak si udržet nejžádanější pracovníky na trhu?

1 . Nepředpokládejte apriorní zájem rychle od vás odejít

Odborníci, kteří v relativně krátkém čase několikrát změnili zaměstnavatele, již mají jasnou představu o tom, pro jakého manažera a jakou firmu chtějí pracovat. Dejte jim tedy to, co chtějí, a zůstanou déle.

2. Buďte proaktivní

Zajistěte, aby vaši pracovníci měli dobré manažery, kteří budou vědět, co je motivuje, a pracovat s tím. Zároveň je důležité vědět, co vašim nejlepším lidem vadí, abyste to mohli napravit. Posilte zpětnou vazbu a ptejte se jich, co můžete dělat pro to, aby u vás zůstali.

3. Snažte se využít i krátkodobé působení odborníků

Pokud je stále silná pravděpodobnost, že od vás daný odborník brzy odejde, snažte se od něho naučit co nejvíce. Přidělte mu projekty, při kterých bude moci uplatnit své znalosti a dovednosti a zároveň je předat dalším kolegům. Žádný pracovník u vás nezůstane věčně.

-kk-

Zdroj: TLNT - americký blog pro odborníky z oblasti HR a talent managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje TLNT

Články v sérii

Aktuální

Časté střídání zaměstnání nemusí být na škodu

Aktuální

Jak si udržet zaměstnance, kteří před příchodem k vám často měnili práci