Efektivní řízení společnosti a firemní kultura (1/3)

Robert Němeček, Via Libertatis

Možná si kladete otázku, jak spolu souvisí efektivní řízení společnosti a firemní kultura. Zdánlivě jde o na první pohled samostatná témata, ale pokud se na věci podíváme blíže, tak zjistíme, jak jsou si blízká. Řízení společnosti souvisí se strategií firmy (strategickým řízením), s misí, tj. s tím, proč firma vůbec existuje, a s firemními hodnotami. A minimálně mise a firemní hodnoty jsou součástí firemní kultury.

Pojďme se na to podívat trošku blíže. Firemní kultura jako celek zahrnuje mj. i vnější atributy, které jsou viditelné, hmatatelné či slyšitelné. Patří mezi ně logo firmy, firemní barvy, firemní dress code (styl oblečení), firemní maskoti, znělky aj. Jenže právě to, co dokážeme zaznamenat našimi pěti smysly, není tím, co udává, jak se lidé ve společnosti chovají. A není to zdaleka to nejzásadnější pro fungování firmy. Má to svoje místo i důležitost, ale určitě platí to, co říká Antoine de Saint-Exupéry v knize Malý princ: „Co je důležité, je očím neviditelné.

Spolupráce, komunikace, respekt

I když bych sám se sebou mohl polemizovat, protože pokud se pořádně a z odstupu podíváte na to, jak se ve firmě komunikuje, spolupracuje, jak se lidé k sobě vzájemně chovají (a jak se tedy chovají i k obchodním partnerům a zákazníkům), tak lze řadu charakteristik vypozorovat. Firemní kultura je především právě o spolupráci a o komunikaci. A dovolím si připojit ještě respekt. O firemní kultuře se napsalo mnoho a mnoho textu, ale respekt se objevuje málokde, přestože z mého pohledu je dost esenciální. Jde o respekt lidí vzájemně mezi sebou, o respekt manažerů ke svým týmům a zcela určitě o respekt lidí k pravidlům a k práci všech kolegů bez ohledu na hierarchické postavení.

Co však ovlivňuje chování lidí? Kde se bere respekt? Co způsobuje to, že někdo je hodně otevřený ke spolupráci a někdo ji odmítá? Možná si řeknete, že jde o individuální nastavení každého z nás. To je však pravda jen částečně. Určitě to také hraje roli, ale hlavní je to, co se ve firmě žije, co je nepsaným standardem. Jenže musí to být nepsaný standard? Odpovím za vás. Samozřejmě že nemusí, a proto firmy definují firemní hodnoty. A zatímco mise firmy vypovídá o tom, jaký je smysl existence firmy, co firma přináší celé společnosti, tak firemní hodnoty to pomáhají naplňovat. Většinou jde o několik slov či slovních spojení s uvedením toho, jaké jsou dobré nebo někdy i vyžadované vzorce chování. Může jít o vnitřní fungování společnosti stejně tak o vnější projev a chování například k zákazníkům.

Firemní hodnoty a zdroje

Zažil jsem však řadu firem, kde firemní hodnoty byly vágní, nebo jim zaměstnanci (včetně managementu) nerozuměli a nikdo se tak jimi neřídil. Nebo jsou firemní hodnoty zastaralé a nedává smysl se podle nich chovat. A nejde o úplně výjimečné situace. Dovolím si tvrdit, že je to mnohem častější jev než situace, kdy všichni ve společnosti hodnoty znají a řídí se jimi. A přesně v tomto momentu se můžeme bavit o efektivitě fungování organizace, o efektivitě řízení firmy. Myslíte si, že může být firma efektivní, výkonná, pokud se zaměstnanci nejsou schopni domluvit? Pokud se nedokáže na rozhodnutích shodnout management? Pokud ve firmě chybí respekt a lidé něco jiného dělají, než říkají? Pokud si každý hraje na „svém písečku“ a zájmy celé společnosti jsou většině úplně jedno? Může jít o efektivně řízenou a efektivně fungující firmu? Obávám se, že nikoliv, a to i přes často značné nasazení zaměstnanců.

A možná i zde je zakopaný pes v tom, jak zlepšit využívání zdrojů, včetně těch lidských. Ano, i my lidé jsme pro firmy zdroji, prostředky k dosažení výsledků a cílů. A v době, kdy je kapitální nedostatek lidí (o dobrých a zkušených ani nemluvě) na trhu, tak toto může být cesta k tomu, jak věci změnit ve prospěch zaměstnanců a sekundárně díky zlepšeným výsledkům a lepší kvalitě odvedené práce i ve prospěch managementu. Protože spokojení a motivovaní zaměstnanci odvádí podstatně jiné výkony než lidé, kteří jsou nespokojení, věčně si stěžují a připadá jim, že náplň jejich práce vlastně stejně nedává smysl. A do práce pak chodí jen pro peníze.

Kde vlastně začít a jak vše uchopit, aby nastala požadovaná změna, se dozvíte v dalším pokračování tohoto článku. Zatím všem čtenářům přeji, ať se jim daří jak v pracovním tak i soukromém životě a ať užívají poslední krásné letní dny.

Články v sérii

Aktuální

Efektivní řízení společnosti a firemní kultura (1/3)

Aktuální

Efektivní řízení společnosti a firemní kultura (2/3)

Aktuální

Efektivní řízení společnosti a firemní kultura (3/3)