Konference EBX nabídla konkrétní příklady, jak vytvářet pozitivní zaměstnaneckou zkušenost

17. září se v holešovické La Fabrice uskutečnila konference Employer Branding Experience 2019 (EBX). Akci uspořádala společnost BrandBakers ve spolupráci s mezinárodní konzultantskou firmou DEVELOR. Součástí byly vůbec poprvé i interaktivní workshopy, které nabídly reálnou ukázku přístupů firem k budování pozitivní zaměstnanecké zkušenosti.

Employer Branding Experience 2019 (EBX)

Průvodcem letošního setkání byl stratég a projektový lídr Petr Hovorka z Brand Bakers, který v úvodu zdůraznil klíčový význam zaměstnanecké zkušenosti v současné době a současně vlastní cíl konference:

„Jsme přesvědčeni, že to je o práci uvnitř firem, o práci s lidmi, firemních kulturách, procesech. A proto chceme přes příběhy úspěšných firem ukazovat, že lze dobré zaměstnacké zkušenosti dosáhnout.“

Své poznatky z oblastí efektivní tvorby firemních hodnot – EVP, gamifikovaného onboardingu, obsahu komunikace, persony kandidátů nebo měření v HR marketingu přišli účastníkům předat zástupci firem McDonald’s, Air Bank, Tesena, Kiwi.com nebo Eyelevel, kteří se věnují značce zaměstnavatele a mají výborné výsledky.

Employer Branding Experience 2019 (EBX)

Blok přednášek otevřela ředitelka péče o zaměstnance Veronika Horáková z Air Bank, která se s týmem soustředí na podporu a rozvoj zaměstnanců i firemní kultury. Posluchačům představila, jak funguje tvorba a sdílení hodnot ve společnosti. Dle jejích slov je důležité se primárně rozhodnout, jakou značku chceme budovat, co jsou její hlavní atributy, věřit tomu, držet se svého týmu a dokázat o tom mluvit, vysvětlit to. Z jejího vystoupení také vystoupilo v podtextu dílčí poselství: šéf marketingu je de facto velkým strážcem firemních hodnot.

Hledáme lidi, kteří chtějí měnit svět, ne ty, kteří chtějí jen změnit práci.“ Veronika Horáková z Air Bank.

Poté se ujali slova HR manažerka Dominika Mýtná a globální ředitel Slaven Elčić z Eyelevel. Společně se zaměřili na téma, jak budovat firemní kulturu postavenou na hodnotách, které musí být opravdové, žité a jsou navigačním systémem veškerého rozhodování firmy.

Budujeme firemní kulturu na hodnotách, tzn. že ty hodnoty musí existovat.Dominika Mýtná a Slaven Elčić, Eyelevel.

Účastníky přizvali také na workshop, kde je nechali v týmech prakticky řešit projekt zaměřený na zlepšování firemní kultury. Týmy následně získaly užitečnou zpětnou vazbu, jak s ohledem na své řešení pracovat s hodnotami, aby skutečně napomáhaly firemní kultuře.

Employer Branding Experience 2019 (EBX)

Dopolední program uzavřela přednáška: „Jak gamifikovat onboarding“, které se ujali Marcel Veselka (Vissionary) s Klárou Siegelovou (Test Manager) z Teseny. Představili konkrétní zkušenosti ze společného projektu s DEVELORem, v jehož rámci využívají k zaškolování nováčků hru „Bootcamp – Hra, co tě nastartuje!“. Díky ní dokáží v průběhu nástupu kvalitativně lépe odhalit klíčové předpoklady pro práci nováčků ve firmě, jako jsou například schopnost logicky a systematicky analyzovat předložené problémy, touha po odhalování nejasností a nesrovnalostí nebo schopnost efektivní komunikace i v cizím jazyce.Principy této onboardingové hry představili na modelu testování terénního vozidla Tesla.

Během samostatného workshopu poté zapojili spolu s Petrem Moravcem z DEVELORu účastníky do jiné onboardingové hry: „Ice Fun", kde si mohli vyzkoušet, jak lze nováčkům formou gamifikace zpříjemnit nástup a zároveň je nenásilně více propojit s firmou a získat motivované a angažované pracovníky. Jedním z projektů, který mezi týmy vznikl tak byl například test výroby nového druhu zmrzliny, během něhož se nováček odlehčenou formou seznámí s přesným postupem výroby této pochoutky.

Employer Branding Experience 2019 (EBX), DEVELOR, Petr Moravec

V odpoledním bloku se Jiří Landa z BrandBakers zaměřil na vlastní tvorbu obsahu komunikační strategie a pro zájemce wokshopu připravil cvičení, na kterém si sami vyzkoušeli vybrat vhodná témata, která mohou pomoci zvýraznit firmu v očích kandidátů a učinit ji i srozumitelnou pro zaměstnance.

Svůj pohled a zkušenosti s cílením na různé skupiny kandidátů poté představil Rastislav Tesár z McDonald’s s Kateřinou Tauchenovou z BrandBakers. Účastníky během dílčího workshopu učili, jak popsat cílové skupiny kandidátů podle tzv. person, které lze dále využít například při formulaci nabídky a představení zaměstnavatele.

Tematicky akci uzavřela Lucie Chládková z Kiwi.com, jenž během svého vystoupení hovořila o měření efektivity HR marketingu a společně s Petrou Nulíčkovou z Alza.cz nabídla účastníkům možnost prakticky si vyzkoušet nadesignovat a vyhodnotit měření simulované kampaně na vybraných kanálech (kariérní stránka, Facebook, LinkedIn).

Letošní ročník byl skutečně vydařený soudě podle velkého zájmu a počtu účastníků v jednotlivých místnostech. Těšíme se na příští rok!