Lék na fluktuaci? Seznamte se s platformou Winhead Challenger

Firmy stále hledají inspiraci a příklady „dobré praxe“ u jiných společností a řeší zaměstnanecké průzkumy s cílem udržet si spokojené zaměstnance a snížit fluktuaci. Jenže. Univerzální kopírovatelný návod na kvalitní employer branding samozřejmě neexistuje a průzkumy jsou fajn, ale pouze, pokud se s daty skutečně dále efektivně pracuje. Co s tím? Existuje nějaká jiná varianta, která by napomohla stabilizovat personál? Možná ano. Společnost Winhead představila veřejnosti své nové a netradiční řešení této potřeby – Winhead Challenger.

Tomáš Winkler, Winhead

Winhead Challenger je online platformou, webovou aplikací, která vyzývá zaměstnance k individuálnímu rozvoji vycházejícímu z jejich skutečných potřeb, zapojuje je více a intenzivněji do komunity uvnitř i vně společnosti a dává jim volné ruce ve volbě benefitů, které skutečně ocení.

Tato aplikace se snaží nabídnout možnou odpověď na to, proč zaměstnanci firmu opouští i přes to, že mají odpovídající plat i zajímavý výběr benefitů. Mnohdy totiž bývá na vině nejen firemní kultura či přístup vedení, ale jak se u řady výstupných pohovorů a dalších výzkumů ukazuje, mezi hlavní důvody k odchodu v posledních letech patří zejména chybějící prostor k vlastnímu rozvoji, a to nejen profesnímu, ale také osobnímu. Ten řada zaměstnavatelů stále opomíjí, respektive nevnímá mezi nimi velké rozdíly, ačkoliv právě gesto podpory v obou směrech jim může přinést významnou konkurenční výhodu v boji o talenty.

„Zaměstnavatel i zaměstnanec mají oba svá očekávání. Zaměstnavatel nabízí mzdu a benefity za očekávaný výkon. Oproti tomu zaměstnanec za svůj výkon očekává vedle adekvátního ohodnocení hlavně prostředí, ve kterém se bude moct rozvíjet. To bohužel stále mnoho firem nevnímá, a to se snažíme změnit,“ uvedl Tomáš Winkler, zakladatel společnosti Winhead, který má za sebou více než 20letou praxi v oblasti obchodu v různých oborově rozmanitých společnostech, a čerpá tak ze své zkušenosti coby bývalého zaměstnance a dnes už zaměstnavatele.

Přijmi výzvu

Princip webové platformy Winhead Challenger spočívá ve výzvě. Vnáší tak do této služby prvek hravosti a soutěživosti a zároveň nabízí prostor k seberealizaci, rozvoji a ve výsledku i kýžené odměně.

Zaměstnanci se v online prostředí nejprve zaregistrují a zodpoví úvodní dotazník, který zjistí jejich zájmy a potřeby. Následně si už v rámci svého účtu vybírají z aktuální nabídky výzev aktivity, které je zajímají a jsou lokálně přizpůsobené. Tyto aktivity vychází také přímo z doporučované nabídky zaměstnavatele podle toho, do jaké oblasti rozvoje chce své zaměstnance právě směrovat (podpora zdraví, týmového ducha, vzdělávání apod.).

Sbírej body za svou aktivitu

V rámci aplikace si mohou jednotlivci plnit své potřeby i v osobní rovině a v rámci týmu vzájemně sdílet své postřehy nebo třeba fotografie z akce. Zajímavou předností této služby je také její přínos vůči soudržnosti mezi lidmi napříč firmou, různými úrovněmi řízení i profesním zaměřením. Klíčem k jejímu dosažení jsou společné zájmy jednotlivců. Oproti tradičním teambuildingům, kde se většinou spolupracující kolegové a týmy druží spíše spolu, než aby komunikovali i s ostatními lidmi z dalších oddělení, se v rámci výzev Winhead Challengeru může naopak snadno stát, že si například CEO a IT analytik půjdou společně zahrát tenis nebo společně podpoří nějakou charitativní akci.

Každá aktivita je navíc cíleně zařazena do konkrétní předem definované oblasti rozvoje – zdraví, společenská odpovědnost, kmen (podpora soudržnosti ve firmě), osobní rozvoj, profesní rozvoj. V rámci těchto oblastí pak může zaměstnavatel sledovat průběžnou statistiku, která názorně reprezentuje skutečné zájmy zaměstnanců ve firmě a identifikuje tak možné příležitosti, jak například efektivně alokovat rozpočet na různé aktivity, které lidé skutečně ocení, namísto neefektivního plýtvání. Ušetří tak firmě nejen peníze, ale zároveň čas a úsilí věnované dotazníkovým šetřením, které mají zájmy a potřeby zaměstnanců ověřit.

Winhead Challenger - statistiky

Vyber si odměnu

Systém výzev je zcela dobrovolný. Motivem, proč se do něj zapojit, je vedle možnosti seberealizace i herní prvek ve formě sbírání bodů za uskutečněné aktivity. Tyto body si následně zaměstnanci mohou ve virtuální Směnárně vyměnit za konkrétní benefity, které mohou být navázány například na fungující kafeterii anebo nabídnout také zcela nové bonusy. Příkladem netradičního benefitu, který lze do systému zahrnout, mohou být například 3 hodiny volna v pátek odpoledne, které zaměstnanec smění za své body v adekvátní hodnotě.

Konkrétní nastavení výzev i benefitů je však už na zcela individuální volbě a možnostech dané firmy. Společnost Winhead implementuje platformu Winhead Challenger vždy uzpůsobenou na míru konkrétním podmínkám a potřebám společnosti a zajistí její komplexní podporu.

Rádi byste o službě zjistili více? Podívejte se na www.winhead.cz a sjednejte si nezávaznou schůzku: tomas.winkler@winhead.cz, +420 724 033.